دسته ها
شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
 • بسیاری از روان شناسان معتقدند افرادی که دچار تنبلی هستند اغلب برای زندگی روزمره و آینده خود برنامه ریزی و هدفگذاری ندارند و نمی دانند که چه ...

  • سمیه نیک فرجام
  • ۱۵ دی ۱۳۹۹
 • هر فردی در زندگی روزمره خود دارای وظایفی است که باید آن ها را انجام دهد و در صورتی که نسبت به این وظایف کوتاهی کند نمی تواند با موفقیت کارهای خود ...

  • سمیه نیک فرجام
  • ۶ خرداد ۱۳۹۸
 • همه والدین با دیدن فرزندشان زمانی خوشحال می شوند که حس تحرک و فعالیت سالم را در وجود فرزندشان می بیند هیچ پدر و مادری از اینکه کودکی تنبل داشته ...

  • مهتاب علی پناه
  • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