دسته ها
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

آموزش عروسک بافتنی زیبا و دوست داشتنی با مراحل تصویری

  • زهرا خانزاده
  • 9 جولای 2019
  • ۰

در این مطلب از آرگا، قصد داریم آموزش عروسک بافتنی فیل را به اشتراک بگذاریم، امیدواریم با ما همراه شوید و با این آموزش به راحتی بتوانید، عروسک فیل را بسازید.

علاقمندان به هنر عروسک سازی می توانند با استفاده از انواع پارچه ها همچون نمد، گونی، کتان و … عروسک های زیبا بسازند، در مطالب پیشین آرگا، با نحوه ساخت عروسک نمدی، ساخت عروسک با گونی و انواع مدل های عروسک همچون عروسک روسی آشنا شدید، که در ادامه این بخش، نحوه ساختن عروسک بافتنی زیبا و دوست داشتنی را با مراحل تصویری ارائه می نماییم.

آموزش عروسک بافتنی فیل

برای ساخت عروسک فیل باید ابتدا وسایلی همچون کاموا، قلاب، سنجاق ته مرواریدی، الیاف، مهره سیاه برای چشم عروسک، سوزن، روبان و قیچی را فراهم کنید.

در آموزش عروسک بافتنی باید مرحله به مرحله پیش بروید، بنابراین برای ساخت عروسک فیل ابتدا باید کله یا سر فیل را ببافید. سپس بدن و پاهای فیل، گوش ها، دهان و دم فیل بافته شود و در نهایت فیل را تزیین کنید.

آموزش عروسک بافتنی

بافت سر و خرطوم فیل

در ابتدا با استفاده از قلاب یک حلقه جادویی بزنید و داخل آن شش پایه کوتاه ببافید. سپس نخ را بکشید و سر حلقه جادویی را از درون آخرین پایه کوتاه عبور دهید، تا انتهای رج اول بسته شود.

در رج دوم باید یکی در میان به پایه کوتاه اضافه کنید، به نحوی که تعداد پایه های کوتاه به ۹ عدد برسد.

آموزش راحت عروسک بافتنی

در رج سوم، در کل باید ۹ پایه ببافید، اما به این صورت که ۳مرتبه دو پایه را یکی نمایید و سه مرتبه در یک پایه باید دو پایه بافته شود.

ساخت ساده عروسک بافتنی

در رج چهارم، باید باز همان ۹ پایه بافته شود.

در رج پنجم، باید دو در میان دانه به رج اضافه نمایید، تا در نهایت در این رج ۱۲ پایه بافته شود.

در رج ششم، دو پایه در یک پایه بافته شود، به طوری که چهار مرتبه دو پایه را یکی نمایید و سه مرتبه دو پایه را در یک پایه ببافید. این رج هم باید ۱۲ پایه داشته باشد.

در رج هفتم، باید بدون افزایش و کاهش دانه، ۱۲ پایه ببافید.

مراحل ساخت عروسک بافتنی

در رج هشتم، تعداد پایه ها باید به عدد ۱۵ پایه برسد، یعنی باید سه در میان دانه اضافه نمایید.

در رج نهم، دو مرتبه در هر یک از پایه ها دو پایه کوتاه بافته شود و پنج مرتبه نیز دو پایه کوتاه را یکی کنید، سپس سه مرتبه در هر یک از پایه ها، دو پایه کوتاه اضافه نمایید(این رج باید ۱۵ پایه داشته باشد).

شیوه بافتن عروسک فیل

در رج دهم، باید چهار در میان، پایه(دانه) اضافه کنید و تعداد پایه ها در این رج به ۱۸ پایه برسد.

در رج یازدهم، سه مرتبه در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید و شش مرتبه باید دو پایه کوتاه را یکی نمایید. سپس سه مرتبه در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. تعداد پایه در این رج نیز، همان ۱۸ پایه می باشد.

در رج دوازدهم، سه مرتبه در هر پایه، دو پایه بافته شود، بعد ۱۲ دانه اضافه کنید و سه مرتبه دو پایه در یکی بیافید.

