دسته ها
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعبیر خواب مسافرت و سفر کردن از دیدگاه معبران متفاوت

 • ندا خوشرو
 • ۹ دی ۱۴۰۰
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب مسافرت از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را مشاهده خواهید کرد که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرد.

تعبیر خواب مسافرت از انواع خواب های معمولی است که از دیدگاه معبران دارای تفاسیر مختلفی است و به طور کلی دیدن این خواب بیانگر این است که تغییری در زندگی خواب بیننده بوجود می آید که این تغییر و تحول وابسته به چگونگی سفر کردن در عالم رویا می باشد. 

تعبیر خواب مسافرت از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

هر یک از خواب هایی که در عالم رویا مشاهده می شوند، دارای تعابیری خاص می باشند و این تعابیر روی زندگی بیننده خواب در عالم بیداری دارای تاثیراتی می باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب تصادف و تعبیر خواب زایمان و تعبیر خواب حمام را مشاهده کردید، در ادامه این مطلب تعبیر خواب مسافرت را گردآوری کرده ایم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر دیدن مسافرت در خواب

مسافرت رفتن در عالم خواب دارای چه تعابیری است ؟

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در عالم خواب ببیند که به مکانی مناسب و خوب مسافرت می کند بیانگر این است که حالش نیکو می شود و اگر فردی در عالم خواب ببیند که به مکانی نامناسب مسافرت می کند بیانگر این است که حال نامساعدی پیدا خواهد کرد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

تفسیر خواب مسافرت رفتن بیانگر دگرگونی در عالم بیداری است. اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت می رود بیانگر این است که دگوگونی و تغییراتی در زندگی وی بوجود می آید.
اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت می رود و کیف و بسته های زیادی با خود به همراه دارد بیانگر این است که تغییراتی در زندگی وی بوجود می آید که تکلیفش را زیاد می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که از مسافرت برگشته و سوغاتی و کیف و بسته های زیادی با خود به همراه دارد بیانگر این است که به اندازه بسته هایی که در دست دارد سود و منفعت عاید وی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت می رود و گریه می کند بیانگر این است که از دیدار فردی خوشحال می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به عزم مسافرت کردن خداحافظی و وداع می کند اما نمی داند که به کجا می رود معنای خواب وی خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشد که به کجا سفر می کند معنای خواب وی نیکو است.

تعبیر مسافرت در عالم رویا

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام مسافرت کردن از زمین سنگلاخ و شیب داری عبور می کند بیانگر این است که بعد از رسیدن به منفعتی آشکار دچار نا امیدی و زیان می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام مسافرت از کوه های سرسبز و تپه های حاصلخیز عبور می کند بیانگر این است که به صورت برجسته ای سعادتمند و شادمان خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که به همراه جمعیتی و با ماشین به مسافرت می رود نشانه این است که در زندگی بیداری خود با ماجراهایی دلپذیر روبرو می شود و دوستان جدیدی پیدا می کند.
تفسیر خواب مسافرت به مکان هایی کشف نشده بیانگر این است که خواب بیننده دشمنانی خطرناک پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که به تنهایی و با ماشین مسافرت می کند بیانگر این است که به سفری پرحادثه در عالم بیداری می رود.
اگر فردی در خواب از طریق دریا به مسافرت برود بیانگر این است که به خاطر انجام کارهای دشوار پاداش می گیرد و علاوه بر پاداش پول زیادی نیز بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که به هنگام مسافرت کردن از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می شود بیانگر این است که گرفتار عشقی دروغین خواهد شد.

 • مبل و میز
 • آرون گروپس
 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت می رود ولی نمی داند که به کجا می رود نشانه این است که از زن خود جدا می شود یا از سرای خود به سرای دیگری می رود.

تعبیر دیدن مسافرت رفتن در خواب

 • لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب مسافرت با کالسکه بیانگر خوشبختی دائمی برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که با پای پیاده به مسافرت می رود نشانه این است که امور مهمی را پیش رو خواهد داشت.
اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت دریایی می رود بیانگر این است که وی سرزمین های دوری را خواهد دید.
اگر فردی در خواب ببیند که با بار زیادی مسافرت می کند بیانگر این است که دچار غم غصه می شود یا خرج بیهوده ای خواهد کرد.
معنای خواب مسافرت کردن در شب بیانگر این است که بیننده خواب کشورش را ترک می کند.

تعابیر مختلف برای دیدن خواب مسافرت

 • اگر فردی در خواب ببیند که در حال مسافرت کردن است ولی نمی تواند جزئیات خوابش را به یاد بیاورد بیانگر این است که خواب بیننده در زندگی واقعی اش نیز به مسافرت می رود و پیشرفت و رشد و ارتقاء درونی را نیز تجربه خواهد کرد.
 • تعبیر خواب مسافرت رفتن به مقصدی مشخص بیانگر این است که خواب بیننده دوست دارد از زندگی روزمره اش فرار کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به خارج از کشور مسافرت می کند بیانگر این است که در زندگی اش هرج و مرج ایجاد می شود و علاوه بر این بیننده خواب تعادلی در زندگی اش وجود ندارد و آرامشی بدست نمی آورد.

تعبیر خواب مسافرت

 • تعبیر خواب مسافرت رفتن با خودرو بیانگر این است که خواب بیننده در مسیری درست گام برمی دارد و به طور دقیق می داند که در زندگی اش به چه چیزی نیاز دارد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به همراه فردی دیگری درون اتومبیل نشسته و به مسافرت می رود و در حال رانندگی کردن نیز می باشد بیانگر این است که شخصی کنترل زندگی خواب بیننده را بدست می گیرد یا بدست گرفته است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به شهر و استان های سرسبز مسافرت می کند بیانگر این است که در آینده سعادتمند می شود و دوره خوبی را در زندگی پیش رو خواهد داشت.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به تنهایی و بدون وسیله نقلیه سفر می کند بیانگر این است که مجبور می شود از بهترین دوستش جدا شود.

مسافرت رفتن در خواب دارای چه تعبیری است ؟

تعبیر مسافرت به خارج از کشور

 • اگر کسی در خواب ببیند که به خارج ازکشور سفر یا مهاجرت می کند به نشانه سردرگمی وی بوده و اینکه ایده ای در زندگی ندارد.
 • رویای سفر کردن به خارج از کشور دارای تعابیر مختلفی است و می تواند به نشانه این باشد که باید در زندگی تان تغییرات زیادی را ایجاد نمایید و این تغییرات می تواند مسیر زندگی تان را تغییر داده و موجب خوشبختی شما شود.
 • همچنین می تواند به معنای آن باشد که شما نیاز به استراحت دارید، زیرا زندگی پر مشغله ای داشته و لازم است این زمان را به خودتان اختصاص دهید.
 • همچنین مهاجرت کردن در خواب به نشانه داشتن فرصت های جدید در زندگی و نیز تجربیات هیجان انگیز می باشد.
 • اگر در خواب ببینید که اوقات خوشی در سفر داشته و از آن لذت می برید، دارای معنای خوبی است، البته وجود کوچکترین مشکل در سفر نیز معنای بالعکس داشته و به نشانه وجود موانع و مشکلات در زندگی می باشد. برخی معبران سفر کردن را به معنای رشد و دانش معنوی تفسیر کرده اند.

تعابیر خواب مسافرت

تعبیر رویای سفر کردن دیگران

در صورتی که در خواب ببینید که افراد دیگری مسافرت می کنند به نشانه آن است که آشنایان نزدیک و اقوام تان به دیدن شما می آیند و از آنجا که ممکن است مدت هاست آنها را ندیده باشید، بنابراین از دیدنشان خوشحال می شوید.

وجود موانع بر سر راه سفر و مسافرت

در صورتی که خواب سفر کردن را ببینید و در سفر موانع بسیاری سر راهتان قرار بگیرد، معنای آن؛ وجود موانع ذهنی بیننده رویا می باشد و اینکه مانعی جلوی پیشرفت شما را خواهند گرفت.

از این رو باید درباره این موضوع خوب فکر کنید و همه افکار منفی را از زندگی تان حذف نمایید.

اگر خواب ببینید که در حین سفر کردن موانعی بر سر راهتان پیش می آید به نشانه آن است که کسی در زندگی تان وجود دارد که برای شما مانع تراشی می کند.

تفاسیر خواب مسافرت

در این مطلب با تعبیر خواب مسافرت از دیدگاه چند تعبیرگر معروف در خدمت همراهان عزیز و گرامی مجله آرگا بودیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرد.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *