دسته ها
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

تعبیر خواب جوراب, دیدن جوراب زنانه و جوراب مردانه چه معنایی دارد؟

  • فاطمه میرزایی
  • ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
  • ۰

در این مطلب قصد داریم تعبیر خواب جوراب زنانه و مردانه از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را در اختیار علاقمندان به بخش تعبیر خواب قرار دهیم، بنابراین پیشنهاد می کنیم تا پایان ما را دنبال نمایید.

تعبیر خواب جوراب دارای معانی مختلفی می باشد؛ دیدن جوراب نخی در خواب نشانه خدمتکاری اصیل است که او را به خدمت خود خواهید گرفت، پوشیدن جوراب پشمی برای مردان در خواب به معنای ازدواج با زنی زیبا می باشد، دیدن جوراب قرمز نیز به معنای داشتن همسری خوش مشرب است و جوراب قرمز در خواب برای زنان نشانه زیبایی، دلربایی و سلامت می باشد، ضمن اینکه پوشیدن جوراب زرد نشانه بیماری و دیدن جوراب سیاه در خواب نشان از غم و اندوه دارد.

دیدن جوراب در خواب در انواع مختلف و با رنگ های متنوع دارای تعابیر مخصوص به خود می باشد، تاکنون با انواع تعبیر رویاهای مختلف از جمله تعبیر خواب عطر، تعبیر خواب گنجشک، تعبیر خواب توت آشنا شدید، حال در این بخش می توانید، تعبیر خواب جوراب از دیدگاه چند معبر معروف را ملاحظه نمایید.

آشنایی با تعبیر خواب جوراب از دیدگاه تعبیر کنندگان مختلف

افراد معمولا در طول عمر خود، خواب های متعددی می بینند که هریک از این خواب ها در صورتی که صادقانه باشد، دارای تعابیر مختلفی است، در اینجا با تعبیر و تفسیر خواب جوراب در انواع و حالتهای مختلف آشنا می شوید؛ اگر کسی خواب ببیند که جوراب وی بد بو است، متهم به فساد می شود و در صورتی که متاهل باشد، احتمال خیانت همسر وجود دارد. اگر شخصی در خواب ببیند که جوراب بسیار بلندی پوشیده، به طوری که از زانوی او نیز گذشته است، به معنای آن است که در کاری مبالغه می کند و افراط وی زیان بخش خواهد بود، دیدن جوراب کوتاه در خواب به معنای قصور و کوتاهی در انجام وظایفی است که به وی محول شده است.

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب سوراخ یا پاره، نشان از هتک حرمت و خدشه دار شدن حیثیت و آبروی بیننده خواب را دارد. پوشیدن جوراب زنانه برای مرد در خواب به معنای انجام کاری است که وی را در نظر مردم سبک جلوه می دهد و موجب تزلزل شخصیت و اعتبار او خواهد شد، همچنین اگر کسی ببیند که جوراب خود را پشت و رو پوشیده است نیز همین معنا را دارد. ضمن اینکه لوک اویتنهاو دیدن جوراب پاره در خواب را به معنای بدست آوردن مقدار زیادی پول تعبیر می کند.

تعبیر خواب کسی که ببیند، جورابش را لنگه به لنگه پوشیده است، به معنای آن است که وی رازی دارد و سعی دارد، رازش را سر پوشیده نگه داشته تا کسی از آن مطلع نشود.

  •  آرون گروپس

تعبیر خواب جوراب

دیدگاه امام صادق (ع) درباره دیدن جوراب در خواب

دیدن جوراب در خواب بر سه وجه می باشد :

  • مال نا خواسته
  • سفر
  • مرگ

تعبیر خواب برای جوراب از دیدگاه برخی معبران دیگر

دیدن جوراب در خواب نشانه مال و آبرو است. اگر شخصی ببیند، صاحب جورابی نو که تا حالا آن را نپوشیده، می باشد، تعبیر آن، به معنای مال و پول است. در صورتی که جورابی پوشیده باشید، ولی متعلق به شما نباشد، یعنی اینکه به مال دیگران چشمداشت دارید.

معنای دیدن خواب جوراب از دیدگاه ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که جوراب دارد، یعنی اینکه به او مالی می رسد، اگر بیننده خواب، جوراب را به پایش ببیند، تعبیر آن سفر است.

دیدن جوراب در خواب دلالت بر داشتن خادمی زن می باشد. اگر کسی ببیند که جورب نو از جنس ابریشم یا ریسمان به پا کرده است، به معنای داشتن خادمی اصیل است که از او خریداری نمایند و یا ازدواج کردن با زنی زیبا رو می باشد.

تعبیر خواب جوراب+عکس

تعبیر دیدن جوراب از دیدگاه جابر مغربی

تعبیر رویای جوراب برای کسی که ببیند، جوراب در پای خود دارد، به معنای نگه داشتن مال است، در صورتی که ببیند، جوراب سفید و تمیز پوشیده است، نشانه آن است که زکات مال را داده است.

تعبیر خواب جوراب از دیدگاه مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم، کاملا عادی است و این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد. بنابراین در صورتی که کسی در خواب با پوشش کامل بوده و فقط جوراب به پا نداشته باشد، یعنی اینکه باید مراقب سلامت خود باشد.

