دسته ها
دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تعبیر خواب تابوت از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

 • ندا خوشرو
 • ۸ بهمن ۱۴۰۱
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب تابوت از دیدگاه معبرین برجسته و معروف را گردآوری کرده ایم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید رویای خود را با توجه به آن به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب تابوت از دیدگاه معبران اسلامی و غربی متفاوت می باشد و دیدن این رویا می تواند نشانه فناپذیری بیننده خواب باشد همچنین دیدن این رویا بیانگر کند و کاوی در چگونگی ارتباط بیننده رویا با مرگ می باشد بنابراین بهتر است شما برای تفسیر رویای خود جزئیاتی را که در خواب مشاهده کرده اید را در نظر بگیرید سپس از بین تعابیر ذکر شده خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب تابوت چیست؟

برخی اوقات پیش می آید که ما در خواب هایمان مرگ و قبرستان و تابوت و جنازه را مشاهده می کنیم که هر یک از این رویاها می توانند روی زندگی در عالم بیداری تاثیراتی را داشته باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب جنازه و تعبیر خواب مرده و تعبیر خواب قبر را مطالعه کردید در ادامه تعبیر خواب تابوت را پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب تابوت

دیدن تابوت در عالم رویا نشانه چیست ؟

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که مرده است و وی را در تابوت قرار داده اند معنای رویای وی نیکو و خوب است ولی اگر بیننده رویا را دفن کردند معنی رویایش بد می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که شخص زنده ای را درون تابوت گذاشته اند و او را می برند ولی کسی تابوت را همراهی نمی کند نشانه این است که عزت و جاه و مقام و کار بیننده رویا دچار عیب و نقص می باشد ولی اگر مردم تابوت را همراهی نمایند تعبیر رویا بر خلاف حالت قبلی می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که روی تابوت سنگینی قرار گرفته است بیانگر این است که به مردم ظلم و ستم می کند ولی اگر تابوت سبک باشد نشانه این است که بیننده رویا به مردم سختی و فشار وارد نمی کند و حال و روز وی بهتر می شود.

 • قاصدک 24
 • مبل و میز

اگر فردی در خواب ببیند که از روی تابوت افتاده است یا افرادی که تابوت را حمل می کنند وی را بیاندازند نشانه این است که عزت و جاه و مقام بیننده رویا از بین می رود و کار وی گره می خورد و متوقف خواهد شد.

تعبیر دیدن تابوت در عالم رویا چه چیزی است ؟

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که تابوت را خودش می سازد نشانه این است که بیننده رویا ساختمانی می سازد که سالیان طولانی برجا می ماند و وی نیز از آن بهره مند می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که تابوتی را به دوش می برد و در زمره تشییع کنندگان است نشانه این است که خبری از غیب به وی می رسد همچنین ممکن است بیننده رویا به چیزی که از آن دل برده است امیدوار شود همچنین دیدن این رویا می تواند بیانگر این باشد که اگر بیننده رویا گمشده ای دارد که آن را از دست داده است دوباره آن فرد را باز می یابد.

اگر فردی در خواب ببیند که روی تابوتی پوشیده است و نمی داند درون آن چیست یا کیست نشانه این است که بیننده رویا به موردی برخورد می کند که نمی داند برای وی سود بخش می باشد یا زیان آورد ولی به احتمال زیاد این مورد سودبخش است.

تعبیر دیدن تابوت در خواب
 • آنلی بیتون 
تاویل خواب تابوت نشانه وقوع اتفاق های ناگوار می باشد.
اگر فردی در خواب جنازه ای را در تابوت ببیند بیانگر غم و نا امیدی بیننده رویا است.
اگر فردی در خواب ببیند که درون تابوت است نشانه این است که بیماری خطرناکی سلامت بدنی وی را تهدید می کند.
 • لوک اویتنهاو 
دیدن تابوت در عالم رویا نشانه زندگی خوش و طولانی برای بیننده رویا می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که درون تابوت دراز کشیده است نشانه این است که موانعی بر سر راه بیننده رویا می باشند.
 • لیلا برایت 

تعبیر خواب تابوت خالی نشانه این است که بیننده رویا از موضوعی نگران و ناراحت می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که زیر تابوتی را می گیرد بیانگر این است که وی اخبار خوبی را می شنود.

تعبیر مشاهده تابوت در رویا

 • امام جعفر صادق 

تعابیر دیدن تابوت در عالم رویا بر سه وجه زیر می باشد :

 1. حکومت
 2. بزرگی
 3. جاه و مقام و عزت
 • کتاب سرزمین رویا 

اگر فردی در خواب ببیند که درون تابوت دراز کشیده نشانه این است که همه آرزوهایش برآورده می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که یکی از نزدیکان وی در تابوت خوابیده اند نشانه این است که بیننده رویا پول زیادی را بدست می آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که یکی از دوستانش درون تابوت خوابیده نشانه این است که شانسی بزرگ را در کاری بدست می آورد.

تعبیر دیدن تابوت در خواب چیست ؟

کتاب فرهنگ تفسیر یک رویا 

تعبیر خواب تابوت نشانه افکار بیننده رویا درباه مرگ است که اغلب در پس ذهن وی جا خوش کرده اند.

اگر شخصی در خواب کسی را در تابوت ببیند نشانه این است که بیننده رویا میل مخفی برای بیرون رفتن آن فرد از زندگی اش دارد همچنین ممکن است بیننده رویا نگران سلامت آن فرد باشد یا می ترسد که وی را از دست بدهد.

 • تعابیر مختلف برای دیدن رویای تابوت 
۱. اگر فردی در خواب ببیند که روی تابوتی قرار دارد که روی زمین حرکت می کند نشانه این است که بیننده رویا به مسافرتی می رود.
۲. اگر فردی در خواب ببیند که فوت کرده است و مردم جنازه وی را درون تابوت قرار می دهند و تشییع می کنند نشانه این است که بیننده رویا بزرگی و شرافت بدست می آورد ولی وی گناهگار خواهد بود همچنین دیدن این رویا می تواند نشانه این باشد که بیننده رویا بر افرادی که وی را تشییع می کنند ریاست و حکومت خواهد کرد.
تعبیر حمل جنازه با تابوت

۳. مرده در عالم رویا اشاره به قسمتی از اعتقادات و شخصیت بیننده رویا دارد که در زندگی واقعی وی از بین رفته اند و اگر فردی در خواب ببیند که مرده در تابوت زنده می شود بیانگر این است که بر خلاف تصور بیننده رویا افکار وی از بین نرفته اند و همچنان در حال تاثیر گذاشتن بر بیننده رویا می باشند.

۴. اگر فردی در خواب ببیند که مرده در تابوت زنده شده است و برای وی این رویا ترسناک باشد نشانه این است که بیننده رویا در زندگی واقعی اش در حال فرار کردن از یک حقیقت می باشد و این رویا از بیننده خواب می خواهد تا با حقیقت زندگی خود با شجاعت رو به رو گردد و اجازه ندهد این ترس وی را کنترل نماید.

تعبیر دیدن رویای تابوت

برخی تعابیر دیگر دیدن تابوت

در صورتی که زن بی سرپرست و مطلقه, خواب تابوت را ببیند به معنای ازدواج مجدد برای وی است، البته نتیجه این ازدواج موفقیتی به همراه ندارد، بنابراین باید بیشتر فکر کنید تا پشیمانی به دنبال نداشته باشد.

اگر در رویایتان، زن متاهلی را در تابوت ببینید نیز به معنی شنیدن خبر ازدواج یکی از نزدیکان خود و دعوت به مراسم شادی و عروسی می باشد.

در صورتی که خواب ببینید که بر روی تابوت تان خاک می ریزید، دلالت بر آن دارد که در طی این چند روز اخبار بدی می شنوید، بنابراین باید به خود مسلط شوید و خداوند یاور شما خواهد بود.

تاویل رویای تابوت

اگر در خواب ببینید که داخل تابوت مرده بودید یا شما را داخل آن گذاشتند، یعنی اینکه به زودی به مراسم تشیع کسی دعوت می شوید و اینکه ممکن است با شرایطی ناخوشایند و برخلاف میلتان مواجه شوید، معنی دیگر این خواب نیز پایان یافتن یک رابطه می باشد.

تاویل خواب مرده ای که داخل تابوت دیده اید و شناختن آن یعنی اینکه با تغییرات جدید رو به رو خواهید شد، اما در صورت نشناختن آن مرده به این معنا می تواند باشد که آن فرد ممکن است به زودی وارد زندگیتان شود.

همچنین دیدن تابوت در خواب بیانگر آغاز یک دوره پر از تنش و استرس است و در طی این دوره ممکن است، جدایی و دوری را نیز تجربه کنید.

اگر کسی در عالم خواب ببیند که کنار تابوت ایستاده و یا در مراسم خاکسپاری حضور دارد به نشانه ان است که به زودی کسالت های جسمی و روحی وی برطرف خواهد شد.

تعابیر خواب تابوت +تصویر

در این مطلب با تعبیر خواب تابوت در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرد و بتوانید با توجه به آن رویایی را که مشاهده کرده اید به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *