دسته ها
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

تعبیر خواب شیر و تعابیر مختلف دیدن حیوان شیر در عالم رویا

 • ندا خوشرو
 • ۱۸ تیر ۱۳۹۸
 • ۰

در این مطلب با تعبیر خواب شیر از دیدگاه معبران اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت لذت را ببرید.

تعبیر خواب شیر نماد مسائلی نظیر نیروی قدرت جسمانی و تند مزاجی و عواطف نیرومند بیننده رویا می باشد و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که مشاهده کرده اید رویای خود را با توجه به تعابیر ذکر شده به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب شیر از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی

دیدن خواب حیوانات و پرنده و حشره های مختلف در عالم رویا هر یک دارای تعابیری است که می توانند روی زندگی بیننده رویا تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب گرگ و تعبیر خواب مرغ و تعبیر خواب هزارپا را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر خواب شیر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

تعبیر دیدن شیر در عالم رویا

دیدن شیر در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

 • کتاب فرهنگ تفسیر یک رویا 

شیر در عالم رویا نشانه نیروی قدرت جسمانی و عواطف نیرومند و تند مزاجی و تمایلات جسمی بیننده رویا می باشد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر خواب شیر نشانه خطری خطرناک و دشمنی بی رحم و بی حساب است.
دیدن شیر ماده در عالم رویا نشانه زنی است که در مسیر زندگی بیننده رویا قرار گرفته است و اگر فردی در خواب ببیند که شیر ماده ای را رام کرده است با زنی ثروتمند آشنا می شود و از وی سود می برد.
اگر فردی در خواب شیری را ببیند که به وی حمله می کند نشانه این است که مورد حمله کسی قرار می گیرد و اگر بیننده رویا در خواب از شیر بگریزد بیانگر این است که از آن خطر می گریزد و اگر بر شیر چیره شود و آن را بکشد بر دشمنش چیره می شود و از خطر نجات پیدا خواهد کرد.

 • ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب شیر نشانه پادشاه است.
اگر فردی در خواب ببیند که شیر بانگ و فریاد می زند و نعره می کشد نشانه این است که از طرف پادشاه دچار ترس و بیم می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال آمیزش با شیر می باشد نشانه این است که پادشاه بیننده رویا را خوار و ذلیل می کند.
تعبیر خواب خوردن گوشت شیر نشانه این است از پادشاه به بیننده رویا منفعت و سود می رسد.

تعبیر مشاهده شیر در عالم رویا

 • آرون گروپس
 • جابر مغربی 

دیدن شیر نر در عالم رویا پادشاه و دیدن شیر ماده در عالم رویا زن پادشاه است.
اگر فردی در خواب ببیند که شیری وی را گاز گرفته است بیانگر این است که دشمن به بیننده رویا زیان و ضرر وارد می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که شیری را بر پشت گرفته است نشانه این می باشد که بر دشمن پیروز می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که سرش مانند سر شیر شده است بیانگر این است که بیننده رویا به انجام کارهای فساد و حرام گرایش زیادی پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که به همراه شیر در حال غذا خوردن می باشد نشانه این است که از مال و اموال پادشاه مصرف می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که شیر ماده ای را می دوشد نشانه این است که پادشاه می شود و اگر این خواب را زنی ببیند بیانگر این می باشد که دایه پسر پادشاه خواهد شد.

 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب شیر بر سه وجه زیر است :

 1. مردی دلیر
 2. پادشاه
 3. دشمن قوی

تعبیر دیدن شیر در عالم خواب

 • یوسف نبی 

اگر فردی در خواب شیر ببیند نشانه این است که از پادشاه نیکویی می بیند و حرمت بزرگی را بدست می آورد.

 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب شیر نشانه این است که نیرویی عظیم بیننده خواب را در زندگی پیش می برد.
اگر فردی در خواب ببیند که شیر درنده ای را رام کرده است نشانه پیروزی در هر کاری می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که شیری وی را در پنجه هایش اسیر کرده است بیانگر این می باشد که در برابر حمله دشمنانش بی دفاع و عاجز می شود.
تعبیر دیدن شیر جوان در عالم رویا نشانه این است که بیننده رویا به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهایش رسیدگی می کند.
اگر دختری در عالم رویا شیرهای جوانی را مشاهده کند بیانگر این می باشد که خواستگارانی زیبا و درستکار دارد.

تعبیر خواب شیر

اگر فردی در خواب غرش شیرها را بشنود نشانه این است که بیننده رویا به مقامی غیر منتظره دست پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که شیری روی وی افتاده است و غرش می کند و دندان هایش را با خشم به صورت بیننده رویا نزدیک می کند بیانگر این می باشد که بعد از بدست آوردن قدرت شکستی بیننده رویا را تهدید می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که از فرزندش در برابر حمله شیر با چاقو دفاع می کند بیانگر این است که بیننده رویا شجاعانه در مقابل تهدید دشمن می ایستد.
اگر فردی در خواب ببیند که بر شیری سوار شده نشانه این است که بیننده رویا با شجاعت در برابر سختی های زندگی مقابله می کند.

تعبیر دیدن شیر در خواب

 • ابن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که با شیری جنگ می کند و بر او غلبه می کند نشانه این است که با دشمنش جنگ و دعوا می کند و وی را شکست می دهد ولی اگر شیر بر بیننده رویا غلبه کند بیانگر این است که دشمن بیننده رویا را شکست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که شیری وی را دنبال می کند ولی به او نمی رسد نشانه این است که پادشاه باعث ترس و دلهره بیننده رویا می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از شیر قرار می کند ولی شیر به دنبال وی نمی رود نشانه این است که از چیزی که می ترسد ایمن می شود و در امان می ماند.
اگر فردی در خواب ببیند گوشت شیر می خورد نشانه این است که از پادشاه به وی خلعتی خواهد رسد.

 • لوک اویتنهاو 

دیدن شیر جنگل در عالم خواب نشانه کامیابی است که از زحمات بیننده خواب حاصل می شود.
اگر فردی توسط شیر مورد تعقیب قرار بگیرد نشانه این است که بیننده رویا مورد غضب واقع می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که شیری را می کشد نشانه این است که پیروز می شود.

تعبیر دیدن شیر در عالم رویا چیست ؟

 • حضرت دانیال 

اگر فردی در خواب ببیند که بر پشت شیر می نشیند نشانه این است که بیننده رویا منزلتی حاصل می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که گردنش مانند گردن شیر شده نشانه این است که بیننده رویا امانتداری و دینداری و قوت می بیند.

تعبیر دیدن شیر از دیدگاه معبران غربی

در این بخش با تعبیر خواب شیر آشنا شدید که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید خوابی را که مشاهده کرده اید با توجه به مطالب ذکر شده تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *