دسته ها
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

تعبیر خواب مار برای دیدن انواع مار از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی

 • ندا خوشرو
 • ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
 • ۰

در این مطلب با تعبیر خواب مار از دیدگاه تعبیرگران غربی و اسلامی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

یکی از انواع خواب های رایج دیدن مار است و اغلب افرادی که این خواب را مشاهده می کنند تمایل دارند با تفسیر آن آشنا شوند. تعبیر خواب مار از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی با توجه به جزییاتی که در عالم رویا مشاهده می شود متفاوت است.

تعبیر خواب مار از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور

برای اغلب انسان ها پیش می آید که در طول عمر خود خواب حیوانات و خزندگان و پرندگانی را مشاهده کنند که هر یک از این خواب ها دارای تعابیری متفاوت هستند. در مطالب قبلی تعبیر دیدن مارمولک در عالم رویا و تعبیر خواب سوسک و تعبیر خواب مورچه را مطالعه کردید در ادامه این مطلب با تعبیر خواب مار در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر دیدن مار در عالم رویا

دیدن مار در عالم رویا دارای چه تعبیری است ؟

 • امام صادق 

دیدن مار از دیدگاه امام صادق بر ۱۰ وجه زیر می باشد :

 • دشمن پنهان
 • سلامتی
 • زندگی
 • پادشاهی
 • سپه سالاری
 • دولت
 • زن
 • سیل و سیلاب
 • پسر
 • مراد

تعبیر مشاهده مار در عالم رویا

 • بلیط کیش
 • کالا چیو
 • ابن سیرین 

تعبیر خواب مار بیانگر دشمنی پنهان برای بیننده خواب است.
اگر فردی ماری را در خانه اش ببیند بیانگر این است که دشمن خانگی دارد.
اگر فردی ماری را در صحرا ببیند بیانگر این است که دشمنی بیگانه دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که با مار جنگ می کند بیانگر این است که با دشمنی خصومت خواهد کرد.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که ماری به وی خیره شده است نشانه این می باشد که دشمن بر او غالب می شود.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که گوشت مار می خورد بیانگر این است که پادشاهی خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که مار را به دو قسمت کرد بیانگر این است که مال دشمنش را می خورد.
تعبیر خواب مار مرده بیانگر آفتی است که رفع خواهد شد.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که ماری سفید می گیرد بیانگر این می باشد که بزرگی خواهد کرد.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که مار با دیدن وی فرار می کند بیانگر این می باشد که دشمن ضعیفی دارد.
تعبیر دیدن مار سیاه بیانگر دشمن بسیار برای خواب بیننده است.
دیدن مار سبز در عالم رویا بیانگر این است که دشمن بیننده خواب صالح و زاهد است.
اگر فردی در عالم رویا ماری زرد را مشاهده کند بیانگر این می باشد که دشمن او بیمارگونه است.
دیدن مار سرخ در عالم رویا بیانگر این است که دشمن خواب بیننده معاشر می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که مارهای زیادی پیش او جمع شده اند بیانگر این است که خویشاوندانش دشمن وی می باشند.

تعبیر دیدن مار سبز در عالم رویا

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که از سوراخ دهان و بینی و گوش و مقعد وی ماری بیرون می آید بیانگر این است که فرزندش دشمن او است.
اگر فردی در خواب ببیند که ماری را گرفت ولی مار به وی گزند نرساند بیانگر این است که بزرگی می یابد و بر دشمنش غالب می شود و مقصود خواب بیننده نیز حاصل می شود.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر خواب مار بیانگر خطر است که این خطر بدون اطلاع قبلی به سراغ خواب بیننده می رود.
دیدن مار در عالم رویا بیانگر دشمنی خوش نگار و دل فریب برای بیننده خواب است که وی از وجود او بی اطلاع می باشد و این دشمن اگر فرصت کند نیش زهر آلودش را به خواب بیننده وارد خواهد کرد.

 • علامه مجلسی 

تعبیر خواب مار بیانگر وام و قرض برای بیننده خواب می باشد.

تعبیر مشاهده مار در عالم رویا

 • حضرت یوسف 

دیدن مار در عالم رویا بیانگر بلایی است که از دشمن به خواب بیننده می رسد و دشمن شاد می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از شکمش مار بیرون می آید نشانه این است که فرزندش با وی دشمنی می کند.
تعبیر خواب نیش زدن مار بیانگر این است که از دشمن گزندی به خواب بیننده می رسد.
دیدن مار بزرگ در عالم رویا بیانگر دشمنی بزرگ برای خواب بیننده است.

 • آنلی بیتون 

اگر زنی در عالم رویا مشاهده کند که ماری مرده به وی نیش می زند بیانگر این است که از شرارت و بدخواهی فردی عذاب می کشد.
دیدن مار در عالم رویا بیانگر مبتلا شدن به انواع و اقسام بدی و شرها است.
اگر فردی در خواب ببیند که مارها درون یکدیگر می لولند بیانگر این می باشد که خواب بیننده از کشمکش های خود با افراد دیگر پشیمان و نادم می شود.
کشتن مار در عالم رویا بیانگر این است که بیننده خواب از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خودش استفاده می کند و از پیروزی بر دشمن هایش نیز لذت می برد.

دیدن مار در عالم خواب
اگر فردی در خواب ببیند که از روی مارها راه می رود بیانگر این می باشد که بیماری گریبان گیر وی می شود و خواب بیننده از این بیماری هراسان می شود همچنین دیدن این خواب به این معنا می تواند باشد که افراد خودخواه تلاش می کنند شان و مقام خواب بیننده را پایین بیاورند.
اگر فردی در خواب ببیند که ماری وی را نیش می زند بیانگر این است که خواب بیننده تسلیم کارهای ناپسند می شود.
اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که ماری خوش خط و خال از بین علف های سرسبز به سمت وی می آید و از کنار او می گذرد و در مکانی ناپدید می شود و بعد از مدتی دوباره از دور پیدا می شود و به سمت خواب بیننده می آید و هر چقدر که به بیننده خواب نزدیک تر می شود بزرگ و بزرگتر به نظر می رسد تا زمانی که تبدیل به اژدهایی بزرگ می شود بیانگر این است که کارهای بیننده خواب با نافرمانی و بی قیدی بدتر می شود و خواب بیننده می تواند با پذیرفتن وظایفش و کنار گذاشتن تنبلی اوضاع را بهتر کند.

تعبیر دیدن مار در عالم رویا
اگر فردی در خواب ببیند که ماری دور بیننده خواب حلقه می زند و نیشش را بیرون می آورد بیانگر این می باشد که بیننده خواب با ناتوانی در چنگ دشمن هایش اسیر می شود.
خرید و فروش مار در عالم رویا بیانگر این است که خواب بیننده برای پیروزی بر مخالفین خود با آن ها رفتاری سیاستمدارانه دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که مویی ناگهان به مار تبدیل شد بیانگر این می باشد که اتفاق هایی بی اهمیت افکار خواب بیننده را پریشان می کنند.

دیدن مار در عالم رویا دارای چه تعبیری است ؟

در این مطلب تعبیر دیدن مار در خواب را پیش رو داشتید که امیدواریم با کمک مطالب ذکر شده بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.