دسته ها
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

تعبیر خواب چمدان باز و بسته در حالت های مختلف چیست؟

 • ندا خوشرو
 • ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • دیدگاه‌ها برای تعبیر خواب چمدان باز و بسته در حالت های مختلف چیست؟ بسته هستند

در این مطلب با تعبیر خواب چمدان از دیدگاه تعبیرگران ایرانی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا خواهیم بود که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر خواب چمدان از دیدگاه تعبیرگران سنتی و غربی متفاوت است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب چمدان از دیدگاه معبران مختلف

دیدن اشیاء مختلف نظیر ماشین و چمدان و پول و … در عالم رویا دارای تعابیر مختلفی می باشد که هر یک از آن ها می توانند روی زندگی در عالم بیداری بیننده خواب تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب ماشین، تعبیر خواب پول و تعبیر خواب لیوان را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب چمدان را پیش رو خواهید داشت.

تعبیر دیدن چمدان

دیدن چمدان در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن چمدان خالی بیانگر آرزوها و امیدها و نقشه هایی است که بیننده خواب برای آینده دارد و دیدن چمدان پر بیانگر کارهایی است که خواب بیننده آن ها را با موفقیت یا عدم موفقیت انجام داده است.
اگر فردی در خواب ببیند که چند چمدان بزرگ و کوچک دارد در مقابل پیشنهادهای زیادی قرار می گیرد که نمی داند کدام یک از آن ها را انتخاب کند.
دیدن چمدانی که در خواب در آن بسته نشود نشانه طمع و حرص و آز برای بیننده خواب است.

 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب چمدان نشانه این است که بیننده خواب به سفرهایی می رود که برای وی بدبختی به همراه دارند.
دیدن چمدان خالی در عالم رویا بیانگر این می باشد که بیننده خواب در امور عاشقانه و ازدواجش دچار یاس و ناامیدی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده است کوچک می باشد و همه وسایل وی در آن جا نمی گیرد بیانگر این است که بیننده خواب شغلی بهتر بدست می آورد و به خواسته هایش می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که چمدانش را می بندد بیانگر این می باشد که در آینده ای نزدیک بیننده خواب به مسافرتی دلپذیر می رود.

تعبیر مشاهده چمدان در عالم رویا
اگر فردی در خواب ببیند که محتوای چمدان را بررسی می نماید بیانگر این می باشد که بیننده خواب در زندگی به راحتی و آسایش می رسد و در امور اجتماعیش نیز پیشرفت می کند.
اگر دختری در خواب ببیند که هر چه تلاش می کند نمی تواند در چمدانی را باز کند بیانگر این می باشد که در اثر اتفاقی نا امید کننده شانس ازدواج با مرد ثروتمندی را از دست خواهد داد.
اگر فردی در خواب ببیند که هر چقدر تلاش می کند نمی تواند در چمدانش را ببندد بیانگر این می باشد که از رفتن به سفر مورد علاقه خود مایوس می شود.

 • لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب چمدان بیانگر سفری بزرگ برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال آماده کردن چمدانش است بیانگر این می باشد که خبرهای بدی می شنود.

 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب چمدان بر سه وجه زیر می باشد :

 1. توانایی در اعمال و انجام برنامه ها
 2. رزق و روزی
 3. کسب کردن دانش و علم

تعبیر خواب چمدان

تعابیر مختلف برای دیدن خواب چمدان

 • دیدن چمدان در خواب به معنای غلبه کردن بر مشکلات زندگی می باشد. اگر فردی در خواب چمدانی را با خود حمل کند نشان دهنده مسئولیت هایی سنگین است که خواب بیننده باید از عهده انجام آن ها برآید.
 • تعبیر خواب چمدان بیانگر این است که خواب بیننده در مسیر نوآوری قرار گرفته است و می تواند از فرصت های بوجود آمده در زندگی اش بیشترین بهره را می برد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که چمدانی در دست دارد بیانگر نقل مکان و مسافرت از پیش تعیین نشده برای خواب بیننده می باشد همچنین دیدن چمدان در خواب بیانگر هویت خواب بیننده و موقعیت حاکم بر پیرامون وی می باشد.
 • دیدن چمدان در خواب از دیدگاه اغلب معبران بیانگر پایان یافتن مشکلات می باشند.
 • اگر فردی در خواب چمدان خالی ببیند بیانگر شرکت کردن بیننده خواب در رقابت می باشد که وی در آن پیروز می شود.

تعبیر مشاهده چمدان در عالم رویا

 • تعبیر خواب چمدان خالی بیانگر بی نظمی و اعتقادات سست بیننده خواب می باشد همچنین در برخی دیگر از تعابیر آمده که مشاهده چمدان خالی بیانگر سبکبالی و آرامش خیال از اتفاق های روزمره برای خواب بیننده می باشد.
 • دیدن چمدان خالی در خواب نشانه این است که خواب بیننده سوالات خود را با شریک زندگی اش به اشتراک می گذارد.
 • دیدن کالاهای موجود در چمدان بیانگر پیشنهادهای بزرگ شغلی برای بیننده خواب می باشد که می تواند در آن ها موفق باشد.
 • دیدن چمدانی پر از لباس های کثیف و چروک در عالم رویا بیانگر احساس ناکامی و ضعف برای بیننده خواب می باشد همچنین برخی دیگر از معبران دیدن این خواب را نشانه بیماری کوتاه مدت دانسته اند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که چمدان با لباس های رسمی پر شده است بیانگر حس اعتماد به نفس خواب بیننده می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که چمدان از لباس های غیر معمول پر شده است نشانه پتانسیل ناشناخته برای خواب بیننده می باشد که در حال تبدیل شدن به هویت وی می باشند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که چمدان را باز کرده و وسایلی نظیر لباس و کیف پول و کلید و … را می بیند بیانگر شخصیت عاطفی خواب بیننده می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که چمدانش را درون دریا انداخته است بیانگر این می باشد که شرایط شغلی وی به گونه ای می باشد که برای موسسات داخلی فعالیت می کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که چمدانش را دزدیدند بیانگر این می باشد که بیننده خواب شاهد رویدادها و اقدامات غیر منتظره می باشد.تعبیر دیدن چمدان در خواب
 • از دست دادن چمدان بیانگر گمانه زنی ناگوار و اختلاف های خانوادگی بیننده خواب می باشد.
 • تعبیر خواب چمدان سنگین در خواب بیانگر این می باشد که زندگی بیننده خواب بیش از حد بیهوده می باشد علاوه بر این دیدن چمدان سنگین در عالم رویا بیانگر بی حوصلگی بیننده خواب می باشد.
 • دیدن چمدان در عالم رویا بیانگر این می باشد که بیننده خواب در آینده ای نزدیک به سفر می رود و سفر وی می تواند تا حد زیادی به زندگی وی بستگی داشته باشد. اگر در تمام طول مدت خواب چمدان سنگین باشد سفر خواب بیننده آرام و موفقیت آمیز است.
 • دیدن چمدان پر در عالم رویا بیانگر پر حرفی های اطرافیان خواب بیننده می باشد همچنین برخی از تعبیرگران دیدن چمدان پر را به تجربه های بیننده خواب نسبت داده اند و آن را نشانه ناکامی و موفقیت دوران زندگی خواب بیننده دانسته اند.
 • تعبیر خواب چمدان بسته بندی شده بیانگر آمادگی بیننده خواب برای تمایلات جنسی و عاطفی می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که چمدانی را باز کرد و از آن زنبورهایی بیرون آمد بیانگر مشاجره خانوادگی و اختلاف هایی برای بیننده خواب می باشد.

تعبیر دیدن چمدان در خواب

 • اگر فردی در خواب ببیند که چمدانی با محتوای لباس را با خود حمل می کند بیانگر بی تفاوتی بیننده خواب نسبت به رنج دیگران می باشد.
 • اگر فردی در عالم رویا خود را در حال جابجا کردن چمدان در هواپیما ببیند بیانگر این می باشد که مشکلات خواب بیننده یک به یک رفع خواهد شد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که چمدان را به خود چسبانده و محکم نگه داشته است بیانگر مکالمه خصوصی خانوادگی برای بیننده خواب می باشد.
 • دیدن چمدان قدیمی و کهنه در عالم رویا بیانگر این می باشد که بیننده خواب در هنگام سفر برخی از خطرهای احتمالی را به همراه خواهد داشت.

تعبیر دیدن چمدان

در این مطلب تعبیر خواب چمدان را گردآوری کردیم که امیدواریم از مطالعه آن نهایت بهره را ببرید و بتوانید با تعبیر خوابی که دیده اید آشنا شود.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
دیدگاه‌ها برای تعبیر خواب چمدان باز و بسته در حالت های مختلف چیست؟ بسته هستند دیدگاه برای این نوشته