• بشیر حسینی در ۱۵ آذر ۱۳۶۰ در تهران متولد شده است، وی مدیر گروه علوم نوین رسانه دانشکده ارتباطات در دانشگاه صدا و سیما و به عنوان رئیس شورای ...

    • فاطمه میرزایی
    • ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