رج سیزدهم،  در این رج باید ۲۴ دانه بدون افزایش و کاهش بافته شود.
رج چهاردهم، در این رج باید سه مرتبه، ۱ پایه و ۲ پایه در یکی بیافید، بعد ۱۲ دانه بافته شود و سه مرتبه، ۱ پایه و ۲ پایه در یکی ببافید و در نهایت باید ۳۰ پایه داشته باشد.

در رج پانزدهم، سه مرتبه، ۲ پایه بافته و ۲ پایه در یکی بافته شود. ۱۲ دانه ببافید و سه مرتبه، ۲ پایه بافته و ۲ پایه در یکی ببافید، تا تعداد ۳۶ پایه بافته شود.

رج شانزدهم، در این رج سه مرتبه، ۳ پایه بافته و ۲ پایه در یکی ببافید، بعد ۱۲ دانه بافته شود و مجددا سه مرتبه، ۳ پایه بافته و ۲ پایه در یکی ببافید، تا این رج ۴۲ پایه داشته باشد.

روش ساخت عروسک فیل بافتنی

اکنون در مرحله بعدی آموزش عروسک بافتنی فیل، باید شش رج بعدی با ۴۲ پایه و بدون افزایش و کاهش دانه بافته شود.

نحوه ساخت عروسک فیل بافتنی

در رج بیست و سوم، باید تا پایان رج، پنج پایه بافته و ۲ پایه را یکی نمایید.

آموزش عروسک بافتنی

رج بیست و چهارم، در این رج باید چهار در میان دانه کم نمایید.

در رج بیست و پنجم نیز باید، سه در میان دانه کم کنید.

سپس باید چشم های فیل را در جای خود قرار دهید.

ساخت عروسک فیل بامزه بافتنی

در این مرحله باید با استفاده از الیاف، داخل خرطوم و سر فیل پر نمایید.

ساخت عروسک فیل زیبا بافتنی

اکنون باید در رج بعدی، دو در میان، دانه کم نمایید.

آموزش عروسک فیل بافتنی به شکل ساده

سپس یکی در میان دانه کم نمایید.

آنگاه مقداری از نخ کاموا را به جهت دوخت نگه دارید و مابقی نخ را با قیچی بچینید و بعد سر فیل با استفاده از الیاف کاملا پر نمایید.

با کمک سوزن باید مطابق شکل، دو تا یکی کوک بزنید(همانند دو تا یکی کردن با قلاب، که باید دو حلقه جلویی را روی سوزن بیاندازید).

ساخت عروسک فیل بافتنی به شکل تصویری

در انتها نخ را محکم نمایید و باید اضافه نخ چیده شود.

ساخت سر عروسک فیل بافتنی

اکنون بافت سر فیل تمام شده است.

آموزش خرطوم فیل با میله بافتنی

بافت بدن و پاهای فیل

۱- در حلقه جادویی باید ۶ پایه کوتاه بافته شود و در رج بعدی، در هر گره باید ۲ پایه کوتاه ببافید.

۲- رج بعدی باید، در حلقه پشتی هر گره، یگ گره پایه کوتاه بافته شود.

۳- چهار رج با ۱۲ دانه کوتاه ببافید.

۴- اکنون نخ را گره بزنید و اضافه آن را بچینید.

۵- دو پای دیگر فیل را نیز به همین طریق بسازید.

۶- پای چهارم را نیز ببافید و در انتهای رج این پا، بافت پای دیگر را شروع کنید و هر پای فیل را به دیگر پای بافته شده ببافید و به یکدیگر متصل سازید.

۷- پس از این که آخرین رج پای آخر فیل بافته شد، یک رج پای بعدی فیل را ببافید و به همین ترتیب برای پاهای بعدی فیل این عمل را ادامه دهید و در این صورت آخرین پا نیز به آن متصل می گردد و بافت گرد بسته می شود.

۸- چهار رج بدون کاهش و یا افزایش ببافید.

۹-  در رج بعدی، چهار دانه بافته را ۲ تا یکی نمایید.

۱۰- در رج بعد باید، سه دانه بافته را دو تا یکی کنید.

۱۱- رج بعدی را نیز دو دانه بافته را ۲ تا یکی نمایید.

۱۲- در نهایت زیر بدن فیل را با استفاه از سوزن بدوزید.

