دسته ها
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

تعبیر خواب نهنگ از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی

 • ندا خوشرو
 • 5 ژوئن 2019
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب نهنگ از دیدگاه تعبیرگران برجسته سنتی و غربی را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم با کمک این مطلب بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب نهنگ بیانگر رخ دادن اتفاقی بزرگ در زندگی بیننده خواب می باشد و دیدن نهنگ در عالم رویا می تواند نشانه ای از حس ارتباط بیننده رویا با افراد دیگر باشد همچنین تعبیرگران اسلامی دیدن نهنگ در عالم رویا را نماد دزد دانسته اند.

تعبیر خواب نهنگ چیست؟

دیدن حیوانات و آبزیان مختلف در خواب دارای تعابیری مختلف است که هر یک از این تعبیرها می توانند روی زندگی واقعی بیننده خواب تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب ماهی و تعبیر خواب کرم و تعبیر خواب گرگ را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن نهنگ در خواب از دیدگاه معبران مختلف را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.

تعبیر خواب نهنگ

دیدن نهنگ در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر خواب نهنگ دارای نشانه ای میمون و مبارک برای خواب بیننده می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که سوار نهنگ شده است تفسیر خواب وی بسیار نیکو و خوش است.

اگر فردی در خواب ببیند که پشت نهنگ سوار شده است بیانگر این می باشد که بر دشواری ها و مشکلات غلبه می کند و اگر بیننده رویا دشمنی داشته باشد او را شکست خواهد داد.

اگر فردی در خواب ببیند که در دریا با نهنگی مواجه می شود نماد این است که با دشمنی قوی و تیز چنگ یا امری خطیر و سرنوشت ساز مواجه می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که از مقابل نهنگی می گریزد بیانگر این است که بیننده خواب از خطری رها می شود و اگر دشمنی دارد وی نمی تواند به خواب بیننده آسیبی را برساند همچنین تداوم فرار به صورت دلهره و تشویش در زندگی بیننده رویا ادامه خواهد داشت.

تعبیر دیدن نهنگ در عالم رویا
اگر فردی در خواب نهنگی را ببیند و او را بکشد بیانگر این است که بیننده خواب بر دشمنانش و مشکلاتش چیره می شود و در کارهایش به موفقیت بزرگی می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که گوشت نهنگ می خورد یا نهنگی را قطعه قطعه کرده اند و قسمتی از آن را به خواب بیننده داده اند بیانگر این است که کسی می میرد و میراث فرد مرده به بیننده خواب می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی را به دنبال خود می کشد مدت زمانی را با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و زندگی وی دچار نگرانی و تشویش خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی وی را گاز گرفت بیانگر این است که دشمن به خواب بیننده آسیب می رساند.

تعبیر دیدن نهنگ

 • کتاب سرزمین یک رویا 

تعبیر خواب نهنگ بیانگر این است که دوره ای بسیار خوب در زندگی بیننده خواب شروع خواهد شد.

اگر فردی در خواب به نهنگی نگاه کند بیانگر این است که یکی از اطرافیانش کینه خود را از خواب بیننده پنهان می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که به صید نهنگی می رود بیانگر این است که پولی را که از دست داده بدست می آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی را صید می کند بیانگر این است که دشمنی درصدد صدمه زدن به خواب بیننده می باشد.

تعبیر خواب کشتن نهنگ بیانگر بدست آوردن شانس برای بیننده خواب است.

 • محمد بن سیرین 

تعبیر خواب نهنگ بیانگر مردی دزد است. اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی وی را به سوی آب دریا می کشد و غرق می کند نشانه این است که بیننده خواب در زندگی واقعی اش در آب غرق می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی وی را گاز می گیرد نشانه این است که به بیننده خواب از دشمن ضررهایی می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی در حال نزدیک شدن به ساحل است و وی در حال تماشا کردن این منظره می باشد بیانگر این است که بیننده خواب دارایی و مال خود را معامله ای نابرابر از دست می دهد.

تعبیر مشاهده نهنگ در عالم رویا

 • خالد بن علی بن محد العنبری 

تعبیر خواب نهنگ بیانگر اندوه و ناراحتی و مصیبت و بلا و خشم خداوند برای بیننده خواب است.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی وی را فرو برد نشانه این است که ماهی او را هلاک خواهد کرد.

اگر فردی در خواب ببیند که با نهنگی جنگ می کند و پیروز می شود بیانگر این است که بیننده رویا بر دشمن خود پیروز خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که با نهنگی جنگ می کند و شکست می خورد بیانگر این است که بیننده رویا از دشمنش شکست می خورد.

تعبیر مشاهده نهنگ در خواب

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی به کشتی نزدیک می شود بیانگر این است که بیننده خواب با قبول کردن وظیفه های زیاد ثروتی را از دست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی به کشتی نزدیک می شود و ناگهان نهنگ ناپدید می گردد بیانگر این است که خواب بیننده وظایفی را بر عهده گرفته است که با موفقیت آن ها را به سرانجام می رساند.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی کشتی را واژگون می کند نشانه این است که بیننده خواب به گرداب مصیبت ها می افتد همچنین دیدن این خواب می تواند بیانگر این باشد که اتفاق های ناگواری برای بیننده خواب می افتد.

تعبیر مشاهده نهنگ در عالم رویا

 • شیخ طوسی 

اگر فردی در خواب ببیند که گوشت نهنگی را می پزد و آن را می خورد بیانگر این است که خواب بیننده هیچ میلی برای انجام دادن وظیفه هایی که بر عهده وی قرار داده اند ندارد.

دادن گوشت نهنگ مرده در عالم رویا به دیگران بیانگر این است که خواب بیننده قرارداد های سودآوری را می بندد و در زندگی اش لذت های فراوانی را تجربه می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که بچه های نهنگی را از بین می برد بیانگر این است که بیننده خواب دشمنانی بزرگ در نزدیکی اش دارد.

 • امام جعفر صادق 

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی در ساحل مرده است بیانگر مرد دزدی می باشد که قصد ضربه زدن به بیننده خواب را دارد همچنین دیدن این خواب نشانه دوستان پلیدی می باشد که از دشمن برای خواب بیننده بدتر هستند.

دیدن نهنگ در نزدیکی ساحل بیانگر مردی بد صفت از میان دوستان خواب بیننده است که وی نیت شومی را در سر می پروراند و این شخص می تواند به صورت تدریجی باعث خطر شود و دین و ایمان و اعتقادات خواب بیننده را سست و نابود نماید.

دیدن نهنگ در عالم رویا دارای چه تعبیری است ؟

در این مطلب با تعبیر خواب نهنگ از دیدگاه تعبیرگران برجسته در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.