• زندگی شخصی بازیگران ایرانی برای عام بسیار جالب است از این رو امروز به بیو گرافی و عکس های پریوش نظریه این بازیگر توانا کشورمان میپردازیم. ...

    • نرگس بستگان
    • ۲۲ بهمن ۱۳۹۷