۱۳- برای ایستای بهتر پاهای فیل، مقدار کمی شن شسته داخل آن ها بریزید.

۱۴- دوباره یک رج را به صورت یک دانه بافته ۲ تا یکی نمایید.

۱۵- بدن و پاهای فیل را با الیاف پر نمایید و دوباره یک رج را یک دانه بافته ۲ تا یکی کنید و انتهای آن را همانند انتهای سر فیل با نخ و سوزن بدوزید.

ساخت عروسک بافتنی به شکل فیل بامزه

در مرحله بعدی آموزش عروسک بافتنی فیل، باید سر فیل و بدن فیل را با نخ و سوزن به هم متصل کنید.

آموزش عروسک بافتنی

بافت گوش های فیل

ابتدا یک حلقه جادویی بزنید و بعد ۶ پایه کوتاه بافته شود و سپس نخ را بکشید.

در رج دوم: در هر پایه دو پایه کوتاه بافته شود(تعداد پایه در این رج ۱۲ دانه).

در رج سوم: یکی در میان دانه اضافه نمایید، تا ۱۸ پایه داشته باشد.

در رج جهارم: ۲ در میان دانه اضافه شود و ۲۴ پایه در این رج بافته شود.

آموزش مرحله به مرحله عروسک بافتنی

گوش دیگر فیل را نیز به همین ترتیب ببافید، البته باید مقداری نخ اضافه بگیرید.

بعد گوش فیل را  مقداری تا بزنید و بعد آن را بدوزید.

بافت ساده عروسک فیل

گوش ها را با نخ و سوزن به قسمت سر فیل متصل سازید.

آموزش بافت عروسک فیل زیبا

در ادامه آموزش عروسک بافتنی باید در نظر داشته باشید، که هر دو گوش فیل بر روی یک رج قرار بگیرند.

مراحل آموزش بافت عروسک فیل

بافت دهان فیل

با استفاده از سنجاق پایه زیر خرطوم فیل را علامت بزنید.

بعد با کمک قلاب نخ را به اولین پایه ببافید(متصل نماید).

آموزش بافت عروسک فیل کوچک

اکنون باید شش پایه عمود بر پایه های زیر خرطوم بافته شود. برای انجام آن می توانید، ابتدا شش دانه گره نامرئی ببافید و در رج بعدی شش پایه کوتاه ببافید.

آموزش تصویری برای بافت عروسک فیل

آنگاه باید مطابق تصویر کار را برگردانید.

ساخت عروسک بافتنی زیبا با آموزشی ساده

حال پایه اول را نبافید و  بعد سه پایه کوتاه بافته شود.

سپس مجددا یک پایه را نبافید و یک پایه(دانه) کوتاه آخری را ببافید.

دوباره کار را برگردانید.

آنگاه پایه ها یا دانه های اولی و سومی نباید بافته شود و باید پایه دومی و چهارمی را ببافید.

بازهم کار را برگردانید و این بار، یک پایه کوتاه ببافید و نخ را محکم نمایید و اضافه آن را بچینید.

ساخت عروسک بافتنی دوست داشتنی با آموزشی ساده

بافت دم فیل

در ادامه آموزش عروسک بافتنی باید برای بافت دم فیل، نخ کاموا را به وسیله قلاب به پشت بدن فیل متصل سازید.

ساخت عروسک بافتنی با آموزشی راحت

در این مرحله، هشت زنجیره بزنید و از زنجیره هفتم تا اولین زنجیره را باید گره نامریی بزنید. سپس نخ ابتدا و انتهای آن را به هم گره بزنید و در داخل بافت آن را مخفی نمایید و انتهای دم فیل را نیز همانند ریشه های شال، چند نخ بزنید.

آموزش جذاب و آسان برای عروسک فیل

اکنون با استفاده از پاپیون قرمز رنگ عروسک فیل را تزئین نمایید.

آموزش عروسک بافتنی

ضمن سپاس از همراهیتان با این بخش از هنر در خانه آرگا، امیدواریم از آموزش عروسک بافتنی فیل لذت برده باشد و مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد.

منبع : کانال آموزشی بافتنی زیبا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.