دسته ها
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

دیدن یخ در خواب دارای چه تعبیر هایی است؟

  • ندا خوشرو
  • ۱۴ آذر ۱۴۰۱
  • ۰

در این مطلب تعبیر خواب یخ از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی قرار بگیرد و از مطالعه آن نهایت بهره را ببرید.

معبران اسلامی دیدن یخ را در عالم رویا نشانه اندوه و غم دانسته اند به خصوص اگر یخ در فصل سرما و زمستان در عالم رویا دیده شود همچنین باید توجه داشته باشید که احساس گرما و سرمایی که با دیدن این خواب به شما در عالم رویا دست می دهد ملاکی برای تفسیر خواب است نه فصلی که شما یخ را در آن مشاهده کرده اید. طبق نظر معبرین غربی نیز دیدن یخ در عالم خواب دارای تفاسیری متفاوت می باشد که هر یک از آن ها می توانند روی زندگی بیننده خواب تاثیرگذار باشند. برای آشنایی با تعبیر خواب یخ از دیدگاه های مختلف در ادامه همراه ما شوید.

تعبیر خواب یخ از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی

دیدن خواب یخ و آب و برف و … در عالم رویا دارای تعابیری متفاوت می باشد که هر یک از آن ها می توانند روی زندگی بیننده رویا تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر رویای آب و تعبیر رویای حوض آب و تعبیر رویای برف را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر رویای آب در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر خواب یخ

تعبیر رویای برف نشانه چیست ؟

۱. ابن سیرین

دیدن یخ در عالم رویا نشانه غصه و غم می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که در شهری سرد سیر یخ و برف وجود دارد نشانه این می باشد که نعمت های آن شهر بیشتر می گردد ولی اگر شهر گرمسیر باشد آن شهر با کمبود مواجه می شود.

۲. ابراهیم کرمانی

  •  مبل و میز
  •  قاصدک 24

دیدن یخ در زمستان نشانه زندگی و معاش و معیشت خوب است.

۳. جابر مغربی

دیدن یخ در عالم رویا نشانه فراوانی و گستردگی می باشد.

اگر فردی در تابستان به جمع آوری یخ بپردازد نشانه این می باشد که مال و اموالی را جمع می کند.

تعبیر مشاهده یخ در عالم رویا

۴. آنلی بیتون

تعبیر خواب یخ بیانگر این می باشد که افرادی بی ارزش سعی دارند تا بهترین ثمره فعالیت بیننده رویا را نابود سازند.

اگر فردی در خواب مشاهده کند که قطعه ای یخ روی رودخانه ای شناور می باشد بیانگر این است که دوستان بیننده رویا به شادمانی زندگی اش حسرت می خورند.

اگر فردی در خواب ببیند که در آب و یخ حمام می کند بیانگر این می باشد که در شادی های زندگی بیننده رویا وقفه ای غیر قابل باور رخ خواهد داد.

۵. لوک اویتنهاو

دیدن یخ در عالم رویا نشانه ناراحتی بیننده خواب می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که یخ می شکند نشانه ترس بی مورد برای وی می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که روی یخ سر می خورد نشانه این می باشد که بیننده رویا تصادف خواهد کرد.

تعبیر مشاهده یخ در عالم رویا

۶. منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آب شدن یخ در عالم رویا نشانه حل شدن مشکلات بیننده خواب می باشد.

۷. آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که تکه ای یخ آب می شود بیانگر این می باشد که امری باعث نگرانی بیننده خواب می شود ولی به زودی نیز سودی برای وی به ارمغان خواهد آمد.

اگر فردی در خواب ببیند که بعد از یخبندانی طولانی یخ ها آب می شوند بیانگر این می باشد که بیننده رویا در شرایطی مساعد زندگی خواهد کرد.

اگر فردی در خواب ببیند که روی یخ راه می رود نشانه این می باشد که بیننده رویا برای بدست آوردن آسودگی در زندگی باید خودش را به دردسر بیندازد.

اگر دختری در عالم رویا ببیند که روی یخ راه می رود نشانه این می باشد که تنها یک راه برای گریز از شرمساری برای وی وجود دارد.

اگر فردی در خواب قندیل هایی از یخ را ببیند که از لبه پشت بام آویخته شده اند نشانه این می باشد که بیننده رویا به بیماری دچار می شود یا در اثر بدبختی به آرامش و آسایش نیازمند خواهد بود.

تعبیر دیدن یخ در خواب

اگر فردی در خواب قندیل هایی از یخ را از دیواری آویخته ببیند بیانگر این می باشد که بیننده رویا درد جسمی یا روحی می کشد.

اگر فردی در خواب قندیل های یخ آویخته از درختان را ببیند نشانه این می باشد که امید بیننده رویا به یاس تبدیل می شود.

اگر فردی در عالم رویا ببیند که قندیل هایی از یخ از درختان سبز آویخته شده اند بیانگر این می باشد که آینده ای درخشان بر تردیدهای بیننده رویا سایه می افکنند.

