• شیوا صفایی دختر ایرانی که در حال حاضر در خارج از کشور مدل معروف خوش استایلی است، با محمد حدید میلیاردر عرب ۷۱ ساله، پدر جی جی حدید، مدل مطرح ...

    • محدثه خاکشور
    • ۲۳ آذر ۱۳۹۸