دسته ها
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

تعبیر خواب درخت, دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟

  • ندا خوشرو
  • 22 جولای 2018
  • ۰

در این مطلب تعبیر خواب درخت و تعبیر خواب اجزای درخت را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرند.

برای تعبیر خواب درخت باید بدانید چگونه درختی و در چه محلی درخت را مشاهده کردید و علاوه بر این هر کدام از اجزای درخت به تنهایی دارای تعبیر خاصی هستند بنابراین بهتر است شما با توجه به خوابی که دیده اید از بین این تعابیر مختلف خواب خود را تعبیر کنید.

تعبیر خواب درخت چیست؟

تعبیر خواب علمی جالب است و افراد تمایل دارند با تعبیر اغلب خواب هایی دیده اند آشنا شوند. هر خوابی تعبیر مخصوص به خود را دارد و از دیدگاه معبران زیادی تعبیر شده است تعبیر خواب درخت نیز از انواع خواب هایی است که از دیدگاه معبران مختلف دارای تعابیر مختلفی است.

تعبیر دیدن خواب درخت از دیدگاه معبران مشهور

تعبیر دیدن خواب درخت از دیدگاه کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند درختی را بریده است به بیماری سختی مبتلا می شود و یا یکی از اقوامش فوت می کند.
دیدن رگ و بیخ درخت در خواب نشانه رضای خدا در دین است.
اگر فردی در خواب ببیند رگ های درخت قوی هستند نشانه این است که باید زکات کامل بدهد و اگر خلاف این خواب را ببیند زکات مالش را نباید به صورت کامل پرداخت کند.
دیدن پوست درخت در خواب نشانه بر روزه داشتن خواب ببینده است و اگر فردی در خواب ببیند که پوست درخت قوی است نشانه این است که روزه دار است.
دیدن شاخ درختان در خواب نشانه برادران و فرزندان و خویشاوندان وی است و اگر فردی در خواب ببیند شاخه های درختان زیاد است خویشان و اهل بیت او بسیار هستند.
دیدن برگ درختان در خواب نشانه خوش طبعی است و اگر فردی در خواب ببیند درخت برگ های زیادی دارد نشانه این است که خداوندش لطیف و خوش بود و اگر فردی در خواب ببیند درخت برگ های کمی دارد تعبیرش بر خلاف این است.
دیدن میوه درخت در خواب نشانه پرهیز کردن خداوندش در دین است و اگر فردی در خواب ببیند درخت میوه زیادی دارد نشانه این است که خداوندش دیندار است و اگر فردی در خواب ببیند درختی را برید و یا بیفکند نشانه هلاک خداوندش است و یا حال او متغیر می شود.

تعبیر دیدن خواب درخت

تعبیر دیدن خواب از دیدگاه منوچهر مطیعی

دیدن درخت به خودی خود دارای تعبیر خاصی نیست ولی برخی از معبرین خواب درختان بدون میوه را نشانه مردمی تهیدست و فقیر می دانند که این مردم روی محیط پیرامون خود تاثیر زیادی نمی گذارند.

تعبیر دیدن خواب درخت از دیدگاه یوسف نبی

اگر فردی در خواب ببیند درختی میوه دارد نشانه مردی بزرگوار و شریف است.

تعبیر دیدن خواب درخت از دیدگاه امام صادق

دیدن خواب درخت بر ۱۰ وجه است :
۱. پادشاه
۲. طلا
۳. مرد مبارز
۴. بازرگان و تاجر
۶. مرد عالم
۷. مومن
۸. مرد منافق
۹. کافر
۱۰. جنگ و خصومت

تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب اجزای درخت

برخی از معبران دیدن درخت در خواب را زن دانسته اند و اگر فردی درخت را در خانه پادشاه ببیند خدمتکار پادشاه است و اگر فردی در خواب ببیند که درخت ها ساق ندارند نشانه مردمان دون است.
اگر فردی در خواب ببیند که درختی خار دارد نشانه مردی ناسازگار و بدخوی است.

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت

یوسف نبی : دیدن بالا رفتن از درخت در خواب نشانه خصومت است.
لوک اویتنهاو : بالا رفتن از درخت در خواب نشانه اخبار مهم است.
اشعث کرمانی : اگر فردی در خواب ببیند از درختان بالا می رود نشانه این است که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب این مرد بزرگوار از آن چیزی که می ترسد و اندیشه دارد ایمن می شود.
جابر مغربی : اگر فردی در خواب ببیند که بر بالای درخت بلندی است نشانه این است که کار او بلند می شود.
آنلی بیتون : اگر فردی در خواب ببیند از درخت بالا می رود نشانه این است که به مقام های برتر دست می یابد.

تعبیر خواب دیدن درخت

تعبیر خواب درخت در زیارتگاه و مسجد خوب است.
اگر فردی در خواب درختان مردابی را ببیند خواب او تعبیر خوبی ندارد.
اگر فردی در خواب نخل ببیند خوب است و این خواب دلالت بر بزرگی و عزت و سرافرازی دارد و اگر نخل بار خرما داشته باشد تعبیر خواب درخت بهتر است.
تعبیر خواب درخت بید مجنون و شاه توت در خواب خوب نیست و دیدن این خواب از سرافکندگی و غم و شرمساری خبر می دهد.

تعبیر خواب دیدن درخت

تعبیر خواب افتادن از درخت و درخت افتاده

لوک اویتنهاو : دیدن خواب درخت افتاده نشانه امیدهای بر باد رفته است و دیدن خواب افتادن از درخت نشانه این است که استهزا می شوید.
جابر مغربی : اگر فردی در خواب ببیند از درخت افتاد و پای او شکست نشانه این است که بلایی عظیم بر سر او نازل می شود.

تعبیر خواب درخت از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن درختان پر از شاخ و برگ و سبز نشانه این است که آرزوها و امیدهای شما سرانجام به نتیجه می رسند.
اگر فردی در خواب ببیند که درختان سبز به تازگی قطع شده اند نشانه این است زمانی که احساس می کند خرسند و سعادتمند است اندوهی وارد زندگی او می شود.
اگر فردی در خواب درختان خشکیده را ببیند نشانه این است که زیان می بیند و اندوهگین می شود.

تعبیر دیدن خواب درخت

در این بخش از تعبیر خواب مجله آرگا با تعبیر خواب درخت آشنا شدید که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت لذت را ببرید و بتوانید با توجه به مطالب ذکر شده خواب خود را به راحتی تعبیر کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.