دسته ها
جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

با مراحل اجرای حکم در دادگاه آشنا شوید

 • سحر هودانلویی
 • ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
 • ۰

مراحل اجرای حکم در دادگاه بسیار متعدد است که هریک از قانون و احکام مربوط به خود برخوردار هستند. برای آشنایی با مراحل اجرای حکم در دادگاه با ما در این بخش از مجله آرگا همراه شوید.

برای به اجرا رسیدن حکم در دادگاه، می بایست مراحل بسیار متعددی طی شود. گفتنی است که ابتدای این مراحل با شروع اختلاف در بین ۲ نفر آغاز می گردد و تا هنگامی که این اختلافات به طور کامل حل نشود، و یا توسط دادخواست در دادگاه به نظام های قضایی واگذار نشود، خاتمه نمی یابد.

در دیگر مطالب از بخش مجلات آرگا به خوبی با احکام شهادت دروغ در دادگاه و نحوه مجازات شرکت در قتل آشنا شده اید، از این رو در این مطلب به بررسی مراحل اجرای حکم در دادگاه پرداخته ایم.

معرفی مراحل اجرای حکم در دادگاه

اجرای حکم در دادگاه به چه معناست؟

در بیانی ساده و مختصر می توان این گونه گفت که تمامی کار های مرتبط با اجرای حکم در دادگاه، در گروه اجرای حکم قرار می گیرند. به اجرا در آمدن تمامی حکم های ذکر شده در دادگاه، می تواند از مهم ترین مراحل داد رسی به حساب آید. همچنین گفتنی می باشد؛ هنگامی که صدور این حکم ها فاقد هر گونه پشتوانه ای باشد، ارزش و اعتباری ندارد و در حقیقت کاری از پیش نمی رود. اما در مقابل این موارد، هنگامی که محکوم به حکم خود در دادگاه برسد، به طور عملی خواسته اش در جریان قضایی افتاده است و محکوم علیه نیز به سزای اعمال خود در زیر نظر دادگاه می رسد.

گفتنی است که به هنگام اجرای رای، فردی که حکم به نفع او صادر شده است باید در خواست صدور اجرائیه خود را بیان کند. به این صورت که در هنگام صدور رای، خود به خود نباید منتظر اجرا آن ماند بلکه باید به دنبال تقاضا و درخواست های مکرر برای به انجام رسیدن آن باشید. در این مرحله اجراییه توسط دادگاه حکم را صادر می کند، و در مرحله اجرای حکم نیز دادگاه اقدام به اجرای آن می کند.

 • قاصدک 24
 • کالا چیو
 • مراحل متعدد به اجرا در آمدن حکم

گفتنی است که هنگامی مدیر دفتر دادگاه و یا همان اجرا، اجراییه را به روی برگ های مخصوص که به همان نام هستند، تنظیم می کند؛ اولین اقدام از مراحل اجرای حکم در دادگاه صورت می گیرد. در این برگه های اجراییه به خوبی مشخصات فردی که حکم به نفع او صادر شده است و کسی که حکم بر علیه او انجام شده است؛ گفته می شود. همچنین در این برگه ها می توان مشخصات و موضوع حکم را نیز با جزئیات و به همراه امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر نیز مشاهده کرد که پس از آن برگه توسط مهر دادگاه مختوم می شود.

در مراحل بعدی نیز نوبت به اعلام اجراییه می رسد، قابل به ذکر است که این امر هنگامی صورت می گیرد که در پرونده های دادرسی، تمامی برگه ها به آنان ابلاغ گردد. همچنین در شرایطی که محکوم فاقد هرگونه مشخصات شخصی و مکانی باشد، برای ابلاغ اجراییه اقدام به نشر آگهی بر علیه محکوم می کنند. پس از پایان یافتن اعلامیه ها، کار اجرا به دادورز محول می شود که نام او نیز در پایان این برگه ها ذکر می شود. همچنین با پایان یافتن این مراحل و هنگامی که زمان اجرای رای نیز با پایان رسید، عملیات اجرایی شروع به کار می کند.

مراحل اجرای حکم در دادگاه چیست؟

آشنایی با شرایط اجرای حکم

در این باره نیز ۲ شرایط متفاوت از یک دیگر وجود دارد که در هر یک، شرایط اجرای حکم منحصر به جو حاکم می باشد.

 • اجرای حکم در شرایط مالی

در این شرایط؛ اجرای حکم به این صورت می باشد که اگر موضوع حکم در صورت منقول و غیر منقول بود، همچنین امکان تسلیم فردی که حکم بر علیه او صادر شده بود نیز وجود داشت، دادورز درست شبیه همان مال را می گیرد و به فرد خواستار پس خواهد داد. در این شرایط مسئله و اجرای احکام نیز پایان می یابد.

