دسته ها
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

تعبیر خواب اسکناس برای دیدن اسکناس های مختلف در حالات متفاوت

 • شقایق ایران دوست
 • ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
 • ۰

در این مطلب شما را با تعبیر خواب اسکناس آشنا می کنیم و شما می توانید با استفاده از چیز هایی که در خواب دیده اید معنای خواب خود را پیدا کنید زیرا بسیاری از خواب ها می تواند نشانه های مهمی برایتان به همراه داشته باشد.

دیدن پول در خواب برای هر فردی امکان پذیر است بنابراین اگر در خواب خود اسکناس مشاهده کردید و به دنبال تعبیر آن می گردید بهتر است ادامه مطلب را مشاهده کنید زیرا معبران بسیار زیادی این خواب را با جزئیات تعبیر کرده اند که می تواند به شما در پیدا کردن معنای خوابتان کمک کند.

تعبیر خواب اسکناس

تعبیر خواب اسکناس

بیش تر معبران اعتقاد دارند در صورتی که فردی در خواب خود اسکناس ببیند بدین معنا می باشد که موفقیت و اعتماد به نفس بسیار زیادی کسب می کند و بیش تر معبرانی که این خواب را تعبیر کرده اند معنای بدی برایش در نظر نگرفته اند و فقط حالات مختلفی که اسکناس به دست شما می رسد و یا در مقابل شما قرار دارد معنا های مختلفی دارد بنابراین برای این که بتوانید بهترین تعبیر را برای خواب خود پیدا کنید لازم است تا جزئیات بیش تری را به یاد بیاورید.

تعبیر امام جعفر صادق (ع)

ایشان معتقد می باشند که پول بر چندین معنای مختلف می باشد  که شامل رسیدن به موفقیت و خواسته ها، حکومت، مال و اموال خودتان، دوست و فرزند، روزی بسیار زیاد، ایمنی و سلامتی و به دست آوردن مقام و منزلت می باشد. ایشان همچنین عقیده ای دارند و بیان می کنند که اگر پول های شما زوج بود بدین معنا می باشد که دین پاک و یا علمی پر منفعت کسب می کنید، اگر در خواب شما تعداد پول هایتان ۴ عدد بود بدین معنا می باشد که مقام و منزلتی که کسب کرده اید به خاطر کار هایی می باشد که خانم ها برایتان انجام داده اند و در صورتی که شما ۵ اسکناس را در خواب ببینید نماز های ۵ گانه خود را به یاد بیاورید زیرا در روز های اخیر نسبت به آن ها بی اعتنا شده اید.

 • نهال بیبی شاپ
 • بلیط کیش

تعبیر خواب دانیال نبی درباره اسکناس

دانیال نبی (ع)

یکی دیگر از معبرانی که این خواب را تعبیر کرده است دانیال نبی (ع) می باشد. دانیال نبی (ع) بیان کرده است که دیدن بیش تر از ۴ اسکناس پول نشانه های بدی می باشد و به تعداد همان پول ها برایتان اتفاقات بدی رخ می دهد بنابراین لازم است تا بعد از دیدن این خواب صدقه بدهید. هرچند که ایشان گفته اند اگر تعداد اسکناس ها کم تر باشد مشکلاتی که برایتان ایجاد می شود کم تر می باشد.

محمد ابن سیرین

این معبر هم بیان کرده است که دیدن پول در خواب نمی تواند نشانه های خوبی داشته باشد بنابراین بعد از دیدن آن بهتر است صدقه بدهید تا با این کار بتوانید بلا ها را از خود دور کنید. اما تعابیر دیگر این خواب از زبان محمد ابن سیرین عبارت است از :

 • گرفتن پول از کسی در خواب نشانه تولد پسری می باشد که اولین نفر خبرش را به شما می دهند.
 • پول طلا در خواب می تواند نشانه ای از گرانی باشد و اگر چنین خوابی دیده اید بدین معنا می باشد که با گرانی های اجناس مواجه خواهید شد.
 • دیدن ۵ اسکناس پول نشانه کار های خوبی می باشد که شما انجام داده اید و رضایت خداوند را جلب کرده اید.
 • زوج بودن تعداد پول ها در خواب نشان می دهد که شما به زودی شروع به یادگیری می کنید و با کسب دانش بیش تر می توانید زندگی بهتری برای خود بسازید.

اسکناس از دیدگاه محمد ابن سیرین

ابراهیم کرمانی

 • اگر فردی در خواب خود پول بسیار زیادی ببیند بدین معنا می باشد که در بیداری نیز صاحب ثروت بسیار زیادی می شود و باید خود را برای پذیرفتن پول های هنگفت آماده کند.
 • دیدن یک اسکناس در خواب به معنای این می باشد که صاحب یک فرزند می شوید که ممکن است این فرزند به شما امانت داده شود.
 • اگر در خواب خود کیسه های پول را رویت کردید بدین معنا می باشد که نان شما حلال می باشد.
 • دیدن کیسه های پول در خواب و گذاشتن آن ها در جای مطمئن نشان دهنده امانت داری تان می باشد.
 • ساختن و چاپ کردن اسکناس از دیدگاه کرمانی بدین معنا می باشد که مردم را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت می کنید و از ن ها می خواهید که در حفظ امانت خود کوشا باشند.

