دسته ها
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

متن پشت نویسی چک و معیارهای تشخیص ظهر نویسی

  • حکیمه فهیمی
  • ۱۰ دی ۱۴۰۱
  • ۰

متن پشت نویسی چک یا ظهر نویسی یکی از کارهای حقوقی است که روی چک یا سایر اسناد تجاری نظیر سفته اجرا می شود. در این مطلب پیرامون متن پشت نویسی چک و انواع آن صحبت می کنیم.

متن پشت نویسی چک که به آن ظهر نویسی هم گفته می شود به این معنی است که فرد حقوق ناشی از آن سند را به دیگری انتقال می دهد. البته ظهر نویسی غالبا به این معنا بوده ولی همیشه این مفهوم را ندارد. در ادامه بیشتر با موضوع متن پشت نویسی چک آشنا می شوید.

متن پشت نویسی چک و انواع آن

پشت نویسی یا ظهر نویسی چک یکی از کارهای حقوقی می باشد که بر روی چک و سایر اسناد تجاری نظیر وصول سفته صورت می گیرد. ظهر به معنی پشت بوده و ظهر نویسی به نوعی مترادف پشت نویسی است. البته واژه پشت نویسی چک یا ظهر نویسی این تصور را ایجاد نکند که انجام کارهای مربوط با آن تنها باید در پشت چک صورت گیرد.

خیر این تنها یک اسم بوده و در حقیقت اجرای کارهای مرتبط با ظهر نویسی الزاما نبایستی در پشت و ظهر چک انجام گردد. متن پشت نویسی چک بیانگر انتقال حقوق مربوط به سند به فرد دیگری است. به این ترتیب ظهر نویسی جهت انتقال حق ناشی از سند تجاری می باشد. همچنین ظهر نویسی سند غالبا به این معنا بوده ولی همواره این مفهوم را ندارد.

گاه  یا ظهر نویسی به معنی ضمانت از سوی صادر کننده یا ظهر نویس می باشد. ظهر نویس فردی است که کار پشت نویسی متن چک را انجام داده که در فرض انتقال، همان انتقال دهنده می باشد. گاهی نیز ظهر نویسی به معنی وکالت در وصول می باشد و وکیل حق انتقال به غیر را نداشته و تنها حق دارد که آن وجه را دریافت نماید.

مگر این که موکل به وی اجازه انتقال را بدهد. به این مفهوم که دارنده در پشت سند امضا نموده این فرد وکیل و نماینده وی در وصول وجه چک می باشد. خوب است در این راستا با نحوه نوشتن چک، به ویژه ثبت چک صیاد آگاهی کافی داشته باشید.

  •  بلیط کیش
  •  مبل و میز

مفهوم پشت نویسی چک

متن پشت نویسی چک به این مفهوم است که عبارت یا عباراتی بر پشت چک یا سند به منظور اثبات آن نوشته شده  همچنین بیانگر انتقال حق مندرج در سند مدنظر می باشد.

انواع پشت نویسی چک یا ظهر نویسی

پشت نویسی چک برای امور مختلفی ممکن است صورت گیرد. مانند این که با پشت نویسی چک، فرد دارنده آن را به کسی دیگر منتقل نموده و از آب بعد دارنده، فردی است که سند انتقال را دریافت کرده و اکنون اگر انتقال گیرنده به بانک مراجعه و چک وصول نشود، می تواند گواهی عدم پرداخت بگیرد.

یک نوع دیگر پشت نویسی چک به عنوان ضمانت ظهر نویسی است. حال چه ضمانت از صادر کننده باشد یا از انتقال دهنده چک. در این جا فرد ضامن شده که اگر چک توسط بانک از حساب صادرکننده یا ظهر نویس پرداخت نگردد، من آن را پرداخت می نمایم. به طور کلی متن پشت نویسی چک در دو نوع با اهداف زیر درج می شود:

  • با هدف انتقال چک
  • با هدف ضمانت از صادرکننده و یا ظهر نویسی قبل

گاهی نیز چک تنها به این عنوان ها ظهر نویسی نشده و شامل انواع دیگری می شود. به طور مثال ظهر نویسی به عنوان وکالت در اینجا انتقالی انجام نشده و تنها فرد دارنده چک به وکیل و نماینده مورد اعتمادش، وکالت و نمایندگی داده که چک را از بانک وصول نماید.

در ظهر نویسی چک جهت وصول یا وکالت، وکیلی که نماینده وصول می باشد حق نداشته آن چک یا سند تجاری را به فرد دیگری انتقال دهد مگر این که صاحب سند به وی اجازه این کار را داده باشد. گاهی نیز پشت نویسی چک جهت وثیقه گذاری و توثیق چک می باشد. در این جا جدا از اختلافات در باب رهن در حقوق مدنی توثیق یا وثیقه گذاشتن سند تجاری صحیح بوده و در عمل نیز این کار صورت می گیرد.

