• دروغ گویی افراد و از جمله کودکان می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، همچنین روانشناسان معتقد هستند که ریشه دروغ گویی در افراد، به دوران کودکی آن ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۳۰ مرداد ۱۳۹۴