منوچهر مطیعی

 • این معبر اعتقاد دارد که دیدن پول در خواب می تواند نشانه هایی از غم و اندوه باشد. به تعبیر منوچهر مطیعی دیدن پول خرد و سکه در خواب می تواند نشانه غم و اندوه هایی بسیار کوچک باشد که در آینده ای نزدیک به سراغ شما می آید.
 • پول گرفتن از کسی در خواب نشانه ای از درد سر می باشد و شما از هر کسی که پول گرفته باشید همان فرد برایتان دردسر درست خواهد کرد.

تعبیر خواب اسکناس

آنلی بیتون

 • دیدن صندوقی پر از اسکناس در خواب تعبیر خوبی دارد و بیان می کند که فردی که این خواب را دیده است آینده ای بسیار روشن و درخشان دارد.
 • پول دادن به دیگران در خواب نشانه خوبی ندارد و فردی که به او پول می دهید دچار مشکلاتی می شود.
 • پیدا کردن پول در خواب بدین معنا می باشد که در بیداری فرد خواب بیننده پول بسیار زیادی بدست می آورد.
 • گم کردن اسکناس در خواب می تواند نمادی از اوضاع خانوادگی نابسامان باشد بنابراین اگر اوضاع خانه شما کمی آشفته است دیدن این خواب طبیعی می باشد.
 • شمردن پول در خواب می تواند نشان دهنده این باشد که پول هایتان کم می شود و نمی توانید قرض های خود را به موقع پرداخت کنید.
 • دزدیدن پول می تواند نشانه بدی باشد و اگر فردی چنین خوابی دیده است بهتر مراقب اعمال خود باشد تا در جایی نامناسب قرار نگیرد و دچار ضرر های مالی و جانی نشود.
 • خوردن پول در خواب نشان می دهد که فرد در بیداری پول پرست می شود.
 • جستجو کردن پول در خواب معنای بسیار خوبی دارد و از دیدگاه این معبر زمانی که فردی چنین خوابی را ببیند بدین معنا می باشد که خوشبختی و شادی نصیبش خواهد شد.
 • پیدا کردن پول و ادعا کردن فردی برای مالکیت این پول ها نشان دهنده سختی کاری که شروع کرده است و ضرر ها و زیان هایی می باشد که در طی روند کار برای خواب بیننده رخ می دهد.
 • اگر فردی در خواب خود اسکناس خارجی پیدا کند بدین معنا می باشد که رازی را از کسی پنهان کرده است.

پول زیاد در رویا به معنای ناکامی در عشق می باشد.

 • کار کردن با اسکناس های خارجی در خواب می تواند نشانه خوبی باشد و نشان دهد که شما در کار هایتان پیشرفت خواهید کرد.
 • پول های خرد و کم در خواب بسیار خوب است و شما می توانید طبق آرزو هایتان پیشرفت کنید و به هر آنچه که می خواهید برسید.
 • اگر فردی در خواب خود پول بسیار زیادی را بدست آورد بدین معنا می باشد که در عشق خود ناکام خواهد ماند.
 • بدست آوردن ثروت بسیار زیاد در خواب می تواند نشانه مصیبت و بدبختی باشد بنابراین بعد از دیدن خواب بهتر است صدقه بدهید.
 • بدست آوردن پول بسیار زیاد با حقه و نیرنگ نشان می دهد که شما با فردی رابطه دوستی ایجاد می کنید و این رابطه در زندگی شما اثرات بسیار زیادی دارد.
 • پول در آوردن در خواب خوب است و اگر آن را از راه های مشکوک بدست می آورید بدین معنا می باشد که شما می توانید از پس یک بیماری بر بیایید و به زودی بهبودی خود را بدست خواهید آورد.
 • اگر در خواب خود به فردی پول می دهید بدین معنا می باشد که به زودی محتاج پول خواهید شد.
 • قرص کردن پول در خواب خوب نیست و نشان می دهد که شما ناکامی را تجربه می کنید و این ناکامی تاثیرات بسیار بدی بر روی روحیه شما می گذارد.
 • اگر فردی در خواب خود مشاهده کند که پول او کافی نیست و نمی تواند صورت حسابی را پرداخت کند بدین معنا می باشد که در بیداری احساس پوچی و بی کفایتی می کند.
 • اگر فردی در خواب خود از مرده ای پول بگیرد یعنی نسبت به زکات بی اعتنا بوده است و آن را پرداخت نکرده است.
 • اگر پول های دزدی را در خواب ببینید بدین معنا می باشد که در بیداری به دلیل بدست آوردن مقامی احساس گناه می کنید.

