دسته ها
جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

دیدن یخ در خواب دارای چه تعبیر هایی است؟

  • ندا خوشرو
  • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • ۰

در این مطلب تعبیر خواب یخ از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی قرار بگیرد و از مطالعه آن نهایت بهره را ببرید.

معبران اسلامی دیدن یخ را در عالم رویا نشانه اندوه و غم دانسته اند به خصوص اگر یخ در فصل سرما و زمستان در عالم رویا دیده شود همچنین باید توجه داشته باشید که احساس گرما و سرمایی که با دیدن این خواب به شما در عالم رویا دست می دهد ملاکی برای تفسیر خواب است نه فصلی که شما یخ را در آن مشاهده کرده اید. طبق نظر معبرین غربی نیز دیدن یخ در عالم خواب دارای تفاسیری متفاوت می باشد که هر یک از آن ها می توانند روی زندگی بیننده خواب تاثیرگذار باشند.

تعبیر خواب یخ از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی

دیدن خواب یخ و آب و برف و … در عالم رویا دارای تعابیری متفاوت می باشد که هر یک از آن ها می توانند روی زندگی بیننده رویا تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر رویای آب و تعبیر رویای حوض آب و تعبیر رویای برف را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر رویای آب در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر خواب یخ

تعبیر رویای برف نشانه چیست ؟

۱. ابن سیرین

دیدن یخ در عالم رویا نشانه غصه و غم می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که در شهری سرد سیر یخ و برف وجود دارد نشانه این می باشد که نعمت های آن شهر بیشتر می گردد ولی اگر شهر گرمسیر باشد آن شهر با کمبود مواجه می شود.

۲. ابراهیم کرمانی

دیدن یخ در زمستان نشانه زندگی و معاش و معیشت خوب است.

۳. جابر مغربی

دیدن یخ در عالم رویا نشانه فراوانی و گستردگی می باشد.

اگر فردی در تابستان به جمع آوری یخ بپردازد نشانه این می باشد که مال و اموالی را جمع می کند.

تعبیر مشاهده یخ در عالم رویا

۴. آنلی بیتون

تعبیر خواب یخ بیانگر این می باشد که افرادی بی ارزش سعی دارند تا بهترین ثمره فعالیت بیننده رویا را نابود سازند.

اگر فردی در خواب مشاهده کند که قطعه ای یخ روی رودخانه ای شناور می باشد بیانگر این است که دوستان بیننده رویا به شادمانی زندگی اش حسرت می خورند.

اگر فردی در خواب ببیند که در آب و یخ حمام می کند بیانگر این می باشد که در شادی های زندگی بیننده رویا وقفه ای غیر قابل باور رخ خواهد داد.

۵. لوک اویتنهاو

دیدن یخ در عالم رویا نشانه ناراحتی بیننده خواب می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که یخ می شکند نشانه ترس بی مورد برای وی می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که روی یخ سر می خورد نشانه این می باشد که بیننده رویا تصادف خواهد کرد.

تعبیر مشاهده یخ در عالم رویا

۶. منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آب شدن یخ در عالم رویا نشانه حل شدن مشکلات بیننده خواب می باشد.

۷. آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که تکه ای یخ آب می شود بیانگر این می باشد که امری باعث نگرانی بیننده خواب می شود ولی به زودی نیز سودی برای وی به ارمغان خواهد آمد.

اگر فردی در خواب ببیند که بعد از یخبندانی طولانی یخ ها آب می شوند بیانگر این می باشد که بیننده رویا در شرایطی مساعد زندگی خواهد کرد.

اگر فردی در خواب ببیند که روی یخ راه می رود نشانه این می باشد که بیننده رویا برای بدست آوردن آسودگی در زندگی باید خودش را به دردسر بیندازد.

اگر دختری در عالم رویا ببیند که روی یخ راه می رود نشانه این می باشد که تنها یک راه برای گریز از شرمساری برای وی وجود دارد.

اگر فردی در خواب قندیل هایی از یخ را ببیند که از لبه پشت بام آویخته شده اند نشانه این می باشد که بیننده رویا به بیماری دچار می شود یا در اثر بدبختی به آرامش و آسایش نیازمند خواهد بود.

تعبیر دیدن یخ در خواب

اگر فردی در خواب قندیل هایی از یخ را از دیواری آویخته ببیند بیانگر این می باشد که بیننده رویا درد جسمی یا روحی می کشد.

اگر فردی در خواب قندیل های یخ آویخته از درختان را ببیند نشانه این می باشد که امید بیننده رویا به یاس تبدیل می شود.

اگر فردی در عالم رویا ببیند که قندیل هایی از یخ از درختان سبز آویخته شده اند بیانگر این می باشد که آینده ای درخشان بر تردیدهای بیننده رویا سایه می افکنند.

اگر فردی در خواب ببیند که یخ می خورد بیانگر این می باشد که بیننده رویا بیمار می شود.

۸. هانس کورت

تعبیر راه رفتن روی یخ نشانه دردسر و گرفتاری برای بیننده رویا می باشد.

دیدن قندیل های یخ در عالم رویا نشانه بیماری می شود.

تعبیر خواب یخ نشانه چیست ؟

۹. لیلا برایت

تعبیر خواب خوردن یخ نشانه این می باشد که سلامتی بیننده رویا در خطر می باشد.

اگر شما در خواب شخصی را ببیند که یخ بسته است نشانه این می باشد که باید مراقب خودتان باشید.

۱۰. تعابیر مختلف برای دیدن رویای یخ

۱. دیدن مجسمه یخی بیانگر مانعی می باشد که زندگی بیننده رویا را متوقف کرده است و دیدن این رویا به بیننده خواب می گوید که باید سعی کند تا آن مانع بزرگ را از سر راه خودش بردارد.

۲. تعبیر خواب دیوار یخی بیانگر این است که بیننده رویا هیچ شور و شوقی برای رسیدن به هدفش ندارد.

۳. اگر فردی در خواب ببیند که روی یخ اسکی می رود نشانه این است که وی باید به خودش اعتماد داشته باشد و اگر تسلیم شرایط گردد اوضاع را بدتر کرده است.

تعبیر دیدن یخ نشانه چه چیزی می باشد ؟

۴. اگر فردی در خواب ببیند که وارد غاری یخی شده است بیانگر این می باشد که بیننده رویا با شخصی درگیر می شود و این درگیری وی را از هدفش دور می سازد.

۵. اگر فردی در خواب جزیره یخ زده ببیند نشانه این می باشد که با مشکلات عاطفی روبرو می شود و عشق و شور زندگی وی از بین می رود و هیچ انگیزه ای در زندگی اش ندارد.

۶. دیدن آتش به همراه یخ در عالم رویا نشانه این است که عمر بیننده رویا کوتاه خواهد بود و وی باید مراقب ذهن و بدن خود باشد و تا جایی که می تواند از زندگی اش لذت ببرد.

۷. ساختن یخ در عالم رویا نشانه این می باشد که بیننده رویا احساسات خودش را سرکوب کرده و از این اوضاع خسته شده است.

۸. تعبیر خواب خوردن یخ بیانگر این می باشد که بیننده رویا احساسات درونی اش را در خودش می ریزد و آن ها را به کسی بازگو نمی کند.

۹. تعبیر دیدن یخ آبی در عالم رویا نشانه اضطراب و سردرگمی عاطفی و استرس برای بیننده رویا می باشد.

تعبیر مشاهده یخ آبی

در این مطلب با تعبیر خواب یخ از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم با توجه به مطالب ذکر شده بتوانید رویایی را که مشاهده کرده اید به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.