دسته ها
پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

تعبیر خواب گاو چیست؟ تعبیرهای مختلف برای دیدن گاو در خواب

 • ندا خوشرو
 • ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب گاو از دیدگاه معبران غربی و اسلامی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرد.

دیدن حیوانات حلال گوشت در خواب نشانه خیر و برکت است. تعبیر خواب گاو از دیدگاه معبران مختلف نشانه خیرات و نعماتی است که در آینده به خواب ببینده می رسد و در این مورد معبران مختلف با یکدیگر اتفاق نظر دارند.

تعبیر خواب گاو چیست ؟

اغلب افراد بعد از دیدن خواب های خاص و یا خواب های معمول تمایل دارند تا از تعبیر خواب خود اطلاع یابند. در مطالب قبلی تعبیر خواب عنکبوت و تعبیر خواب خرس را مطالعه کردید در ادامه این مطلب قصد داریم تا شما را با تعبیر خواب گاو آشنا سازیم.

تعبیر خواب گاو

تعبیر دیدن گاو نر و ماده در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر فردی در خواب ببیند که گاوی دارد که متعلق به خودش است نشانه این است که به وی نعمت می رسد و اگر شما در خواب ببینید که فردی گاو ماده ای را به شما می دهد نشانه این است که از جانب آن فرد به شما نعمت می رسد. همچنین اگر شما در خواب ببینید که فردی گاو نر به شما می دهد نشانه دهنده این است که آن فرد شما را برای انجام کاری سودبخش تشویق می کند.

 • قاصدک 24

حضرت دانیال : 

اگر فردی در خواب ببیند که گاو نری وارد خانه او می شود نشانه این است که خداوند درهای خیر و رحمتش را به سوی آن فرد باز می کند.

ابراهیم کرمانی :

اگر فردی در خواب ببیند که گاو نری در خانه و یا کوچه وی آمده است نشانه خیر و برکت است.

ابن سیرین :

اگر فردی در خواب ببیند که گاو ماده ای وارد خانه وی می شود نشانه این است که مال و نعمت بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که گاو ماده ای را خریده است و با او حرف می زند نشانه این است که معیشت و معاش زندگی وی گسترده تر می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که گاو ماده ای را می دوشد و شیر آن را می خورد نشانه این است که مال و اموال وی زیادتر می شود.

تعبیر دیدن گاو در خواب

تعبیر خواب گاو ماده از دیدگاه امام صادق :

 • مال و اموال
 • فرمانروایی
 • ریاست
 • بزرگی
 • سال نیکو و خوب
 • سود و منفعت

تعبیر سوار شدن در خواب بر روی گاو

منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر فردی در خواب ببیند روی گاو نری نشسته است و آن حیوان فرمان بر و مطیع او است در انجام کاری سخت موفق می شود و تسلط پیدا می کند. اگر فردی در خواب ببیند سوار گاو نر است ارتقاء مقام پیدا می کند و اگر از گاو نر پایین بیاید نعمت و موفقیتی را که بدست آورده است از دست می دهد بخصوص اگر خواب ببینده بعد از پیاده شدن از گاو به راه خود ادامه دهد و یا کسی گاو را از او بگیرد معزول می شود.

حضرت دانیال :

اگر فردی در خواب ببیند سوار گاوی شده است که برای خودش است نشانه این است که برای پادشاه و یا فردی با قدرت کاری انجام می دهد.

تعبیر دیدن گاو در خواب

تعبیر دیدن طویله ای پر از گاو در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر فردی در خواب ببیند طویله ای پر از گاو دارد به او نعمت های فراوانی می رسد و اگر در خواب ببیند درون طویله ای پر از گاو است که در میان آن ها فقط یک گاو به او تعلق دهد در کاری سودبخش سهیم می شود و از این کار بهره مند می گردد.

تعبیر دیدن گاو لاغر و چاق در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی :

تعبیر خواب گاو چاق نشانه نعمت فراوان است و تعبیر خواب گاو لاغر در خواب نشانه تنگی روزی است.

ابن سیرین : 

اگر فردی در خواب ببیند گاو چاقی خریده است نشانه این است که با زنی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

لوک اویتنهاو :

تعبیر خواب گاو چاق نشانه این است که رسیدن به خوشبختی نزدیک است.
تعبیر خواب گاو لاغر نشانه قیمت بالا است.

تعبیر دیدن طویله پر گاو در خواب

تعبیر دیدن خرید و فروش گاو در خواب

منوچهر مطیعی :

اگر فردی در خواب ببیند که کسی از او گاوی را می گیرد و چیز دیگری به وی می دهد نشانه این است که زیان می کند. اگر فردی در خواب ببیند که گاوش را می فروشد و در عوض فروش گاو پول دریافت می کند نشانه این است نعمت و روزی را از دست می دهد و به گرفتاری مبتلا می شود. اگر فردی در خواب ببیند که گاو چاق با پستان های بزرگ خریده است خوابش نیکو است و از رنج و غم نجات پیدا می کند و به خیر و برکت و نعمت می رسد.

تعبیر دیدن گوشت گاو در خواب

ابن سیرین : تعبیر دیدن گوشت گاو ماده در خواب نشانه مال و اموال است و اگر فردی در خواب ببیند که گوشت گاو کبابی و یا بریانی می خورد نشانه این است که از طرف پادشاه به وی سود و منفعتی می رسد.

ابراهیم کرمانی : اگر فردی در خواب ببیند که گوشت گاو یا گاومیش می خورد نشانه رسیدن به سود و منفعت است. اگر فردی در خواب ببیند که گوشت گاو نر داشته است و آن را فروخته است نشانه خرید و فروش است.

جابر مغربی :

اگر فردی در خواب ببیند گاو نری از گاوهای کاری کشته شده است و گوشت آن را هم قسمت کرده اند نشانه این است که فردی بزرگ در آن مکان کشته می شود و مال و اموال وی را هم می برند.

تعبیر دیدن گاو چاق و لاغر در خواب

در این مطلب با تعبیر خواب گاو آشنا شدید که امیدواریم از بین این تعابیر مختلف بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر کنید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.