دسته ها
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

تعبیر خواب قالی از دیدگاه چند تعبیر کننده متفاوت

  • ندا خوشرو
  • ۱۴ آبان ۱۳۹۷
  • ۰

در این مطلب تعبیر خواب قالی از دیدگاه تعبیرگران مشهور و معروف را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت لذت را ببرید.

تعبیر خواب قالی از دیدگاه معبران اسلامی و غربی متفاوت است و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید تعبیر آن را از بین تعابیر مختلف پیدا کنید و خواب خود را به راحتی تفسیر کنید. 

تعبیر خواب قالی چیست؟

درباره تعبیر دیدن قالی در خواب بایستی بین قالی و فرش تفاوت قائل شوید زیرا دیدن هر یک از این خواب ها دارای تعابیر مختلفی است. در مطالب قبلی تعبیر خواب سکه طلا و تعبیر خواب پول و تعبیر خواب طلا را مطالعه کردید در ادامه تعبیر خواب قالی از دیدگاه معبران مشهور و معروف را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم که امیدواریم با کمک این مطلب بتوانید با تعبیر خواب خود آشنا شوید.

تعبیر خواب قالی

  • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن قالی در خواب نشانه معیشت و عمر است و دیدن این خواب بستگی دارد به اینکه خواب بیننده قالی را کجا و چطور ببنید.
اگر فردی در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشد نشانه روزی و معیشت وی است.
اگر خواب بیننده در خواب به قالی چسبیده باشد نشانه طول عمر است.
اگر فردی در خواب ببیند که اتاقی متعلق به وی است و قالی که در آن گسترده شده است از آن دیگری است نشانه این است که صاحب قالی هر که باشد به خواب بیننده سود و بهره می رساند.
اگر فردی در خواب ببیند که اتاق متعلق به فرد دیگری است و قالی که در اتاق پهن شده است متعلق به خواب بیننده است صاحب اتاق هر فردی که هست از خواب بیننده بهره و سود می برد و ممکن است صاحب اتاق حتی روزی خواب بیننده را هم با خود ببرد.
اگر فردی در خواب ببیند که قالی درون اتاقی پهن شده است ولی صاحب قالی و صاحب اتاق مشخص نباشد در هر دو حالت خواب بیننده صاحب آن ها است و تعبیر این خواب به ارزش و اهمیت قالی بستگی دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که قالی می بافد نشانه این است که کار وی روالی خوب و مطلوب پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که قالی می بافد و نقش های بافته شده قالی به صورت بهم ریخته هستند در کار وی آشفتگی پیدا می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که روی قالی محقری نشسته است بیانگر این است که عمر وی کوتاه می شود و معاش خواب بیننده نیز تنگ می شود.

تعبیر دیدن قالی در خواب از دیدگاه معبرین مشهور

  • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که قالی پهن کرده و دانست ملک وی است نشانه این است که عمرش دراز می شود و روزی بر او فراخ می گردد.
اگر فردی در خواب ببیند که روی قالی نشست و ندانست جای کیست بیانگر این است که حال وی متغیر می شود.

  • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که روی قالی کوچک نشسته است نشانه این است که عمرش کوتاه می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که روی قالی کوچک دراز کشیده است نشانه این است که روزی بر وی فراخ می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که قالی را پیچید و در کنج خانه قرار داد نشانه این است که اقبالش را خودش تعیین می کند.

تعبیر خواب قالی

  • حضرت دانیال 

اگر فردی در خواب قالی را پاکیزه و سبز ببیند نشانه جمعیت در دنیا و دین است.
اگر فردی در خواب قالی را در خانه دیگران ببیند که انداخته شده است نشانه سفری برای خواب بیننده است و از این سفر منفعت زیادی نصیب خواب بیننده می شود.

  • آنلی بیتون 

تعبیر خواب قالی به این معنا است که دوستان ثروتمند در هنگام نیازمندی به یاری خواب بیننده می شتابند.
اگر فردی در خواب ببیند که روی قالی راه می رود نشانه کامیابی و نشاط وی است.
اگر دختری در خواب قالی ببیند بیانگر این است که صاحب خانه ای مجلل و زیبا با خدمتکارانی می شود.
اگر فردی در خواب چند عدد قالی بخرد نشانه این است که سود زیادی نصیب وی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که چند عدد قالی می فروشد نشانه این است که به سفری لذت بخش و سودآور می رود.

تعبیر دیدن قالی در خواب از دیدگاه معبران مشهور

در این مطلب با تعبیر دیدن قالی در خواب در خدمت شما همراهان عزیز مجله آرگا بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت لذت را ببرید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.