دسته ها
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

تعبیر خواب اسب, دیدن حیوان اسب در خواب نشانه چیست؟

 • ندا خوشرو
 • ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
 • ۰

در این مطلب با تعبیر خواب اسب از دیدگاه معبران اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر خواب اسب نشانه نیرومندی و قدرت است و اگر شما در رویای خود اسب مشاهده کرده اید می توانید با توجه به جزئیاتی که در خاطر دارید خواب خود را با توجه به تعابیر ذکر شده برای دیدن رویای اسب از سوی معبران مختلف تفسیر نمایید.

تعبیر خواب اسب از دیدگاه معبران برجسته

دیدن خواب حیوانات مختلف دارای نشانه هایی برای بیننده خواب در زندگی واقعی است که هر یک از این نشانه ها می توانند روی زندگی بیننده رویا تاثیراتی را داشته باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب گوسفند و تعبیر خواب گرگ و تعبیر خواب بره را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر خواب اسب آشنا خواهید شد.

تعبیر خواب اسب

دیدن اسب در عالم رویا دارای چه نمادی است ؟

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن اسب در عالم رویا دارای تعبیری نیکو است.
تعبیر خواب اسب زرد نشانه بیماری برای بیننده رویا است.
دیدن اسب با رنگ غیر معمول در عالم رویا بیانگر توفیق کاذب است.
دیدن اسب سفید در عالم رویا نشانه عظمت و شرف برای بیننده رویا می باشد.
تعبیر مشاهده اسب سیاه در عالم رویا نشانه امری مخاطره آمیز و کاری دشوار است که بر سر راه بیننده خواب قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که روی اسب سوار شده است خواب وی دارای تعبیری نیکو است و اگر فردی در خواب ببیند که از اسب فرود می آید تعبیر رویای وی نیکو نیست.
اگر فردی در خواب ببیند که از اسب زرد فرود می آید در این صورت بیماری بیننده رویا شفا پیدا می کند.
دیدن اسب سبز در عالم رویا نشانه دینداری است و اگر فردی در خواب ببیند که مادیان سبز رنگی دارد در آینده با زنی پرهیزگار و دیندار و متقی رو به رو خواهد شد.

تعبیر دیدن اسب

 • لیلا برایت 

اگر فردی در خواب اسب را در اصطبل ببیند نشانه خوشبختی و سعادت برای وی می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که بر اسبی آرام سوار شده است بیانگر این می باشد که بیننده رویا راه ترقی و پیشرفت را به آرامی طی خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که بر اسبی سرکش شوار شده است نشانه این می باشد که به اهداف خود نمی رسد.
اگر فردی در خواب خودش را در حال رم کردن اسب ببیند بیانگر این می باشد که بیننده رویا از لحاظ مادی و معنوی در خطر می باشد.

 • فروید

اگر فردی در خواب ببیند که بر اسبی دم دراز سوار شده است به اندازه درازی دم اسب طرفدار پیدا می کند و اگر دم اسب کوتاه باشد بیننده رویا طرفدارانش را از دست می دهد.
تعبیر خواب اسب بارکش نشانه بخت برای بیننده رویا است و هر چقدر اسب آرام تر باشد بیننده رویا کام روا تر خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که اسب بارکشی وارد خانه وی شد بیانگر این می باشد که مردی غریبه به خانه بیننده رویا می آید.

 • آرون گروپس

 • لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب اسب سفید نشانه لذت است.
دیدن اسب سیاه در خواب بیانگر بروز مشکلات برای بیننده رویا می باشد.
دیدن اسب سفید و سیاه در خواب بیانگر کاری پر خطر برای بیننده رویا است.
تعبیر خواب اسب مرده نشانه کار زیاد برای بیننده رویا می باشد.
دیدن اسب لاغر در عالم رویا نشانه موانعی بر سر راه خواب بیننده است.
بالا رفتن از روی یک اسب نشانه عزاداری است.
اگر فردی در خواب ببیند که اسبی با دو پای خود به هوا بر می خیزد نشانه افتخاری بزرگ برای بیننده رویا است.
تعبیر خواب اسب سواری نشانه آرزوهای برآورده شده است.
تعبیر افتادن از روی اسب نشانه ناراحتی زیاد است.
دیدن اسب سرکش نشانه مرگ است.

