• خانم شیرین صمدی که به عنوان مجری در برنامه هایی چون صبح بخیر ایران، سیمای خانواده، قاصدک، عصر خانواده، همیشه خونه و...  حضور داشته است، به دلیل ...

    • یلدا محمدی
    • ۲۰ تیر ۱۳۹۶