تشخیص پشت نویسی چک چه معیارهایی دارد؟

معیارهای تشخیص پشت نویسی یا ظهر نویسی چک عبارتند از:

۱. هنگامی که ظهر نویسی به هدف انتقال صورت می گیرد فقط فردی می تواند پشت نویس انتقال دهنده باشد که موقع امضاء دارنده چک محسوب شود. به این ترتیب اگر ظهر چک به جز دارنده سند توسط شخص ثالث امضا شده باشد، انتقال دهنده نبوده و ضامن محسوب می شود.

۲. اگر امضا کننده هدف و نیتش را در زمان امضا، در ظهر چک درج نماید، اراده امضا کننده به عنوان معیار تشخیص در نظر می گیرند. به این معنی که اگر امضا کننده در ظهر نویس اعلام نماید که این کار با نیت انتقال صورت گرفته ملاک همان عبارت است.

۳. اگر امضا کننده نیت خود را بیان نکرده ولی به دلایلی مشخص گردد که وی همان دارنده چک است و سند مدنظر در وجه حامل می باشد، امضای او را با هدف انتقال در نظر می گیرند. اما اگر در هنگام امضا شخص ثالث باشد و دارنده چک محسوب نشود، به عنوان ضامن شناخته می شود.

۴. در مواقعی که نمی توان تشخیص داد امضا کننده دارنده چک است یا شخص ثالث، با تکیه بر اماره تصرف ایشان به عنوان دارنده چک در نظر گرفته شده و ظهر نویسی سند هم با هدف انتقال تلقی می شود.

وصول چک در انواع پشت نویسی

پشت نویسی جهت  انتقال به این صورت است که فرد سندی را در اختیار دارد و آن را به فرد دیگری انتقال می دهد. در این انتقال گیرنده جانشین و دارنده چک یا سند تجاری می باشد. حال وصول این چک در صورتی ممکن است که دارنده چک ظرف ۱۵ روز از سر رسید چنانچه مکان صدور چک یک شهر باشد بایستی گواهی عدم پرداخت بگیرد.

به عبارتی اگر ظهر نویسی چک به جهت انتقال باشد دارنده چک در صورتی می تواند به پشت نویس مراجعه و مبلغ چک را مطالبه کند که گواهی عدم پرداخت تا ۱۵ روز از زمان سر رسید چک صادر گردد. در این شرایط وی می تواند این مواعد را رعایت نماید به این صورت که هم به صادرکننده و هم به ظهر نویس جهت دریافت مبلغ چک و طلبش مراجعه نماید.

ولی اگر مهلت ۱۵ روزه را رعایت نکند شخصی که سند را به وی منتقل کرده دیگر مسئولیتی نداشته و فرد دارنده نیز حق رجوع به وی را ندارد و دارنده تنها می تواند به صادرکننده مراجعه نماید.

ولی در فرضی که چک جهت ضمانت پشت نویسی شده است و فرد دارنده به بانک مراجعه و وجه وصول نشود، می تواند به ضامن مراجعه نماید ولی بایستی بداند که محدوده مسئولیت ضامن به اندازه فردی است که از وی ضمانت کرده است. یعنی مضمون عنه خویش؛ از این رو اگر شرایط طوری باشد که دارنده نتواند به مضمون عنه یا فردی که از وی ضمانت شده مانند صادرکننده یا پشت نویس قبلی مراجعه نماید نمی تواند به ضامن ایشان نیز مراجعه کند.

به بیان دیگر ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی داشته که از وی ضمانت نموده است. ملاحظه می کنید که امضا چک به عنوان ضامن، مسئولیتش بیشتر از امضا به عنوان انتقال دهنده می باشد.

پشت نویسی چک چه شرایطی دارد؟

از جمله شرایط صحت پشت نویسی چک وجود امضای شخص بوده که بدین طریق رضایتش نسبت به انتقال یا ضمانت یا وکالت و سایر موارد مشخص می شود. در پشت نویسی الزامی نیست که اسم فرد گیرنده درج شود ولی ممکن است اسم شخص گیرنده نیز نوشته شود. به طور مثال در وجه آقای یا خانم … پرداخت گردد.

همچنین می توان پشت نویسی را با امضای خالی نیز انجام داد که در این حالت فرد انتقال گیرنده می تواند کنار امضای شخص انتقال دهنده اسم خود یا فرد دیگری را که می خواهد به او منتقل کند ، درج نماید. به طور کلی پشت نویسی چک تشریفات خاصی لازم نداشته و طبق عرف معمول صورت گرفته و پشت آن امضا درج می شود.

شایان ذکر است همه ظهر نویسان مسئولیت تضامنی داشته به این معنی که اگر دارنده مواعد ظرف یک سال اقامه دعوا نماید می تواند مبلغ چک را از همه ظهر نویسان یا هر یک از آن ها که می خواهد، مطالبه نماید. البته باید اشاره کرد در حال حاضر جهت پشت نویسی چک بایستی در چک های صیادی آن را در سامانه ثبت نمود و توسط سامانه انتقال داد. از این رو در مورد چک های صیادی تشریفات امضای پشت سند وجود نخواهد داشت.

دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو تا عید

‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *