• نرم افزار محبوب پاورپویت دارای قابلیتهای متعدد و بسیار کاربردی است و یکی از این قابلیتها امکان ضبط صدا در آن می باشد. از ویژگی اضافه کردن صدا در ...

    • حکیمه فهیمی
    • ۱۰ تیر ۱۴۰۱