• فریدون زندی یکی از بازیکنان فوتبالیست آلمانی-ایرانی است. پدر این بازیکن ایرانی بوده است. زندی ابتدا عضو تیم ملی آلمان بود و در باشگا های آلمان ...

    • افسانه شمشیری
    • ۱۵ تیر ۱۳۹۶