دسته ها
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

تعبیر دیدن بت در خواب در حالت های مختلف

  • فاطمه میرزایی
  • ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
  • ۰

دیدن بت در خواب می تواند به نشانه پیروی از هوی و هوس باشد و نیز بت پرستی در خواب بیانگر به راه باطل رفتن و دادن نسبت دروغ به خدا می باشد، در ادامه تعبیر خواب بت از دیدگاه های مختلف را می خوانید.

بت تندیسی از سنگ، چوب، فلز و یا هر چیز دیگری می باشد که اغلب آن را به شکل انسان، جانور و یا هر تصویر خیالی و یا حقیقی دیگر می سازند، در گذشته بت پرستی رواج زیادی داشته است، اما امروزه این موضوع به شکل های دیگری نمود پیدا کرده است، حال دیدن بت در خواب با تعابیر مختلفی همراه است که در ادامه با برخی از آنها می توانید آشنا شوید.

معرفی تعبیر خواب بت از دیدگاه معبران مشهور

دیدن بت در خواب را اغلب به معنای پیروی کردن از هوی و هوس می دانند. بنابراین اگر کسی خواب ببیند که در بتخانه ای وارد شد که در آنجا پر از بت های ریز و درشت بود، در حالی که وی تمایلی به آنها نشان می داد، بیانگر آن است که نسبت به دین و شریعت بی توجه و کاهل می باشد.

تأویل معبران از بت

همچنین در صورتی که بیننده خواب به لمس کردن بت تمایل داشته باشد به نشانه آن است که توسط زنی فریبنده و بدکاره فریب می خورد.

در صورتی که وی بتی را برگزیند و در مقابل آن بت سجده کند، یعنی اینکه در هوسی تند گرفتار شده و آبرو و شخصیتش به خطر می افتد. در مطالب قبلی با تعبیر خواب پیر شدن، تعبیر خواب چشمه ، تعبیر خواب دکتر و … آشنا شده اید، اکنون در این بخش تعبیر رویای بت را معرفی می کنیم.

تعبیر امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) دیدن بت در خواب را بر سه وجه می داند :

  • باطل و دروغ
  • مکر منافق
  • زن مفسده و فریبنده

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند بت می پرستد، بیانگر آن است که به خدا نسبت دروغ می دهد و نیز به راه باطل می رود.

اگر ببینید که از بت پرستی توبه کرده اید و دوباره مسلمان شده اید، یعنی اینکه مرتکب گناه بزرگی می شوید، اما بالاخره توبه می کنید.

اگر خواب ببینید که بت چوبی پرستش می کنید، دلالت بر آن دارد که در دین تان منافق هستید.

همچنین در صورتی که جنس بت از نقره باشد، یعنی اینکه از روی هوی و هوس به زنی نزدیک خواهید شد.

تعبیر رویای بت+عکس

و همچنین اگر جنس آن از طلا باشد، بیانگر آن است که به انجام کار نا پسندی تمایل دارید و به دنبال جمع کردن مال و اموال هستید.

و چنانچه بت از آهن، مس و یا قلع باشد، یعنی اینکه بیننده خواب هدفش از دینداری، دنیاخواهی و بدست آوردن مال و اموال دنیایی می باشد.

تعبیر خواب بت از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر خواب بتی از جنس جواهر را ببینید، بیانگر آن است که هدفتان از دینداری بدست آوردن پادشاهی و بدست آوردن مقام می باشد و در صورتی که ببینید آن بت جواهراتش را از دست داد، یعنی اینکه هدف شما از دین داری بدست آوردن مال حرام می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که در خانه اش بت دارد، بیانگر آن است که سرگردان و متحیر خواهد شد و نیز نمی تواند از عقل و دانش خود استفاده کند.

اگر خواب ببینید که لباس بت پرستان را به تن کرده اید، به معنای آن است که به خدمت پادشاه و یا شخص بزرگی خواهید رفت و نیز به مقام ریاست و سروری می رسید.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

دیدن بت در خواب به نشانه هوای نفس می باشد، اگر خواب ببینید که در بت خانه ای هستید یا به آنجا وارد شده اید، به نشانه آن است که از هوی و هوس خود پیروی می کنید و نیز اسیر تمناهای نفسانی متعددی می باشید.

علم تعبیر خواب

در صورتی که خواب ببینید که بتی را انتخاب کرده اید و مقابلش سجده می کنید به نشانه آن است که گرفتار هوس تندی خواهید شد و به شدت از آن پیروی خواهید کرد به طوری که شخصیت و آبرویتان نیز به خطر خواهد افتاد.

حال شکستن بت در خواب به نشانه مبارزه با هوا های نفسانی  است و نیز در آینده ای نزدیک مواردی پیش خواهد آمد که خود را مورد سنجش قرار می دهید تا بدانید که چقدر در مقابل هوی و هوس قوی و یا ضعیف هستید.

همچنین اگر تعداد زیادی بت در خواب ببینید، دیدن آن هشداری است برای بیننده خواب که باید خود را از کید و افسون زنان حفظ نماید.

در ادبیات و شعر زن را بت می نامند و آن را مانند بت پرستیدنی می خوانند، بنابراین دیدن آن در خواب تجسمی از بت است و در صورتی که تعداد زیادی بت ببینید، بیانگر هشداری است که درباره آینده تان و نیز حیله زنان می دهد.

دیدن بت در خواب برای زنان نیز بیانگر چیز هایی مثل زیبایی، جواهرات، فخر فروشی به رقیبان، خانه و اتومبیل لوکس و زندگی پر شکوه است که نسبت به آنها شوق داشته و به آنها علاقه زیادی دارند، بنابراین اگر زنی خواب بت یا بت هایی را ببیند به نشانه آن است که توسط این چیز ها احاطه شده و در زمینه مسائل دنیوی زیاده روی می کند و نیز سعادتش را به بازی می گیرد.

دیدن بت طلائی در خواب گویای این است که میل و رغبت شما به انجام کارهای نا پسند شدت یافته و قوت گرفته است.

اگر خواب بتی طلایی را ببینید به نشانه آن است که میل و رغبت تان نسبت به کار های ناپسند شدت می یابد.

تعبیر خواب بت به همراه عکس

دیدن بت سنگی در خواب نیز به نشانه بی ارزش بودن هدف های هوس آلود شما می باشد. همچنین بیانگر هوس و ضعف بیننده خواب بوده و هر چه هوس شدیدتر باشد، خطر آن بیشتر می باشد.

اگر ببینید که در خانه و محل زندگیتان بت وجود دارد، به نشانه دوری شما از مسیر عقل و درایت و دور اندیشی می باشد.

برخی تعبیرگران، دیدن بت را به نشانه زن فساد انگیز و مکار تأویل کرده اند و نیز بت پرستی را به نشانه پیروی از هوا های نفسانی می دانند.

تعبیر خواب آنلی بیتون

اگر کسی خواب ببیند که بت پرستی می کند، بیانگر آن است که در زندگی اش به ثروتی اندک و شهرت می رسد به این علت که اجازه می دهد روبط ناعادلانه بر وی تسلط پیدا کند.

شکستن بت در خواب نیز به معنای آن است که هیچ کس و یا هیچ چیز نمی تواند مانع رسیدنتان به مقام هایی افتخار آمیز شود، چون شما تسلط کافی بر افکار خود دارید.

اگر در خواب ببینید که دیگران به ستایش بت ها مشغول هستند، یعنی اینکه بین شما و دوستانتان اختلاف بزرگی پیش خواهد آمد.

اگر کسی در خواب ببیند که پرستش بت ها از نظر وی کار زشتی باشد به نشانه آن است که در آینده به امتیاز های بزرگی دست می یابد.

تفسیر خواب بت

تعبیر خواب بت از کتاب سرزمین رؤیا ها

اگر خواب ببینید که نزد افرادی وحشی بت پرست می روید، بیانگر آن است که از آرامشی که در خانه تان است لذت می برید.

اگر ببینید که در نزد بت پرستان می باشید، یعنی یک زندگی پر پول را شروع خواهید کرد.

در صورتی که مردی روحانی در خواب ببیند که به نزد بت پرستان می رود به نشانه آن است که احترامش بین مردم افزایش می یابد.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.