دسته ها
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

تعبیر خواب ریش برای درآوردن انواع ریش در صورت افراد مختلف

 • فاطمه میرزایی
 • ۱۶ تیر ۱۳۹۸
 • ۰

در این مطلب برای علاقمندان به علم تعبیر خواب، قصد داریم تعبیر خواب ریش را معرفی کنیم، در آوردن ریش در صورت افراد مختلف تعابیری متفاوت دارد. بنابراین می توانید تا پایان ما را دنبال نمایید.

اگر شما هم جزو افرادی هستید که به دنبال تعبیر رویا برای ریش می باشید، این مطلب را به تعبیر خواب ریش اختصاص داده ایم؛ ریش به طور کلی نشانه عزت و آبروی مرد می باشد، اما دیدن ریش غیر طبیعی در خواب خوب نیست، برای آشنایی با تعبیر رویای ریش از دیدگاه معبران مختلف در ادامه این مطلب همراه ما شوید.

تاکنون در مطالب قبلی آرگا با تعبیر خواب های متنوعی از جمله تعبیر خواب برف، تعبیر خواب نهنگ، تعبیر خواب یاقوت و … آشنا شدید، اما اگر علاقمند به دانستن تعبیر رویای ریش هستید، پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید.

تعبیر خواب ریش از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

ریش زینت چهره مردان است و برای آنها نشانه عزت و بزرگی است؛ ابن سیرین دیدن ریش در خواب را نشانه آرایش مردان و کدخدائی آنها می داند و نیز نقل است که خداوند را فرشته ای است که تسبیح وی این می باشد : پاک و منزه است خدایی که مردان را به ریش ها و زنان را به گیسوها بیاراست.

تعبیر خواب برای ریش

تعبیر خواب از دیدگاه امام صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع)، دیدن ریش در خواب را بر ده وجه می داند :
 • پیروی و تابع شدن
 • عزت و جاه و مقام
 • مرتبه
 • هیبت
 • قدر و منزلت
 • نیکویی
 • ازدواج
 • مال
 • فرزند
 • گرامی شدن

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب ریش از دیدگاه مطیعی تهرانی نیکو است، به شرطی که معمول و به اندازه باشد؛ دیدن ریش در خواب، در حالت کلی به معنای حرمت، عزت و آبروی مرد تعبیر می شود.

تعبیر رویای ریش

 • آرون گروپس

تعبیر رویا برای ریش از دیدگاه آنلی بیتون

اگر کسی خواب ریش را ببیند، نشانه آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهد پرداخت و برای پیشی گرفتن از وی تلاش های زیادی خواهد کرد و در این راه نیز مقدار زیادی پول از دست خواهد داد.

تعبیر ریش بلند از دیدگاه تعبیر کنندگان مختلف

محمد ابن سیرین می گوید؛ اگر کسی در خواب ببیند که دارای ریش های بلند و به اندازه می باشد، به این معنا است که کار و کدخدایی وی ساخته شود، اما در صورتی که درازی ریش به اندازه ای باشد که از ناف وی نیز گذشته باشد، به معنای غم و اندوه می باشد.

همچنین، اگر کسی ببیند که ریش خود را بر روی زمین می کشید، نشانه آن است که اجلش نزدیک می باشد.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب ریش می گوید؛ دیدن ریش دراز، چنانچه تا زیر ناف برسد، دلالت بر درویشی و وام دار شدن بیننده خواب دارد، ضمن اینکه به وی غم و اندوه خواهد رسید. به عقیده برخی معبران دیگر، دیدن ریش بلند، البته نه تا اندازه ای که تا ناف رسد، نشانه مال می باشد.
تفسیر خواب ریش
تعبیر خواب ریش به عقیده منوچهر مطیعی تهرانی، اگر بیننده خواب ریش را در وضعی غیر طبیعی ببیند، مثلا اینکه یک طرف آن کوتاه و یا به صورت دالبر قیچی شده باشد، دارای تعبیر خوبی نمی داند.
همچنین لوک اویتنهاو نیز تعبیر خواب برای ریش را خوب نمی داند و آن را به معنای ناراحتی تفسیر کرده است.