اگر فردی در خواب ببیند که یخ می خورد بیانگر این می باشد که بیننده رویا بیمار می شود.

۸. هانس کورت

تعبیر راه رفتن روی یخ نشانه دردسر و گرفتاری برای بیننده رویا می باشد.

دیدن قندیل های یخ در عالم رویا نشانه بیماری می شود.

تعبیر خواب یخ نشانه چیست ؟

۹. لیلا برایت

تعبیر خواب خوردن یخ نشانه این می باشد که سلامتی بیننده رویا در خطر می باشد.

اگر شما در خواب شخصی را ببیند که یخ بسته است نشانه این می باشد که باید مراقب خودتان باشید.

۱۰. تعابیر مختلف برای دیدن رویای یخ

۱. دیدن مجسمه یخی بیانگر مانعی می باشد که زندگی بیننده رویا را متوقف کرده است و دیدن این رویا به بیننده خواب می گوید که باید سعی کند تا آن مانع بزرگ را از سر راه خودش بردارد.

۲. تعبیر خواب دیوار یخی بیانگر این است که بیننده رویا هیچ شور و شوقی برای رسیدن به هدفش ندارد.

۳. اگر فردی در خواب ببیند که روی یخ اسکی می رود نشانه این است که وی باید به خودش اعتماد داشته باشد و اگر تسلیم شرایط گردد اوضاع را بدتر کرده است.

تعبیر دیدن یخ نشانه چه چیزی می باشد ؟

۴. اگر فردی در خواب ببیند که وارد غاری یخی شده است بیانگر این می باشد که بیننده رویا با شخصی درگیر می شود و این درگیری وی را از هدفش دور می سازد.

۵. اگر فردی در خواب جزیره یخ زده ببیند نشانه این می باشد که با مشکلات عاطفی روبرو می شود و عشق و شور زندگی وی از بین می رود و هیچ انگیزه ای در زندگی اش ندارد.

۶. دیدن آتش به همراه یخ در عالم رویا نشانه این است که عمر بیننده رویا کوتاه خواهد بود و وی باید مراقب ذهن و بدن خود باشد و تا جایی که می تواند از زندگی اش لذت ببرد.

۷. ساختن یخ در عالم رویا نشانه این می باشد که بیننده رویا احساسات خودش را سرکوب کرده و از این اوضاع خسته شده است.

۸. تعبیر خواب خوردن یخ بیانگر این می باشد که بیننده رویا احساسات درونی اش را در خودش می ریزد و آن ها را به کسی بازگو نمی کند.

۹. تعبیر دیدن یخ آبی در عالم رویا نشانه اضطراب و سردرگمی عاطفی و استرس برای بیننده رویا می باشد.

تعبیر مشاهده یخ آبی

تعبیر خواب یخبندان و زمستان

از دیدگاه ابن سیرین، در صورتی که خواب ببینید که هوا خیلی سرد و یخبندان است، اما این سرما برای کسی ضرری ندارد به این معنی است که اهالی آن سرزمین از پادشاه خیر و منفعت می بینند، البته دیدن زمستان در وقت خود بهتر می باشد.

ابن سیرین همچنین دیدن زمستان در خواب را به نشانه پادشاه معرفی کرده است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که دیدن هوای سرد زمستانی و یخبندان در عالم خواب که خساراتی را به بار آورده است به نشانه آن است که به زودی یکی از دشمنانتان می میرد.

اگر کسی در خواب ببیند که فصل زمستان بوده و مردم از سردی هوا و سرما در اذیت و آزار هستند، دلالت بر آن دارد که مردم آن دیار مورد ظلم و ستم پادشاه واقع می شوند.

تفسیر رویای یخ

همچنین اگر در خواب ببیند که زمستان است اما مردم مشکلی ندارند، معنی این رویا نیز دلالت بر رسیدن خیر و برکت از طرف پادشاه به مردم می باشد، خواب دیدن زمستان در خود آن فصل، دارای معنی بهتری نسبت به غیر فصل آن دارد.

اگر کسی در رویای خود، برف ببیند به نشانه غم و اندوه است، البته اگر مقدار برف کم بوده و یا در منطقه آنها همواره برف ببارد همچون قطب جنوب، معنی آن نمی تواند بد باشد.

از نظر ابراهیم کرمانی نیز اگر کسی خواب زمستان را در خود فصل زمستان ببیند و در حالی که چندان سرد نباشد، معنی رویای وی شرف، عزت و روا شدن حاجت می باشد، ضمن اینکه از بزرگ منطقه ای که در آنجا زندگی می کند به مردم خیر می رسد و عدل و داد را برقرار خواهد کرد.

لوک اویتنهاو نیز دیدن خواب زمستان را به نشانه عروسی به همراه مشکلات تفسیر کرده است.

در صورتی که فصل زمستان را در خواب ببینید به نشانه آن است که به زودی ثروتمند می شوید.

تعابیر خواب یخ

در این مطلب با تعبیر خواب یخ از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم با توجه به مطالب ذکر شده بتوانید رویایی را که مشاهده کرده اید به راحتی تفسیر نمایید.

دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو تا عید

‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *