دسته ها
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰

تعبیر خواب ساز زدن و نواختن سازهای مختلف

 • شقایق ایران دوست
 • ۲۴ مهر ۱۴۰۰
 • ۰

در این مطلب قرار است تعبیر خواب ساز زدن را برایتان بیان کنیم. معبران این خواب را بر اساس نوع سازی که در خواب خود می نوازید بیان کرده اند که تمامی مطالب بیان شده را برایتان بیان خواهیم کرد تا بتوانید معنای دقیق خواب خود و نشانه های موجود در آن را پیدا کنید.

سازهای مختلفی را ممکن است در خواب ببیند که هر کدام از آن ها دارای تعابیر مختلفی می باشند. در ادامه شما را با تعبیر خواب ساز زدن آشنا خواهیم کرد و معنای دیدن هر کدام را به صورت جدا از دیدگاه معبران مختلف مورد بررسی قرار می دهیم.

تعبیر خواب ساز زدن

تعبیر خواب ساز زدن با تعابیر متفاوت

در مطالب قبلی تعبیر خواب پیانو و تعبیر خواب طبل را برایتان بیان کردیم و در ادامه یکی دیگر از خواب های مهم در رابطه با سازها را معنا خواهیم کرد. ساز زدن در خواب تعابیر بسیار زیادی دارد و بسته به آن سازی که می زنید معنای خواب شما متفاوت خواهد شد. در ادامه شما را با معناهایی که هر ساز دارد آشنا خواهیم کرد.

تعبیر کلی نواختن یک ساز

این تعبیر برای افرادی مناسب است که تصویر زیادی از خواب خود ندارند و دقیق نمی دانند که در خواب خود کدام ساز را دیده اند. تعابیری که برای این خواب بیان شده است عبارتند از:

 • نهال بیبی شاپ
 • قاصدک 24
 • نواختن یک ساز و آلت موسیقی بدین معنا می باشد که حرف های دروغ و باطل بسیاری خواهید شنید. بهتر است کمی بیش تر از قبل مراقب روابط خود باشید و سعی کنید حرف های همه را قبول نکنید.
 • شنیدن صدای نواخته شدن یک ساز و آلت موسیقی معنای متفاوت تری خواهد داشت. این خواب نشان می دهد که شما به زودی مصیبتی را در زندگی خود خواهید دید.
 • اگر فردی که خواب می بیند بیمار باشد و ببیند که در حال ساز زدن است تعبیر آن بد تر شدن بیماری است.
 • اگر در خواب خود ببینید که بعد از نواختن ساز آن را شکسته و دور انداختید بدین معنا می باشد که از دروغ گفتن توبه می کنید و به زندگی سالم باز خواهید گشت.

نواختن نی در خواب

دیدن ساز نی در خواب

اگر شما هم یکی از بیننده های ساز نی در خواب هستید و در خواب دیده اید که آن را می نوازید در ادامه تمامی معناهای بیان شده از سمت معبران را برایتان بیان خواهیم کرد.

 • اولین تعبیر این خواب غم و اندوه می باشد.
 • تعبیر دوم این خواب بیان می کند که فردی در زندگی شما وجود دارد که خبرهای منفی و بدون فایده ای را به شما می رساند و شنیدن آن ها برایتان هیچ سود و منفعتی ندارد و بهتر است از این فرد دوری کنید.
 • اگر ساز های زیادی در نزد خود دارید و سعی می کنید که آن ها را بنوازید بدین معنا می باشد که مال و اموال بسیار کمی به شما خواهد رسید و می تواند تا حدودی زندگی شما را تغییر دهد.
 • تعبیر آخری که برای نواختن این ساز بیان شده است فرد سخن چین و ریا کار می باشد. اگر خواب دیدید که در حال ساز زدن هستید و ساز شما نی می باشد یعنی فردی در زندگی شما با چنین خصوصیاتی وجود دارد.

تعبیر خواب ساز زدن

دیدن ساز تار و نواختن آن در خواب

تار زدن در خواب تعبیر خوبی ندارد و ممکن است نشانه ای از دروغ و محال اندیشی باشد زیرا این ساز نماد خوش گذرانی است.

 • اگر فردی که با تار و نواختن آن آشنا باشد و آن را در خواب ببیند تعبیر خوابش خوب نیست و نشان می دهد کارهایی را در فکر دارند که انجام دادن آن ها بسیار خطیر و پر دردسر است. این فرد به چیز هایی در زندگی خود می رسد که حد و اندازه او نمی باشد و این چیزها را با دروغ و کلک بدست آورده است.
 • اگر فردی در خواب خود ببیند که در حال نواختن ساز تار می باشد در صورتی که هیچ آشنایی با آن ندارد نشانه این می باشد که تنها دروغ می گوید و باید هر چه سریع تر از این کار دست بکشد.
 • نواخته شدن تار از سمت دیگران و گوش دادن فرد خواب بیننده به آن یک تعبیر دارد و نشان می دهد که از دیگران دروغ هایی می شنود و باید بیش تر از قبل مراقب دیگران باشد تا با دروغ هایشان به او آسیب نرسانند.
 • اگر فرد بیماری در خواب خود تار شکسته را بزند معنای خوبی ندارد.
 • اگر فردی در خواب خود ماهرانه تار بنوازد بدین معنا می باشد که کار های خیر او به صلاح دیگران است.
 • اگر فردی در خواب خود ببیند که زنی زیبا در حال ساز زدن می باشد بدین معنا است که فریب می خورد و باید بیش تر از قبل مراقب هوای نفس خود باشد.
 • اگر در خواب دیدید که شما در حال ساز زدن برای دختری هستید بدین معنا می باشد که کار خطایی را انجام خواهید داد بنابراین سعی کنید قبل از انجام هر کاری خوب فکر کرده و بعد تصمیم بگیرید.
 • ساز زدن یک گروه در خواب می تواند نشانه نفاق و دو رویی باشد. بهتر است بیش تر از قبل روی شناختن دوستان و آشنایان خود وقت بگذارید.
 • به گفته آنلی بیتون معبر غربی دیدن نواختن ساز تار نشانه خوبی است و نشان می دهد که شما می توانید از سرگرمی های لذت بخش استفاده کنید.
 • تار نواختن در خواب توسط یک فرد سیاه پوست نشان می دهد که نگرانی های بسیاری دارید و این نگرانی ها منجر به آشفته شدن روح و روانتان شده است و برای همین این خواب را دیده اید.
 • اگر دختری در خواب خود ببیند که فردی سیاه پوست برایش تار می نوازد بدین معنا است که نمی تواند با نامزد و یا همسر خود به تفاهم برسد و زندگی آن ها به جدایی نزدیک تر خواهد شد.

تعبیر خواب ساز زدن

گیتار زدن در خواب

بسیاری از معبران بیان کرده اند که اگر فرد خواب بیننده با آلات موسیقی آشنایی نداشته باشد دیدن این خواب ها تعابیر خوبی برایش دارد و اگر آشنایی داشته باشد تفاوت های بسیاری در معنا های خواب دیده شده ایجاد می شود که در ادامه سعی کردیم هر دو حالت را درباره ساز زدن با گیتار را برایتان بیان کنیم.

 • به طور کلی این ساز می تواند به معنای کشیده شدن به سمت خلاف معنا شود و اگر به آن آشنایی نداشته باشید نواختن این ساز بدین معنا است که کار خود را به خوبی انجام نمی دهید و همین امر می تواند مشکلات بسیاری را برایتان ایجاد کند.
 • اگر به ساز گیتار آشنایی داشته باشید و آن را در خواب ببینید این خواب هیچ معنای نداشته و می تواند نشات گرفته از افکار روزانه شما باشد.
 • نواختن گیتار از دیدگاه برخی معبرین بسیار خوب است و اگر چنین خوابی را ببینید بدین معنا می باشد که با دوستان خود جمع بسیار شادی دارید و زمانی که با آن ها هستید بسیار شاد و خوشحال خواهید بود.
 • اگر دختری در خواب خود مشاهده کند که گیتارش از کوک خرج می شود و نواختن او به سمت خراب شدن می رود بدین معنا است که در روابط عاطفی خود دچار مشکل خواهد شد.
 • اگر در خواب خود صدای ساز زدن با گیتار را بشنوید در حالی که خودتان این کار را انجام نمی دهید بدین معنا می باشد که وسوسه های شیطان شما را راضی کرده است و کارهایی که انجام می دهید برخلاف خواسته قلبی تان می باشد.
 • تعبیر خواب ساز زدن توسط خودتان در خواب نشان می دهد که در آینده ای نه چندان دور می توانید لذت های بسیار کوچک زندگی را تجربه کنید.
 • ساز زدن با گیتار و پاره شدن سیم آن در خواب می تواند نشانه این باشد که دوستان نزدیک شما سعی در فریب دادن و شکست دادنتان در کاری هستند.

سنتور در رویا

سنتور در خواب

تعبیر خواب ساز زدن با سنتور را فقط آنلی بیتون بیان کرده است. این معبر غربی اعتقاد دارد که اگر این آلت موسیقی را در خواب دیده باشید بدین معنا می باشد که اگر بهتر فکر کنید و کارهای درست تری را انجام بدهید به آرزوهایتان نزدیک تر خواهید شد. وی همچنین اعتقاد دارد که اگر زنی در خواب خود سنتور ببیند بدین معنا است که زندگی بسیار خوبی دارد و هیچ وقت درگیر حسادت های زنانه در زندگی نخواهد شد.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.