تعبیر رویای ریش رنگی از دیدگاه معبران معروف

ابراهیم کرمانی دیدن ریش سفید را نشانه غمگین شدن می داند، ضمن اینکه صبر و بردباری بیننده خواب نیز افزایش می یابد.

همچنین دیدن ریش سرخ و سیاه به معنای این است که صاحب خواب به شغل کدخدائی دست یابد.

لوک اویتنهاو دیدن ریش خاکستری در خواب را نشانه تمسخر و استهزا و ریش قرمز را به معنای شرمساری می داند.

تعبیر خواب برای تراشیدن ریش

تعبیر خواب از دیدگاه حضرت دانیال، در صورتی که ریش کوتاه و کوچک بود، به معنای این است که وام وی ادا شود و اگر غمگین بود، غمش برطرف شود. اما چنانچه خواب ببیند که ریش وی تراشیده شده است، دلالت بر ذلیل شدن وی در زندگی می باشد.

اگر در خواب ببیند که ریش او بر روی زمین افتاده بود، دلالت بر هلاک شدنش دارد، در صورتی که ریش صاحب خواب کنده شده باشد، به معنای اینکه احترامش از بین برود و حقیر و خوار گردد.

اگر در خواب ببینید که شخصی سر و ریش شما را می تراشد، به معنای آن است که حرمت و آبروی صاحب خواب از دست می رود.

در صورتی که خواب ببینید، موی سفید از ریش خود می کنید، یعنی اینکه با سنت پیامبر اسلام مخالفت می کنید.

اسماعیل اشعث، تراشیدن تمام ریش در خواب را دلالت بر نقصان و از بین رفتن حرمت و جاه وی می داند.

ابن سیرین در مورد تفسیر رویای ریش عقیده دارد، اگر همه ریش را بریده باشد، دلیل بر زیان مال و از بین رفتن حرمت می باشد. همچنین اگر کسی خواب ببیند که کوسه است، به معنای آن است که حرمت و مالش کم شود.
لوک اویتنهاو نیز تعبیر ریش تراشیده شده را خوب نمی داند و آن را نشانه ضر و زیان بیننده خواب تفسیر می کند.
تعبیر خواب درباره ریش

تعبیر خواب زن ریش دار به تعبیر معبران مختلف

اسماعیل اشعث می گوید، اگر زنی خواب ببیند که ریش دارد به معنای آن است که غمگین و مستمند شود و نیز کاری انجام دهد که موجب رسوایی وی شود. همچنین اگر مردی خواب ببیند که زن وی دارای ریش است، نشانه آن است که همسر او هیچوقت بچه دار نشود و اگر صاحب فرزند بود، به معنای آن است که بزرگ و محتشم قوم خویش شود.
لوک اویتنهاو تعبیر خواب ریش برای دختر مجرد را نشانه ازدواج و برای زن متاهل به معنای به دنیا آوردن فرزند پسر می داند.

آنلی بیتون دیدن ریش در خواب برای زن را نشانه معاشرت بیهوده و نیز بیماری طولانی معرفی می کند.

تعبیر خواب برای بچه ریش دار به عقیده اسماعیل اشعث

اگر کودکی نابالغ در خواب ببیند که ریش دارد، تعبیر آن، غم و اندوه برای وی باشد. اگر ببیند که شخصی ریش وی را گرفت و می کشید، به معنای آن است که کسی مالش را به ارث خودش بگیرد و بخورد.

تعبیر خواب ریش

ابراهیم کرمانی دیدن ریش سیاه در خواب را نشانه کدخدایی و ریش سفید را دلیل بر بردباری می داند.
تعبیر خواب ریش از دیدگاه دانیال نبی، در صورتی ریش خود را کوتاه ببیند، به معنای آن است که غم صاحب خواب برطرف خواهد شد.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *