دسته ها
شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

تعبیر خواب خانه برای دیدن انواع خانه های بزرگ و کوچک در حالت های مختلف

 • فاطمه میرزایی
 • ۵ مرداد ۱۳۹۸
 • ۰

در این بخش، تعبیر خواب خانه از دیدگاه معبران اسلامی را معرفی خواهیم کرد، امیدواریم مطالعه این مطلب بتواند به شما عزیزان در تعبیر خوابی که دیده اید، کمک نماید.

در این مطلب تعبیر خواب خانه را بررسی خواهیم کرد. دیدن خانه خود و یا دیگران از جمله خواب های شایعی است که ممکن است برای هر کسی پیش آید و تعبیر آن بسته به نشانه ها و موقعیت کلی رویا می تواند متفاوت باشد، بنابراین برای آشنایی با تعبیر خواب خود از دیدگاه معبران مختلف در ادامه، این مطلب از تعبیر خواب را همراهی نمایید.

دیدن خانه، بنا و ساختمان در خواب و در شرایط مختلف می تواند، تعابیر مختلفی می تواند داشته باشد. در مطالب قبلی با انواع تعبیر خواب عینک، تعبیر خواب فرش، تعبیر خواب ریش آشنا شدید، اکنون در اینجا می توانید تعبیر رویای خود در مورد خانه را مشاهده نمایید.

تعبیر خواب سرا و خانه

تعبیر خواب خانه چیست؟

اگر کسی در خواب، خانه جدیدی ببیند که متعلق به وی باشد به طوری که درآن خانه وسایل رفاه و راحتی کاملی وجود داشته باشد، به معنای آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و به خوشبختی و رفاه خواهد رسید. در صورتی که شخص متاهلی این خواب را ببیند، بیانگر داشتن زندگی خوب و مرفه است؛ به طور کلی ورود به خانه نو نماد ازدواج است.

 • بلیط کیش

اگر شخصی در خواب ببیند، در خانه ای تک و تنها و بدون وسایل زندگی می کند، نشانه نردیک شدن به پایان رسیدن عمر وی می باشد.

اگر خواب ببیند، در خانه ای محقر و فقیرانه زندگی می کند و آن خانه نیز متعلق به وی می باشد، به معنای آن است که زندگی برای وی تنگ گردد و درآمدش کاهش یابد.

اگر کسی خواب ببیند، یکی از اتاق های خانه آشفته و خراب می باشد، یعنی آن که زندگی وی دچار ویرانی و خرابی شده و گرفتار غم و زیان خواهد شد.

اگر در خواب ببینید، درب خانه شما آهنی است، بیانگر آن است که زندگی قابل دوامی داشته و ثروتمند می شوید، در صورتی که درب خانه نقره ای باشد، یعنی اینکه بیننده خواب گناهکار باشد و باید توبه کند، همچنین اگر کسی خواب ببیند که درب نویی به خانه اش وصل کردند، به نشانه آن است که شغل و کار جدید پیدا خواهد کرد.

اگر شخصی خواب ببیند که درب خانه اش را کند و دور انداخت، در صورتی که کهنه و شکسته بود و به جای آن درب جدید و نویی گذاشت، یعنی اینکه از غم و اندوه نجات پیدا خواهد کرد و به مال و نعمت می رسد.

اگر بیننده خواب ببیند، کسی درب خانه وی را می کند، به معنای آن است که از آن شخص خصومت خواهد دید و در صورتی که ببیند درب خانه اش بزرگتر شده، یعنی به مقام وی افزوده می شود.

اگر کسی خواب ببیند، درب یک خانه قدیمی را می کند، یعنی اینکه در خیرات به رویش گشوده می شود. در صورتی که درب خانه اش را کوچک ببیند، به طوری که به زحمت می تواند وارد سرای آن شود، یعنی اینکه به تنگدستی دچار خواهد شد.

