دسته ها
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

میزان سهم ارث مرد از زن چقدر است؟

 • بهجت فلاح
 • ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
 • ۰

قوانین ارثیه برای کسانی که از آن آگاهی کامل دارند، قضیه چندان پیچیده ای نیست. در صورتی که افراد در شرایطی که قانونگذار برای آن ها تعیین کرده قرار بگیرند، می توانند میراث خود را به شکل قانونی تقسیم کنند تا هیچ گونه اختلافی پیش نیاید. در واقع همان طور که زن از شوهر خود ارث می برد، عکس این قضیه هم صادق است. به این معنا که در صورت فوت خانم، مقدار سهم ارث مرد از زن در قوانین مربوط به ارث مشخص شده تا به حق و حقوق قانونی خود برسد.

سهم مرد از ارث زن فوت شده خود بسته به اینکه زن دارای فرزند باشد یا خیر، کاملا متفاوت است. میزان سهم الارث زوج از زوجه، در صورت داشتن فرزند از سمت زن، برابر با یک چهارم از ترکه زن است. میزان سهم الارث مرد از زن، در صورت اینکه زن فرزندی نداشته باشد برابر با یک دوم ترکه زن است. در این مقاله قصد داریم شما را با نکات مهمی پیرامون مقدار سهم ارث مرد از زن آشنا کنیم.

میزان سهم ارث شوهر از زن

ارث به طور معمول شامل همه دارایی های یک شخص، نظیر طلب از دیگران، بدهی های شخصی یا بانکی، تمام اموال منقول و غیر منقول که بعد از فوت از او باقی مانده است، می شود. در ماده ۸۶۱ قانون مدنی بیان شده است که سبب و نسبت باعث ارث بردن از یکدیگر خواهد شد. یعنی روابطی مانند ازدواج دائم اگر بین دو طرف برقرار باشد، افراد به صورت قانونی از یکدیگر ارث می برند. علاوه بر این روابط خونی مانند پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی در ارث بردن اثر دارند، به طور معمول قانون گذار این نکات را نیز به طور کامل پیش بینی کرده است تا کسانی که رابطه سببی و نسبی دارند از تمام ترکه کمی سهم ببرند.

 • میزان ارث مرد از زن نیز در ماده ۹۱۳ قانون حقوق مدنی به طور دقیق بیان شده است تا در صورت فوت همسر بداند که چه اندازه اموال منقول و نامنقول به او می رسد، میزان سهم شوهر یا زوج از همسر مرحوم خود بستگی به این دارد که دارای فرزند هست یا نه و این موضوع اهمیت زیادی دارد.
 • میزان سهم الارث هر یک از وراث به شرع حدیث و قرآن در قوانین مدنی مربوط به ارث و میزان نظام جمهوری اسلامی دقیقا بیان شده است. میزان سهم ارث شوهر از زن مثل بقیه وراث با توجه به اینکه در کدام یک از طبقات هستند به صورت دقیق بیان شده است تا در صورت حیات نبودن یا وجود نداشتن افراد در طبقه اول، دیگر طبقات دو و سه از تمام ترکه به سهم برسند.
 • نکته حائز اهمیت این است که به هیچ وجه اهمیت ندارد فرزندان حاصل ازدواج با آخرین شوهرش هستند یا خیر، یعنی اینکه فرزند حاصل از ازدواج گذشته زن نیز کمی از او ارث خواهد برد.

سهم ارث مرد از زن چه میزان است؟

سهم ارث مرد از زن در صورت داشتن فرزند

 • ماده ۹۴۰ قانون مدنی بیان می کند که اگر ازدواج دائمی باشد و نکاح در زمان مرگ برقرار باشد، زوجین از یکدیگر ارث می برند. سهم مرد از ارث همسرش، در صورت داشتن فرزند از سمت زوجه، دائمی بودن ازدواج و وجود نکاح، زمان موت زن، با یک چهارم ترکه زن برابر است. این میزان که در ماده ۹۱۳ قانون مدنی بیان شده است از شرع مقدس گرفته شده است.
 • میزان سهم ارث زوج یا شوهر از زوجه بسته به داشتن فرزند یا نداشتن فرزند از سمت زن کاملا متفاوت است. همان طور که اشاره کردیم بهتر است در خصوص سهم مرد از ارث زن در صورت داشتن فرزند از سمت زن صحبت کنیم. قانون مدنی بیان می کند زوجین از یکدیگر ارث می برند، مگر اینکه دلایلی مانند قتل، کفر، موانع ارث و لعان در قانون وجود داشته باشد.
 • بر اساس قانون مدنی، میزان سهم ارث زن از مرد، در صورتی که شوهر فوت شده او فرزندی داشته باشد، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول است. در صورت تعدد همسران، یعنی در صورتی که متوفی دارای چند همسر باشد، این میزان باید به شکل مساوی بین آن ها تقسیم شود.

شرایط دریافت ارثیه زن

میزان سهم ارث شوهر از زن در صورت نداشتن فرزند

در بخش قبل به مواردی در خصوص ارث شوهر از زن در صورت داشتن فرزند اشاره شد، میزان سهم ارث شوهر از همسرش بسته به داشتن یا نداشتن فرزند از سمت زن تفاوت زیادی ایجاد می کند. میزان سهم ارث زوج یا شوهر از زوجه در صورت داشتن فرزند یک چهارم از کل ترکه زن است. در این بخش در مورد سهم ارث مرد از زن در صورت نداشتن فرزند صحبت می کنیم.

 • قانون مدنی، در خصوص سهم ارث زن، در صورت نبود فرزند از سمت شوهر نیز تکلیف تعیین کرده است. براساس قانون مدنی، میزان سهم ارث زن از شوهر متوفی خود، در صورتی که مرد، هیچ فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول و یک چهارم از تمام اموال منقول است.
 • سهم ارث مرد از زن، در صورت نداشتن فرزند از سوی زن، در نکاح دائم برابر با یک دوم ترکه زن است. یعنی میزان سهم ارث زوج یا شوهر از زوجه، نیمی از دارایی های همسر فوت شده او است و سایر ترکه بنا بر حصه مشخص شده در قانون مدنی، بین سایر وراث تقسیم می شود.

سهم الارث مرد از زن

سهم ارث مرد از زن در عقد موقت

یک سوال مهم که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده است این است که در عقد موقت مرد از زن چقدر ارث می برد؟ براساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زوجین که زوجیت آن ها، همیشگی و ممنوع از ارث نباشد، از یکدیگر ارث می برند. براساس این ماده می توان افزود که تنها زوجینی از یکدیگر ارث می برند که در عقد نکاح دائم باشند و همان طور که اشاره شد دلایلی مانند قتل، کفر و لعان در این موضوع دخیل نباشد.

به همین دلیل در پاسخ به این سوال که در صورت عقد موقت سهم ارث شوهر از زن چقدر است؟ باید این نکته مهم را ذکر کنیم که احکام ارث زوج و زوجه در عقد نکاح را شامل نمی شوند. همچنین باید این نکته را در خصوص سهم ارث مرد از زن بیان کنیم که ارث از جمله قواعد آمره است. این امر بدین صورت است که در صورت هر نوع توافقی متضاد آن، محکوم به بطلان می شود. بنابراین اگر در صورتی که زوجین در عقد نکاح، شرط توارث کنند این امر قانونی نیست. به طور کلی پرونده های مربوط به ارث بر اساس مستندات قانونی زیر صورت می گیرند:

 • ماده ۹۴۰ قانون مدنی: براساس این ماده زن و مردی که دارای زوجیت دائم هستند می توانند از یکدیگر ارث ببرند.
 • ماده ۹۴۲ قانون مدنی: این ماده به نحوه تقسیم ارث در صورت تعدد زوجات اشاره دارد که ربع یا ئمن ترکه بین آن ها به شکل مساوی تقسیم شود.
 • ماده ۹۴۳ قانون مدنی: بر اساس این ماده اگر مرد همسر خود را طلاق رجعی دهد، در صورت فوت هر یک پیش از به پایان رسیدن زمان عده از یکدیگر ارث می برند. اما اگر بعد از اتمام عده یکی از آن ها فوت شود، دیگری به هیچ عنوان نمی تواند ارث ببرد.
 • ماده ۹۴۴ قانون مدنی: این ماده به این امر اشاره دارد که ارث زن در طلاق مریض تا یک سال با توجه به این موضوع که زوجه شوهر نکند و فوت شوهر بر اساس این بیماری باشد، ثابت می ماند.
 • ماده ۹۴۵ قانون مدنی: بر اساس این ماده اگر مردی در هنگام بیماری زنی را عقد کند و قبل از دخول فوت شود، زن نمی تواند چیزی را به ارث ببرد. اما اگر دخول اتفاق افتاده باشد زن از مرد ارث می برد.
 • ماده ۹۴۶ قانون مدنی: بر این اساس زن از همه اموال ارث می برد و اگر زوج فرزند داشته باشد، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول ارث خواهد برد.
 • ماده ۹۴۸ قانون مدنی: هر زمان وراث از دادن قیمت امتناع کنند. زن این توانایی را دارد که نسبت به گرفتن حق خویش از عین اموال استیفاء کند.
 • ماده ۹۴۹ قانون مدنی: درصورتی که زن یا مرد وارث نداشته باشد، مرد می تواند تمام ارث و زن فقط سهم خود را ارث ببرد.

وضعیت سهم ارث مرد از زن

یک حالت استثنائی ارث مرد از زن

در این مقاله به این موضوع اشاره شد که زوجین فقط در صورتی می توانند از یکدیگر ارث ببرند که در زمان فوت هر کدام از آن ها داخل رابطه زوجیت دائم با یکدیگر باشند. در صورتی که زمان فوت هر یک طلاق برقرار شده باشد به طرف مقابل هیچ گونه ارثی نمی رسد. اما ماده ۹۴۳ قانون مدنی با یک حالت استثنائی بر خلاف قوانین گذشته چیزی را بیان داشته است که بر اساس آن در صورتی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته باشند و درخواست طلاق از جانب مرد باشد و در حین مدت عده زن فوت کند مقداری ارث به طرف مقابل می رسد.

 • آرون گروپس

یک حالت دیگر در خصوص ارث شوهر از زن را در ماده ۹۴۴ قانون می توانید مشاهده کنید، براساس این ماده اگر شوهر در صورتی که زن بیمار باشد همسر خود را طلاق دهد و ظرف یک سال یا کمتر بر اساس آن بیماری که در زمان طلاق وجود داشت زن فوت کند، مرد می تواند از او مقداری ارث ببرد، هر چند درخواست طلاق از سوی زن باشد اما این امر مشروط به این است که مرد به طور مجدد ازدواج نکرده باشد.

به صورت کلی قوانین و قواعدی که در حوزه ارث و میراث بیان می شود به این صورت است که اولا با تعیین حقوق همه کسانی که خواهان سهم هستند از بروز درگیری های خانوادگی و اختلافات جلوگیری کند، دوما همه افراد را بدون دردسر به حق قانونی شان برساند. ممکن است در یک جامعه برخی از افراد سواد حقوقی نداشته باشند و ممکن است که نتوانند قواعد مربوط به ارث مرد از زن یا برخلاف آن را در ذهن خود به درستی تحلیل نمایند، بر همین اساس بهتر است در این خصوص به دفاتر حقوقی معتبر مراجعه کنند تا در این زمینه از خدمات وکالتی و مشاوره ای آن ها برخوردار شوند و به حق و حقوق خود برسند.

قانون سهم ارث مرد از زن

امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. در پایان پیشنهاد می کنیم مقالات مدارک مورد نیاز جهت انحصار وراثت و مراحل انحصار وراثت را نیز مطالعه فرمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *