• کمتر کسی است که بازی بی نظیر فریبا متخصص در سریال شهرزاد را فراموش کرده باشد، وی نقش مرضیه همسر هاشم دماوندی، مادری دلسوز و مهربان که تنها ...

    • زهرا خانزاده
    • ۳۰ مرداد ۱۳۹۷