دسته ها
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

تعبیر خواب بیابان از دیدگاه معبران برجسته و مشهور

 • ندا خوشرو
 • 21 اکتبر 2019
 • ۰

در این مطلب با تعبیر خواب بیابان در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید و مورد توجه تان قرار بگیرد.

تعبیر خواب بیابان از دیدگاه معبران دارای تعابیری متفاوت می باشد و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید رویای خود را به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب بیابان چیست؟

هر یک از رویاهایی که مشاهده می شوند دارای تعابیری می باشند که این تعابیر می توانند روی زندگی واقعی بیننده رویا تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب کوه و تعبیر خواب فرودگاه و تعبیر خواب غار را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر خواب بیابان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

دیدن بیابان در عالم رویا دارای چه تفسیری می باشد ؟

دیدن بیابان در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

 • دانیال نبی

دیدن بیابان در عالم رویا نشانه قسمت و روزی می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان تنها می باشد نشانه این است که بیننده رویا از کسب خویش مال زیادی را بدست می آورد.

اگر فردی در عالم رویا ببیند که در بیابان می گشت بیانگر این است که مال و نعمت زیادی را از سفر بدست می آورد و روزی نیز بر وی گشاهده خواهد شد.

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که از بیابان بیرون آمد نشانه این است که از غم و اندوه رسته می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که داخل بیابان رفت نشانه این است که مستمند و غمگین می شود.

تعبیر دیدن بیابان بیانگر چیست ؟

 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب بیابان در خواب بر ۴ وجه زیر می باشد :

 1. حیرت و سرگشتی
 2. قسمت و روزی
 3. رنج و عناد
 4. خطر و هلاک و بیم
 • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن بیابان در عالم رویا نشانه انتظار و توقعی می باشد که بیننده رویا از دنیا دارد و این انتظار متناسب با بزرگی و وسعت بیابان می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان سفره گسترده است و غذا می خورد و از آن غذا خوشش می آید نشانه این است که بیننده رویا از سفر مالی را بدست می آورد.

تعبیر خواب بیابان بیانگر چیست ؟

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام شب در بیابانی سرگردان می باشد بیانگر زیان و قحطی و از کف دادن دارایی وی می باشد.

اگر دختری در خواب ببیند که در بیابانی تنهاست نشانه این می باشد که اگر محتاط نباشد سلامت و آبروی وی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان سنگ جمع می کرد نشانه این است که بیننده رویا از سفر مکر و حیله حاصل می کند.

تعبیر مشاهده بیابان نشانه چیست ؟

 • کتاب سرزمین یک رویا 

اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان سفر می کند نشانه این است که غم و خجالت به همراه وی سفر خواهد کرد.

اگر فردی در خواب ببیند که در یک طوفان شن از بیابان عبور می کند نشانه این است که برای یکی از نقشه های مورد نظرش اشکال پیش می آید.

اگر فردی در خواب ببیند که در هوای بدی از یک بیابان عبور می کند نشانه این است که دوستان بیننده رویا به وی خیانت می کنند.

تعبیر دیدن بیابان بیانگر چه چیزی می باشد ؟

اگر فردی در خواب ببیند که به اتفاق افراد دیگر در بیابان می باشد نشانه هماهنگی در بین دوستانش است.

اگر فردی در خواب ببیند در بیابان سفر می کند نشانه این است که دچار گرفتاری و دردسر می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که در یک بیابان که فقط حیوانات وحشی دارد زندگی می کند نشانه این است که کاری سخت در انتظار بیننده رویا می باشد.

تعبیر خواب بیابان

در این مطلب تعبیر خواب بیابان را مطالعه کردید که امیدواریم به کمک مطلب ذکر شده بتوانید رویایی را که مشاهده کرده اید به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.