دسته ها
یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

تعبیر خواب حنا از دیدگاه معبران مختلف غربی و اسلامی

 • فاطمه میرزایی
 • ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
 • ۰

در این مطلب می توانید با تعبیر خواب حنا زدن به دست و پا، تعبیر گذاشتن حنا بر  مو و سر، حنا گذاشتن ریش و مواردی اینچنین از دیدگاه معبران مختلف آشنا شوید.

تعبیر خواب حنا از دیدگاه معبران مختلف متفاوت است، امام صادق (ع)، دیدن حنا در عالم رویا را به معنای انجام دادن کاری بی حاصل می داند و برخی نیز آن را مکر و حیله بیینده خواب تاویل می کنند، از این رو برای آشنایی با تعابیر های مختلف حنا می توانید تا پایان این بخش را دنبال نمایید.

تعبیر خواب حنا از دیدگاه های مختلف

همه رویا ها یکسان نیستند و هر فردی با توجه به حالات روحی و شرایط متفاوت زندگی اش در طول زندگانی خود ممکن است، خواب های متعدد و متنوع زیادی ببیند؛ دیدن حنا و خضاب در خواب یکی از رویا هایی است که هر کسی ممکن است آن را تجربه کند، همانطور که در مطالب قبلی با انواع تعبیر خواب خانه و تعبیر خواب غذا پختن و تعبیر خواب گوشواره آشنا شدید، در اینجا می توانید، تعابیر رویای حنا از دیدگاه تعبیر کنندگان اسلامی را مشاهده کنید.

تفسیر خواب حنا

تعبیر حنا کردن از دیدگاه امام صادق (ع)

 • حنا کردن در خواب بر چهار وجه می باشد :
 • کار ناشایسته بی حاصل
 • آرایش حال دنیا
 • طلب جاه
 • معروف شدن به دروغگویی

تعبیر حنا زدن به دست و پا از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر کسی خواب ببیند که به دست و پای خود حنا می گذارد، به معنای آن است که اهل بیت و نزدیکان خویش را بیاراید، اما این کار در دین وی کراهت دارد، همچنین عده ای از معبران عقیده دارند که احوال خویشان و اهل بیت خود را پوشیده دارد.

تعبیر خواب برای حنا

در صورتی که کسی که حنا بستن شایسته وی نباشد، این خواب را ببیند، نشانه آن است که غم و اندوه به وی رسد، ولی زود گشایش حاصل شود.

 • قاصدک 24
 • بلیط کیش

تعبیر دیدن حنا در عالم رویا از دیدگاه ابن سیرین

اگر کسی ببیند، دست و پای خود را حنا بسته است، بیانگر آن است که مال از دست رفته خود را باز یابد.

در صورتی که ببیند، هر دو دست و پای خود را حنا گذاشت، به معنای آن است که برادران یا فرزندان خود را می آراید، البته آرایشی که خلاف دین و شریعت است.

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ببیند بر کف دست خود حنا می گذاشت، بیانگر آن است که در طلب معیشت رنجور شود.

اگر ببیند بر هر دو دست خود که حنا زده، نگاه می کرد، بیانگر آن است که مکر و حیله زیادی در عمل و کسب خود دارد.

تعبیر رویای حنا

اگر کسی ببیند، مانند زنان دست و پای خود را حنا می کرد، به نشانه آن است که در ترس و بیم بزرگی دچار شود.

اگر زنی این خواب را ببیند، تاویل آن خرمی و شادی برای وی است، زیرا این حنا کردن جزو رسومات می باشد.

معنای خواب حنا برای کسی که ببیند هر دو دست و پای وی بنفش بود، بیانگر حیله کردن در کسب و کار است.

تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث

معنای خواب حنا وقتی مردی خواب ببیند که دست و پای خود را حنا بست به معنای آن است که کاری انجام دهد که مردم به او بخندند و وی را افسوس کنند.

در صورتی که ببیند، سر انگشتان را حنا زد، به معنای آن است که تسبیح کند.

اگر ببیند که هر دو دست خود را به وسیله حنا نقش می بست، به معنای آن است که با دوستان مکر و حیله ببندد.

تعبیر رویای حنا از دیدگاه حضرت دانیال (ع)

تعبیر رویا برای حنا گذاشتن در ریش به معنای پوشش کار ها می باشد.

همچنین اگر کسی ببیند سر و رویش را حنا می زد و حنایش نمی گرفت، بیانگر آن است که ظاهر حالش را به مردمان نشان دهد.

تعبیر خواب حنا

تعبیر رویای رنگ گرفتن حنا

حضرت دانیال، تعبیر خواب کسی را که ببیند، حنایش رنگ گرفت به معنای نیکو شدن حال بیننده خواب تعبیر می کند.

محمد ابن سیرین می گوید، اگر کسی خواب ببیند، حنایش به خوبی رنگ گرفت، بیانگر آن است که حالتش پوشیده می شود.

تعبیر رویای تتو با حنا

تعبیر این رویا می تواند به این معنا باشد که برای کسب روزی به دنبال فریب مردم هستید و یا اینکه دیگران را تحت فشار گذاشته تا کاری که مطابق میل شما است انجام دهند، بنابراین دشمنان زیادی پیدا خواهید کرد.

معنای تتو کردن پشت دست به نشانه آشکار شدن راز های مالی است و تتو کردن با حنا در کف دست نیز به نشانه پول، ثروت و آرامش است.

تاویل خواب حنا

تعبیر رویای حنابندان

دیدن این خواب به نشانه قدرت، احترام و خوشبختی است.

در صورتی که زنی در خواب ببیند که مراسم حنابندان وی می باشد، به نشانه آن است که به آنچه در زندگی می خواهد، می رسد و در آینده نیز خبری خوش دریافت می کند.

اگر ببیند که در مجلس حنابندان، دست های وی را حنا می زنند، یعنی به زودی ازدواج می کند.

اگر ببیند که دست های عروس را حنا می زنند، اگر رنگ بدهد، دارای تعبیری نیکو است و اما اگر دستانش رنگ نشود، معنای رویا برعکس بوده و امکان دارد آینده ای نافرجام داشته و یا در عشق شکست بخورد.

تعبیر خواب حنابندان

تعبیر خواب معبران غربی

اگر دختری در خواب ببیند که حنا می گذارد، یعنی اینکه به زودی خوشی و شادی به وی می رسد و اینکه زمان ازدواجش نزدیک است.

در صورتی که ببیند که با حنا طرحهایی با جزئیات و پیچیده می کشد، یعنی اینکه به شیوه های مختلف از سوی خانواده اش فایده می بیند.

اگر ببیند که حنا خرید یا فروش می کند به نشانه زیاد سفر کردن است

اگر یک خانم جوان ببیند که از کسی حنا می گیرد، یعنی با شخص لایق و شایسته ای ازدواج می کند.

دیدن حنا در خواب برای مردان، بدشگون است و می تواند به نشانه آن باشد که آبرو و نیک نامی خود را از دست خواهد داد.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.