اگر در خواب ببینید، جورابتان را بخشیده و یا فروخته اید، نشانه آن است که بخشی از مال خود را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب جوراب+تصویر

تعبیر برای جوراب رنگی از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب جوراب زرد نشانه بیماری است، اگر کسی ببیند که جوراب زرد به پا داشت، یعنی اینکه خادمی بیمارگون خواهد داشت.
دیدن جوراب قرمز در خواب به معنای خادمی شر و بی شرم می باشد و نیز تعبیر دیدن جوراب سیاه در خواب، در صورتی که بیننده خواب مصلح باشد، نیکو بوده و اگر شخص مفسد باشد، تعبیر آن بد است.

تعبیر رویای جوراب رنگی از دیدگاه مطیعی تهرانی

دیدن جوراب دارای رنگ زشت و ناپسند در خواب، نشانه این است که کاری انجام خواهید داد که به خاطر آن، مردم پشت سر شما بد می گویند.

تعبیر رویای جوراب چرک از نظر ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که جوراب وی چرکین و کهنه است، به معنای آن است که خادم خود را به فساد متهم کند، در صورتی که جورابش بسوزد یا از بین برود، به نشانه مرگ خادم او می باشد.

دیدن جوراب چرک در خواب از دیدگاه مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند که جوراب او چرکین و کثیف می باشد، نشان از بیماری و گرفتاری صاحب خواب می باشد.

بوی جوراب از دیدگاه ابن سیرین

دیدن جوارب در خواب اگر دارای بوی خوبی باشد، نشانه دادن مال زکات می باشد و در صورتی که بوی نا مطبوعی بدهد، یعنی بیننده خواب زکات مالش را نداده و نیز زبان مردم بر روی وی دراز شود.

تعبیر خواب برای جوراب

تعبیر رویای بوی جوراب از دیدگاه امام صادق (ع) و مطیعی تهرانی

دیدن جورابی که دارای بوی خوش می باشد در خواب نشانه آن است که در زمان مرگ و نیز دوران زندگانی وی، مدح و ثنایش را گویند و در صورتی که جوراب دارای بوی ناخوشی باشد، وی را ملامت و نفرین کنند.

مطیعی تهرانی نیز تعبیر دیدن جوراب دارای بوی بد و ناخوش را نشانه تنفر و انزجار مردم از شخص صاحب خواب می داند.

تعبیر دیدن جوراب از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن جوراب ساقه بلند در خواب به نشانه داشتن روابط بی بند و بار با زنان و کسب لذت از آن کار می باشد.
تعبیر رویای انواع جوراب
اگر دختری در خواب ببیند که نخ جوراب ساقه بلندش در رفته، به معنای آن است که وی به اعمال زشت و ناپسندی دست خواهد زد.
در صورتی که دختری خواب ببیند، جوراب ساقه بلند و دارای نقش و نگار به پا کرده باشد، به معنای آن است که قصد جلب توجه مردان به سوی خود را دارد.

هدیه گرفتن جوراب در خواب چه مفهومی دارد؟

هدیه گرفتن جوراب نو و تمیز به معنای آشنا شدن با فردی است که به زندگی شما خواهد آمد که می تواند احتمال ازدواج و یا دادن پیشنهاد شغلی جدید همراه با مال و ثروت برای بیننده خواب را در پی داشته باشد، ضمن اینکه اجر و قرب وی نیز در نزد مردم بالا خواهد رفت.

تعبیر رویای گرفتن جوراب از مرده

تعبیر گرفتن جوراب از مرده، بسیار نیکو است، به طور کلی گرفتن هر هدیه ای از جانب مرده دارای تعبیر خوبی بوده و به معنای افزایش مال و ثروت بیننده خواب می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که جوراب نو و پاکیزه ای هدیه گرفته است، ثروت و یا کار جدیدی بدست خواهد آورد و یا اینکه با شخص جدیدی در زندگی اش برخورد خواهد کرد که احتمال دارد با وی ازدواج کند.

تعبیر شستن جوراب

اگر کسی خواب ببیند که جورابش را شسته و یا در حال شستن آن می باشد، یعنی اینکه احترام و عزت وی در نزد مردم بالا خواهد رفت، ضمن اینکه دیدن جوراب کثیف به معنای رفتن آبرو و هتک حرمت بیننده خواب در نزد مردم می باشد.

تعبیر گم شدن جوراب در خواب

اگر در خواب ببینید که جوراب خود را گم کرده اید، یعنی اینکه شغل، ثروت و یا همسر خود را از دست خواهید داد، در صورتی که در خواب یک لنگه از جوراب خود را گم کرده و لنگه به لنگه پوشیده باشید، به معنای آن است که رازی را از مردم پنهان کرده اید که در ارتباط با آبرو، ثروت و همسرتان می باشد.

تعبیر رویای جوراب

تعبیر خریدن جوراب

خریدن جوراب نو در خواب به معنای آشنا شدن با شخص جدیدی در زندگی و نیز احتمال ازدواج با وی می باشد و یا اینکه از سوی وی به شما پیشنهاد شغل جدید و آبرومندی خواهد شد.

تعبیر خواب جوراب خیس

اگر شخصی در خواب ببیند، جورابش شسته شده و خیس می باشد، به نشانه بالا رفتن احترام صاحب خواب در نزد مردم و افزون شدن ثروت و مال وی خواهد بود. اگر در خواب ببیند که جوراب او کثیف ولی خیس است، به معنای آن است که ثروتی بدست خواهد آورد، اما نزد مردم بی آبرو شده و نیز در روابط خود با همسرش دچار مشکل خواهد شد.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *