دسته ها
پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تنگی نفس گاهی به دلیل بیماری هایی مانند سل بروز می کند اما همیشه هم این مشکل مربوط به ریه نمی شود، بلکه گاهی اوقات علت آن عصبی است و در بیماران ...

  • فاطمه میرزایی
  • ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
 • تنگی نفس یک عارضه طبیعی در هر فردی است که به آن توجه چندانی نمی شود که اغلب بخاطر فعالیت های سنگین این مشکل پیش می آید. تنگی نفس می تواند بخاطر سل ...

  • مهلا بستگان
  • ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
 • تنگی نفس به حالتی گفته می شود که فرد به سختی نفس می کشد به طوری که ممکن است در دم و بازدم مشکل داشته باشد یا اینکه کوتاه و سطحی نفس بکشد. با توجه ...

  • سمیرا غلامحسینی
  • ۱۰ شهریور ۱۳۹۴