• گفتنی است علت این حادثه، خواب آلودگی راننده مزدا و عدم توجه به علائم رانندگی بوده است که باعث فوت همسر وی و همچنین جراحت شدید خودش شده است. ...

    • بهاره سلطانی
    • ۱۱ خرداد ۱۳۹۶