تعبیر خواب از دیدگاه روانسناسان مشهور

یونگ

یونگ یکی از روانشناسان معروفی می باشد که برای تعبیر خواب اسکناس مواردی را مطرح کرده است. او تمامی خواب ها را از نظر روانشناسی بررسی می کند و بیان می کند که خواب هایی که انسان ها می بینند بر اساس حالت روحی آن ها است.

 • برنده شدن پول در خواب می تواند معنای خوبی داشته باشد و به شما نشان دهد که می توانید با کمی تلاش بیش تر به تمامی خواسته ها و هدف هایتان برسید زیرا پول نمادی از اعتماد به نفس، ارزش، قدرت و موفقیت در خواب می باشد.
 • از دست دادن پول در خواب می تواند نشانه های خوبی نباشد ولی تنها چیزی که این خواب به شما نشان می دهد این است که احساس جاه طلبی و عزت نفس ندارید و بهتر است برای بهتر شدن کیفیت زندگی خود کمی به خود و توانایی هایتان اعتماد کنید تا بتوانید بهتر زندگی کنید.
 • خرج کردن پول به معنای عشق ورزیدن می باشد و اگر چنین خوابی را مشاهده کرده اید بهتر است با خودتان کنار بیایید و عشق را قبول کنید.
 • نداشتن پول و سرمایه ترس شما در بیداری می باشد. در واقع هر فردی که این خواب می بیند ترسی درون وجودش دارد که نشان دهنده کمبود اعتماد به نفس در او می باشد.
 • دزدیدن پول در خواب نوعی هشدار برای شما می باشد و نشان می دهد که خطری زندگی شما را تهدید می کند بنابراین بهتر است بیش تر از قبل مراقب خود باشید و در روابط خود حساسیت به خرج بدهید.
 • اگر در خواب خود دیدید که اسکناس های کم تر و یا بیش تری دریافت می کنید بدین معنا می باشد که در واقعیت فردی می خواهد شما را فریب بدهد و کاری که باب میل تان نمی باشد را انجام خواهید داد.
 • تعبیر خواب اسکناس به همراه خون یعنی شما کار هایی که می کنید با هزینه دیگران است.

تعبیر خواب اسکناس

لیلا برایت

 • پول در خواب بیش تر به معنای خرج کردن در بیداری می باشد.
 • حواله فرستان پول برای شما در خواب می تواند نشانه ای از گرفتن هدیه ای باشد.
 • تعبیر خواب اسکناس خارجی موفقیت در کار هایی می باشد که ریسک بسیار بالایی دارد.
 • پیدا شدن اسکناس در خواب یعنی فرد خواب بیننده در برابر مشکلات بسیار زیادی مقاومت می کند.
 • گم کردن پول نشانه بد شانسی می باشد و اگر فردی چنین خوابی را ببیند بدین معنا می باشد که در کار هایش دچار مشکل خواهد شد.
 • پول های بسیار زیاد در خواب خوب نیست و موقعیت مالی شما به خطر می افتد بنابراین بهتر است بعد از دیدن این خواب بیش تر مراقب کار های خود باشید و تا مدتی از ریسک کردن بپرهیزید.

سرزمین رویا ها

این کتاب یکی از بهترین کتاب هایی می باشد که می توانید برای تعبیر خواب به آن مراجعه کنید زیرا معنای هر خوابی را با چند جزئیات مختلف بررسی می کند. تعبیر خواب اسکناس در این کتاب هم شامل دو تعبیر جامع می باشد.

 • بخشیدن پول توسط دیگران نشان می دهد که فرد در بیداری پولی بدست می آورد که از راه حلال بوده و آن را به خوبی خرج می کند.
 • گرفتن پول از دیگران نشانه های ناراحتی و مشکلات می باشد و اگر فردی چنین خوابی را دید باید بداند که ناراحتی هایی که برایش ایجاد می شود یک روز دوام دارند و بعد از یک روز تمامی ناراحتی ها و مشکلات رفع می شود.

دیدن اسکناس در خواب چه معنا هایی می تواند داشته باشد؟

کتاب تفسیر رویا

این کتاب هم تعابیری برای این خواب دارد که عبارت اند از :

 • کسی که پول را در خواب می بیند و جزئیاتی از آن را به خاطر ندارد می تواند یک معنای کلی برای آن در نظر بگیرد آن هم بدست آوردن قدرت و رسیدن به آرزو هایشان می باشد.
 • کسی که در خواب خود پول پیدا کند نشانه ای از این می باشد که استرس ها و احساسات منفی او با یک اتفاق خوب از بین می رود.
 • اگر فردی در خواب خود پولی را گم کند یعنی فرصت های خود را از دست می دهد و در معنای دیگر قدرت خود را نیز از دست می دهد.

اگر از این تعبیر خواب راضی بودید می توانید با کلیک بر روی لینک های زیر تعبیر خواب کوه، تعبیر خواب دد و تعبیر خواب طناب را مشاهده کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.