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب اسب سفیدی را مشاهده کند یا سوار آن شود بیانگر این می باشد که با مردان و زنان خوش برخورد معاشرت خواهد کرد ولی اگر اسب سفید و لاغر و کثیف باشد بیانگر این می باشد که از اعتماد بیننده رویا دوست یا زنی حسود سوء استفاده خواهد کرد.
اگر فردی در خواب اسب سیاه ببیند بیانگر این می باشد که بخت با بیننده رویا یار خواهد بود ولی با این همه وی متوسل به نیرنگ و فریب می شود و دست به کاری خطا می زند.
اگر زنی در عالم رویا مشاهده کند که بر اسبی سفید سوار شده است بیانگر این می باشد که شوهرش نسبت به وی بی وفا خواهد بود.


تعبیر خواب اسب با رنگ تیره نشانه این است که خواب بیننده برخی از لذت های زودگذر را تجربه می کند.
اگر فردی در خواب اسب های خال دار را ببیند نشانه این می باشد که بیننده رویا دست به هر کاری که می زند برایش سودآور خواهد بود.
اگر فردی در خواب ببیند سوار اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر شده است بیانگر این می باشد که بیننده رویا به ثروتی دست پیدا می کند و اگر زنی چنین خوابی را مشاهده کند خود را تسلیم پیشرفت های زودگذر و مادیات خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که سوار بر اسب از رودخانه می گذرد بیانگر این است که به زودی در زندگی اقبال و بخت به بیننده رویا روی می آورد ولی اگر آب رودخانه نا آرام و متلاطم باشد بیانگر این است که خوشی های بیننده رویا به نا امیدی تبدیل می شوند.

تعبیر دیدن اسب
اگر فردی در خواب ببیند که بر پشت اسبی سوار شده و از رودخانه ای زیبا با آب زلال می گذرد نشانه این است که آرزوهای بیننده رویا به سرعت برآورده خواهند شد و اگر مردی تاجر چنین خوابی را مشاهده کند ثروت فراوانی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که سوار اسبی است که یورتمه می رود بیانگر این می باشد که آرزوهای بیننده رویا به سختی برآورده خواهند شد.
اگر فردی در خواب ببیند از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتد بیانگر این است که بیننده رویا در کار خود رقیب مقتدری را دارد که اجازه نمی دهد وی به پیروزی کامل برسد.
اگر فردی در خواب ببیند که سوار بر اسب از تپه ای به سمت بالا می رود و ناگهان اسب سرازیر می شود و بیننده رویا بر نوک تپه می ماند بیانگر این می باشد که بر بیننده خواب بر علیه کینه و نیرنگ دشمنانش مبارزه خواهد کرد و سرانجام نیز پیروز خواهد شد ولی اگر بیننده خواب با اسب به نوک تپه برسد نشانه این می باشد که به صورت اتفاقی به مقامی والا دست می یابد.


اگر دختری در عالم رویا مشاهده کند که سوار بر اسب سیاهی شده است بیانگر این می باشد که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی برآورده خواهند شد.
اگر فردی در خواب ببیند که سوار بر اسب از تپه ای به سمت پایین می آید بیانگر این می باشد که اتفاق هایی بیننده رویا را نا امید می سازند.
اگر دختری در خواب ببیند که دوستی در پشت وی اسب سواری می کند نشانه این است که مورد توجه مردی بلند مرتبه قرار می گیرد.
اگر دختری در خواب ببیند که سوار بر اسبی سفید از تپه ها به سمت بالا و پایین می رود و فردی وی را با اسب سیاه تعقیب می کند بیانگر این می باشد که مدتی را میان اندوه و شادی در نوسان خواهد ماند و در طول این مدت دشمنی به صورت مداوم تلاش می کند وی را مغلوب سازد.
تعبیر خواب اسب زخمی نشانه این است که دوستان خواب بیننده به دردسر می افتند.
دیدن اسب مرده در عالم رویا نشانه هجوم نا امیدی ها به سمت بیننده رویا است.

تعبیر دیدن اسب
اگر فردی در خواب اسب تندرویی را ببیند و بر آن سوار شود نشانه این می باشد که بیننده رویا زندگی آسوده و راحتی خواهد داشت.
اگر فردی در خواب ببیند که اسبی به همراه اسب های دیگر در حال فرار کردن است نشانه این می باشد که خبر بیماری دوستی به گوش بیننده رویا می رسد.
اگر در خواب اسبی از نژاد اصل را ببینید بیانگر این است که در زندگی آسوده تان دست به رفتارهایی غیر اخلاقی می زنید.

 • تعبیر خواب اسب از دیدگاه کتاب تفسیر یک رویا 

خواب اسب : نشانه ازدواجی پر پول
اگر فردی در خواب ببیند از روی اسب روی زمین می افتد در کارهایش باید محتاط باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که شخصی با اسب به ملاقات وی می آید نشانه خبرهای خوب برای بیننده رویا است.
نعل کردن اسب در عالم رویا : منفعت مالی
نعل کردن اسب خواب بیننده : پول بدست آوردن
رم کردن اسب : بدشانی و مصیبت
اسب به درشکه بسته شده : خواب بیننده با انجام کارهایی که مد نظر دارد موفقیت هایی را بدست می آورد.
اسب وحشی : خواب بیننده به خوبی از خودش در کارها و معاملات مهارت نشان می دهد.


تعبیر خواب اسب سفید : شادی
اسب سیاه : عذاب
تعبیر دیدن اسب های آتش در عالم رویا : خوشبختی بزرگ
دیدن اسب های تزیین شده : آرزوهای برآورده شده
اسب خاکستری : خواب بیننده در همه طول عمرش کمبود مالی نخواهد داشت.
اسب با رنگ های مختلف : کارهای خواب بیننده به صورت فوق العاده ای پیش خواهند رفت.
زنی سوار بر اسب : آشتی کردن با دوستان
مرد سوار بر اسب : پول زیاد
اسب مسابقه : مشاجره و نزاع با دوستان
تعبیر دیدن اسب نازا در عالم رویا : خوشبختی برای بیننده رویا


اسب با دمی کوتاه : دوستان خواب بیننده در مواقع بی پولی وی را ترک خواهند کرد.
اسب با دمی بلند : دوستان به خواب بیننده کمک می کنند تا به هدف هایش برسد.
اسب مرده : فراهم شدن پول زیاد و خوب برای بیننده رویا
اسب زخمی : گرفتن نتیجه بد از کارها
سوار شدن بر اسب آرام : شانس در پول و عشق
سوار شدن بر اسبی که متعلق به بیننده رویا نیست : بدست آوردن منفعت بزرگ
گم کردن اسب : از دست دادن دوستان
سوار شدن بر اسبی خطرناک : خواب بیننده به سختی کار می کند و پول زیادی را بدست خواهد آورد.
زدن اسبی برای رام کردن : امتیاز و احترام
سوار بودن دوستان بر اسب : دوستان به بیننده رویا خیانت و حسادت می کنند.
تعبیر خواب اسب در آب جویبار : فلاکت و فقر

در این مطلب تعبیر خواب اسب از دیدگاه معبران مختلف و مشهور را مطالعه کردید که امیدواریم با توجه به مطالب ذکر شده بتوانید رویای خود را به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *