دسته ها
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

آشنایی با تعبیر خواب دیوانه و دیوانگی

 • سحر هودانلویی
 • ۲۵ مهر ۱۳۹۹
 • ۰

خواب تنها پل ارتباطی ما با ضمیر ناخود آگاهمان است که با درک صحیح می توان از بسیاری از حوادث و وقایع در آینده مطلع شد. برای آشنایی با تعبیر خواب دیوانه و دیوانگی با ما در ادامه این مطلب همراه شوید.

به طور کلی انسان از دو ضمیر آگاه و نا آگاه برخوردار است. ضمیر آگاه همان طور که از اسمش پیداست، بدین معناست که بر تمام وقایع و اخبار گذشته برآن مطلع است. این در حالی می باشد که آدمی توانایی اطلاع از آنچه در ضمیر نا خود آگاهش می  گذرد ندارد و تنها با القای برخی احساسات و مشاهده خواب ها می تواند نسبت به آن اطلاع یابد. تعبیر خواب دیوانه و دیوانگی از اغلب رو یاهایی است که برای هر فردی رخ نمی دهد و در صورت بروز نیز پیامی نهفته در خود دارد.ادامه مطلب را جهت بررسی تعبیر این خواب به صورت کلی و از نظر چندین تعبیر کننده خواب معتبر پراخته ایم.

تعبیر خواب دیوانه به چه صورت است؟

تعبیر دیدن دیوانه در خواب

در بسیاری از روانشناسی های یونگ، دیدن دیوانگی خود را به خواب در معنای ماندن بر سر دو راهی و دور شدن از هدف معنا می کنند. به طور کلی تعبیر خواب دیوانه را نمی توان بر منظور خوب و درستی دانست، چرا که دیوانه همان طور که از اسمش پیداست از آگاهی خوبی برخوردار نیست و همواره در کار ها و تصمیم هایش متزلزل است. این خواب نیز به معنای بروز سردرگمی و قرار گرفتن در دو راهی است که به هیچ وجه احساسات خوبی برای بیننده در پی ندارد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی

 1. اگر در خواب دیوانه ای ببینید که او را می شناسید؛ بدان معناست که به درستی نمی توانید کار هایتان را انجام دهید و از این رو مورد سرزنش و تحقیر دیگر افراد قرار می گیرید.
 2. همچنین اگر دیوانه ای را در خواب دیدید که او را نمی شناختید، بدان معناست که به احتمال مورد لغزش و سرزنش قرار می گیرید؛ از این رو باید محتاتانه تر عمل کنید و نسبت به وقایع اطرافیان خود آگاه باشید.
 3. اگر خود را به مانند دیوانه ای مشاهده کردید که از این رو سوژه ی خاص و عام شدید، یعنی اینکه کاری خلاف انجام داده اید و یا در آینده ای نه چندان دور انجام خواهید داد.
 • ابن سیرین

 1. تعبیر خواب دیوانگی از نظر ابن سیرین به معنای مال حرام است. بدین صورت که هر اندازه دیوانگی فرد بیشتر باشد، مقدار مال حرام نیز بیشتر است که از این رو باید خیراتی را در جهت رفع آن انجام دهید.
 • ابراهیم کرمانی

 1. اگر فردی در خواب خود را به مانند فردی دیوانه ببیند؛ بدان معناست که در راهی نادرست قدم می گذارد و به مرور زمان نیز به اعمال فاسد گرایش پیدا می کند و به ربا خوری می پردازد.

آشنایی با تعبیر خواب تیمارستان

 • جابر مغربی

 1. اگر در خواب این چنین ببینید که با افراد دیوانه معاشرت و هم صحبتی دارید؛ یعنی اینکه با افراد فاسدی ارتباط بر قرار می کنید که از او برای شما نیز بد نامی و کرداری غلط بر جای می ماند.
 • لوک اویتنهاو

 1. این معبر بر خلاف دیگران، خواب دیوانگی را در جهت کار و اعمال مثبتی که در پی برایتان اتفاق می افتد، معنا کرده است.
 2. همچنین اگر دیوانه ای زنجیره ای در خواب ببینید، بدان معناست که در دردسری بزرگ خواهید افتاد.
 3. اگر خواب تیمارستان را به همراه سر و صدا هایی عجیب مشاهده کردید، یعنی اینکه بر سر شما و اموران تان کلاهبرداری رخ خواهد داد.
 4. اگر خود را در صورتی ببینید که تعادل روحی خارج هستید، یعنی اینکه مسئولیت هایی بر دوش شما قرار خواهد گرفت که نمی توانید از پس آن ها بر بیایید.
 5. اگر در خواب اطرافیان خود را به صورت خارج شده از تعادل روحی و روانی مشاهده کنید، یعنی اینکه قرار داد نا مطلوبی اخذ می کنید که برایتان سود و ثمر چندانی ندارد.
 • سرزمین رویا ها

 1. اگر اطرافیان خود را به صورت فردی دیوانه مشاهده کردید، یعنی اینکه از زندگی و عمر طولانی برخوردار می شوید.
 2. مشاهده دوستانی دیوانه در خواب به معنای فلاکت و بدبختی است.
 3. اگر اشخاصی نا آشنا به صورت افراد دیوانه بینید، یعنی اینکه از نقشه های خوبی برخوردار می شوید که در جهت تحقق اهداف تان قرار می گیرید.
 4. اگر زنی در خواب دیوانگی خود و اطرافیانش را بینید، به معنای از دست دادن همسر است.
 5. اگر مردی ببیند که دیوانه شده است، بدان معناست که از همسرش جدا خواهد شد.
 6. اگر دختر جوانی در خواب ببیند که از تعادل روحی و روانی خارج شده است، یعنی اینکه از ازدواجی خوبی برخوردار می شود.
 7. اگر زنی مطلقه در خواب ببیند که دیوانه شده است، یعنی اینکه به زودی بچه دار خواهد شد.
 8. اگر زنی جوان و مجرد در خواب ببیند که اعمالی شبه دیوانگی انجام می دهد یعنی اینکه فرزندش در آینده از موقعیت شغلی و اجتماعی خوبی برخوردار می شود.

تعبیر خواب دیوانه و دیوانگی به چه صورت است

 • قاصدک 24

اگر از مطالعه این تعبیر خواب در کنار ما به خوبی بهره بردید و سپس به درک و معنای صحیحی از خواب تان پی بردید، پیشنهاد می کنیم با کلیک به روی دیگر لینک های مرتبط همانند تعبیر خواب گنج، نگاهی به تعبیر خواب رنگین کمان و تعبیر خواب شیشه، اطلاعات خود را در رابطه با خواب هایی که می بینید، افزایش دهید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.