تعبیر خواب خانه از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

دیدن سرای در خواب بر هشت وجه می باشد :

 • مرد را زن و زن را شوهر
 • توانگری
 • ایمنی
 • عیش خوش
 • مال
 • ولایت
 • عزت
 • امانت

تعبیر خواب از دیدگاه ابن سیرین

دیدن خانه مفرد در خواب به معنای زن است و اگر ببینید که خانه یا ستون های آن از جای برداشته شد، بیانگر آن است که زن با مروتی ازدواج خواهد کرد و به زودی زنش آبستن خواهد شد.

تعبیر رویای خانه

اگر کسی خواب ببیند، وارد خانه ای نو شد، یعنی اینکه با زنی توانگر ازدواج خواهد کرد.

اگر ببیند که خانه ای مفرد به کنج اندوه بود، در حالی که نمی دانست خانه چه کسی می باشد، به معنای آن است که از دنیا رحلت کند، در صورتی که ببیند، درب خانه باز بود و آن را قفل نکرده و آن خانه به خانه دیگری راه داشت، یعنی اینکه از غم و اندوه رهایی می یابد. اگر فرد بیماری این خواب را ببیند، شفا پیدا کند و اگر خواب ببیند که درب خانه اش را شکست، یعنی اینکه از کسی به وی مالی می رسد.

اگر کسی خواب ببیند که درب خانه شکست و یا سوخت، به معنای آن است که برای صاحب خانه مصیبت اتفاق خواهد افتاد، در صورتی که ببیند، زمین خانه ی وی بزرگ و فراخ شد، یعنی اینکه به مقدار فراخی، در دنیا روزی به او رسد و در صورتی که برخلاف این خواب ببیند، یعنی اینکه روزی وی تنگ گردد.

اگر صاحب خواب ببیند سرای وی را می کندند، به معنای آن است که راه صلاح را بر خود ببندد و نماز و عبادت وی کم شود، در صورتی که ببیند، سرای کهن را می کند، در خیرات بر او گشاده گردد و خرم شود.

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر کسی خواب ببیند که خانه ای بر روی او افتاد، دلالت بر آن دارد که مال بسیاری به وی رسد. اگر ببیند خانه بزرگ و فراخ گردید و از آن قبلی بزرگتر شد، یعنی مال و نعمت بسیار به او می رسد. در صورتی که ببیند درب خانه اش آهنین بود، به نشانه آن است که توانگر شود.

اگر کسی خواب ببیند، درب خانه اش سیمین است، بیانگر آن است که باید از گناه و معصیت توبه کند، در صورتی که توانگر باشد، یعنی اینکه نعمتش افزایش یابد. در صورتی که ببیند، در اطراف خانه وی هیچ خانه ای نبود، یعنی اینکه حال وی تباه شود.

تعبیر خواب حضرت دانیال (ع)

اگر کسی خواب ببیند که وارد سرای بیگانه ای شد و هیچ کس وی را نشناخت و در آنجا مردگان دید. به معنای آن است که آنجا سرای آخرت است و زمان اجل وی فرا رسیده است. در صورتی که ببیند، وارد آنجا شد و بیرون آمد، دلالت بر آن دارد که بیمار شده و تا نزدیک مرگ پیش رود، اما شفا یابد. اگر وارد سرای آخرت شد که بنیاد آن از گل بود، یعنی آن که به روزی حلال دست پیدا کند.

تعبیر خواب برای خانه

اگر کسی در خواب ببیند، بنای خانه اش از خشت پخته و گچ بود، یعنی اینکه جوینده مال حرام است، در صورتی که ببیند از آن بیرون آمد، به معنای آن است که از حرام توبه کند و اگر ببیند در خانه ای بزرگ و فراخ بود، یعنی آن که روزی بر وی فراخ گردد، همچنین اگر خانه کوچک و تنگی ببیند، معنای آن بر عکس باشد.

تعبیر خواب خانه از دیدگاه جابر مغربی

اگر کسی خواب ببیند که در خانه ای بزرگ، پاکیزه و نو داخل شده و متوجه شود که آن سرای متعلق به وی می باشد، یعنی آن که روزی وی فراخ و گسترده شود و نیز بر عزت و جاه او افزوده شود، همچنین زن خوب روی نصیبش شده، توانگر شده و ولایت یابد. در صورتی که صاحب این خواب زن باشد، شوهرش توانگر خواهد شد.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.