• صفحه شخصی شهره قمر در اینستاگرام حدود دو میلیون دنبال کننده دارد که با توجه به فعالیت های هنری کم این بازیگر، تا حدودی عجیب است. این بازیگر بیست ...

    • یلدا محمدی
    • ۲۲ تیر ۱۳۹۶