 • اجرای حکم در شرایط غیر مالی

قابل به ذکر است که اجرای حکم در دادگاه برای شرایط غیر مالی به آسانی صورت نمی گیرد. در این شرایط برای اجرای احکام غیر مالی، حکم های بسیار متفاوتی وجود دارد. به عنوان مثال می توان این گونه گفت؛ در هنگام تخلیه منزل اگر ملک توسط شخص غیر محکوم تصرف گردد، دادورز در این شرایط بدون در نظر گرفتن شخصیت تصرف کننده آن را از ملک بیرون می اندازد.

صدور اجراییه به چه معناست؟

طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، و مصوبه سال ۱۳۵۶ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. بنابراین فردی که حکم به نفع او صادر شده باشد، باید به دادگاهی مراجعه کند که در ابتدا به آن جا رفته و درخواست اولیه خود را بیان کرده است. از این رو در همان دادگاه اولیه پیگیری های لازم صورت می گیرد و حکم نیز از همان جا صادر می گردد.

مراحل اجرای حکم در دادگاه

قابل به ذکر می باشد که بر طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در رابطه با اجرای رای داور این شرایط وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه ابتدایی، اقدام به صدور اجراییه های ابتدایی کند. همچنین اگر دادگاه ارجاع کننده نیز ابلاغ به تجدید نظر کند، باز هم در صدور اجراییه تغییری ایجاد نمی شود و طبق همان صلاحیت حکم اجرا می گردد.

شرایط صدور اجراییه بر چه اساس می باشد؟

 • حکم به محکوم علیه اعلام می گردد

طبق ماده ۲ قانون های مدنی، حکم های دادگاه گستری هنگامی به اجرا در می آید که به محکوم علیه، وکیل و یا قائم مقام های قانونی در ابتدا اعلام شود. همچنین بر طبق قانون ۳۰۲ آیین داد رسی مدنی نیز حکم باید به هر دو طرف اعلام شود تا ویژگی اجرایی آن به وجود آید.

 • درخواست صدور اجراییه گردد

قابل به ذکر است که صدور اجراییه منوط به درخواست محکوم له صورت می گیرد. در این هنگام قاضی و مدیر دفتر راسا بدون در خواست او نیز نمی تواند حکم را در صدور اجراییه به راه بیندازد. همچنین هنگامی که نماینده و قائم مقام قانونی در خواست اجرای حکم خود را به دادگاه ابلاغ کند، باید مدارک ثابت کننده ادعا شان نیز همراه بادرخواست های اجرایه حکم به آن ها ارائه شود.

 • حکم قطعی بیان شود

به علت ماده یک قانون های اجرای حکم مدنی، هیچ یک از احکام دادگستری به اجرا گذاشته نمی شوند، مگر آن که حکم قطعی شده در هنگامی که قانون معین می شود، صادر گردد. از این رو برای به راه انداختن مراحل اجرای حکم در دادگاه ۲ شرط الزامی می باشد؛ یک آن که پیش بینی اجرای موقت در قانون انجام گیرد و دوم آن که صدور قرار اجرای موقت از دادگاه ابلاغ گردد.

 • تعیین موضوع حکم

شرایط دیگری که برای صدور اجراییه برای اجرای حکم و از طرف دادگاه نیاز می باشد؛ تعیین مشخص موضوع حکم است. همچنین حکمی که در آن موضوع مشخص نمی باشد؛ قابل اجرا نیز نیست، بلکه هنگامی قابل به ابلاغ می باشد که در جریان صدور آن ابهام و سردرگمی وجود نداشته باشد. در این هنگام دادگاه می بایست؛ اقداماتی را در جهت رفع این ابهامات از حکم دادگاه انجام دهد.

 اجرای حکم در دادگاه به چه معناست؟

نحوه پرداخت محکوم به

گفتنی است بر طبق مقررات ماده ۵۱ قانون اجرای حکم مدنی توقیف شده؛ به این صورت است که طلب محکوم له باید از همان مال توقیف شده پرداخت شود. همچنین اگر مال توقیف شده به اندازه کافی نبود، باقی مانده طلب از مال دیگری که محکوم له در جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می گردد. توجه داشته باشید که اگر محکوم علیه جزئی از کارمندان دولت بود؛ محکوم له می تواند در خواست خود را مبنی بر اینکه ۱ سوم و یا ۱ چهارم از حقوق آن به منظور پرداخت بدهی است، متوقف گردد.

 1. هنگامی که صدور اجراییه نیز با اشتباه مواجه شود، دادگاه صادر کننده می تواند بر طبق تشخیص خود، و درخواست هر یک از طرفین به اقتضای خود اجراییه را باطل و یا در آن تغییراتی به عمل آورد.
 2. همچنین اگر قبل از به اجرا در آمدن حکم، محکوم علیه فوت گردد، اجراییه صادر شده بر طبق ولی، قیم امین، وصی و ورثه ابلاغ می شود.
 3. در برخی موارد نیز حکم دادگاه تنها به منظور اعلام می باشد که نباید عملی از سوی محکوم علیه صورت گیرد. در این هنگام اعلام اصالت و یا باطله سند برای اعلام و فسخ نکاح اجراییه صادر نمی شود.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.