• در این مطلب به بررسی زندگی هنری و شخصی حسین مهری بازیگری جوان و درونگرا می پردازیم او در ۲۳ آبان ۱۳۶۳ در شهر تهران متولد شد او دارای ۲ برادر می ...

    • مینا سعادتی
    • ۲۸ دی ۱۳۹۸