دسته ها
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

تعبیر خواب ماهی , چه تعابیری برای دیدن ماهی در خواب وجود دارد؟

  • ندا خوشرو
  • ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  • ۰

در این مطلب تعبیر خواب ماهی از دیدگاه معبران مشهور غربی و اسلامی را مشاهده خواهید کرد که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرد.

تعبیر خواب ماهی از دیدگاه معبران غربی نشانه چیزی است که از درون انسان برمی خیزد و از دیدگاه معبران اسلامی دیدن ماهی در خواب نشانه غنیمت و دریافت مال و اموال است.

تعبیر خواب ماهی از دیدگاه معبران مختلف

دیدن هر یک از حیوانات در خواب دارای تعبیر خاصی است و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید تعبیر آن را از بین تعابیر مختلف پیدا کنید. در مطالب قبلی تعبیر خواب خرس و تعبیر خواب کلاغ و تعبیر خواب گاو را مشاهده کردید در این مطلب تعبیر خواب ماهی را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم.

تعبیر خواب ماهی

 امام صادق :

تعبیر خواب ماهی از دیدگاه امام صادق بر شش وجه است :

  • وزیر
  • لشکر
  • غنیمت
  • دختر
  • کنیزک هندو
  • غم و اندوه

حضرت دانیال :

اگر فردی در خواب ماهی های بزرگ و تازه زیادی داشته باشد نشانه غنیمت است.
دیدن ماهی های کوچک در خواب نشانه غم و اندوه است.
دیدن ماهی در دریای گرمسیر نشانه گرفتاری و بالا و سختی و مشقت است و دیدن ماهی در دریای سردسیر دارای تعبیری نیکو و خوب است.

  • کالا چیو

جابر مغربی :

تعبیر خواب ماهی تازه نشانه غنیمت است.
اگر فردی در خواب ببیند که ماهی تازه و پخته می خورد نشانه این است که به اندازه آن مال و اموال بدست می آورد و اگر فردی در خواب ببیند ماهی بریان شده و کباب شده می خورد اگر فردی پاکدامن و عفیف باشد نشانه این است که به مسافرت می رود و به کسب علم و دانش می پردازد و یا با مرد بزرگی ارتباط برقرار می کند.
اگر فردی در خواب ببیند ماهی بریان شده و کباب شده می خورد اگر انسان مفسد و بدی باشد نشانه این است که به او رنج و غم و اندوه می رسد.

تعبیر دیدن ماهی در خواب

 ‌‌‌‌‌ابن سیرین :

دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه ضرر دیدن از سمت غلام و بنده خود است.
اگر فردی در خواب ببیند که به او ماهی شور و خشک داده می شود نشانه این است که شخص بزرگی به او ظلم می کند.

لوک اویتنهاو :

دیدن ماهی بزرگ در خواب نشانه رضایت است.
دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه شکست است.
دیدن ماهی مرده در خواب نشانه بیماری است.

یوسف نبی :

دیدن ماهی در خواب نشانه روزی است.

تعبیر خواب ماهی بزرگ و ریز

آنلی بیتون :

دیدن ماهی در آب پاکیزه و زلال رودخانه نشانه این است که خواب بیننده از طرف اشخاص ثروتمند مورد لطف و محبت قرار می گیرد.
اگر دختری در خواب ماهی ببیند نشانه این است که با فردی زیبا و با استعداد ازدواج می کند.
دیدن ماهی در خواب نشانه روابط دوستانه و پایدار می باشد.
دیدن ماهی مرده در خواب نشانه این است که خواب بیننده در اثر اتفاق های درد آور قدرت و ثروت خود را از دست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ماهی صید می کند نشانه این است که نقشه های دشمنانش او را پریشان می کند ولی با کمک حضور ذهن و اقبال از دام دشمنانش می گریزد.
اگر فردی در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزند نشانه این است که با شهامت و توانایی ثروتی را بدست می آورد.

دیدن ماهی قرمز در خواب

مطیعی تهرانی :

اگر فردی در خواب ببیند که ماهی را به صورت درسته قورت می دهد نشانه این است که طمع می کند و دچار آز و حرص می شود و اگر فردی ماهی را به صورت غذایی بخورد به نعمت می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند ماهی شور می خورد به بلا و مصیبت دچار می شود.
دیدن ماهی سفید در خواب نشانه بدست آوردن بخت و اقبال است.
دیدن ماهی زرد در خواب نشانه بدست آوردن مال و ثروت و پول است.
دیدن ماهی سرخ در خواب نشانه بدست آوردن شکوه و فر است.

ابراهیم کرمانی :

اگر فردی در خواب ببیند گوشت ماهی می خورد نشانه این است که مال زیادی بدست می آورد.

دیدن ماهی قرمز در خواب

اچ میلر :

اگر فردی در خواب ماهی آزاد ببیند نشانه این است که آینده ای درخشان دارد.
اگر فردی در خواب ماهی ساردین ببیند نشانه این است که دچار نگرانی و ناراحتی می شود.
اگر فردی در خواب ماهی طلایی ببیند نشانه این است که در آینده ازدواج موفقی خواهد داشت.

برایت :

اگر فردی در خواب ماهی بزرگ ببیند نشانه این است که درآمد خوبی خواهد داشت.
تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه خوش شانسی است.
دیدن ماهی قزل آلا در خواب نشانه رسیدن به اقبال و خوش شانسی است.
دیدن ماهی کولی در خواب نشانه این است که خواب بیننده اخبار ناخوشایندی می شنود.

 دیدن ماهی در خواب

در این مطلب با تعبیر خواب ماهی از دیدگاه معبران مختلف آشنا شدید که امیدواریم با مطالعه این مطلب تعبیر خواب بتوانید خواب خود را به راحتی تعبیر و تفسیر کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.