• عکسی از دیدار وحید هاشمیان و مهدی مهدوی کیا را مشاهده می کنید. گفتنی است که ادموند بزیک و دختر وحید هاشمیان نیز در این جمع دوستانه حضور ...

    • بهاره سلطانی
    • ۱۴ خرداد ۱۳۹۶