دسته ها
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

تعبیر خواب لامپ و شرایط مختلف دیدن این خواب

 • محدثه خاکشور
 • ۱۶ تیر ۱۴۰۱
 • ۰

لامپ یکی از منابع نوری و روشنایی بخش در زندگی است که در خواب نیز تعابیر متفاوتی را دارا می باشد. در این مطلب تعبیر خواب لامپ را شرح می دهیم.

در زمان های قدیم و دور از چراغ برای روشنایی و نورپردازی استفاده می شد که پس از آن لامپها، لوسترها و … جایگزین آنها برای این هدف قرار گرفتند. در بسیاری از تعابیر اغلب پس از جستجو با تعابیر متنوعی از لامپهای روشن و خاموش روبرو خواهید شد که البته هر کدام تعبیری متفاوت از یکدیگر دارند. در یکی از مطالب قبلی به توضیح تعبیر خواب چراغ پرداخته ایم و اما در این مطلب قصد داریم تعبیر خواب لامپ را در شرایط مختلف مرور کنیم.

انواع تعبیر خواب لامپ

خواب سفر روح شما محسوب می شود که در آن رویاهای صادقه در طول شب و یا حتی در روز به سراغ شما می آیند و به عنوان یک هشدار و یا آگاهی رسانی عمل کرده و یا اینکه تنها از اتفاقات طی روز و افکار فرد نشات می گیرد. با توجه به اینکه نقش اصلی لامپ در دنیای بیداری روشنایی است، در خواب نیز از دیدگاه معبران گوناگون تعابیر متفاوتی نظیر هدایت، آگاهی و امیدواری و … را دارا می باشد که بسته به چگونگی جزئیات دین خواب، معنی آن نیز تفاوت می یابد.

آشنایی با معنی دیدن لامپ در خواب

 • تصفیه آب خانگی
 • بلیط کیش

تعابیر معبران مختلف در مورد لامپ

به طور کلی لامپ در خواب می تواند بیانگر حقایق، ایده ها و برنامه ها، راهنمایی افراد از جهالت و گمراهی به روشنایی و نیز نمادی از برگزیدن مسیر درست و دستیابی به آرزوها و اهداف می باشد.چنانچه در خواب مشاهده کردید لامپ را امتحان می کنید, یعنی لازم است برنامه های خویش را به انجام برسانید و به دنیا ثابت نمایید که برنامه و طرح های شما مقبول و اجرایی می باشند.لامپ چراغ قوه در خواب تعبیر امیدوار بودن در تاریکی و گمراهی می باشد. لازم است توجه تان را به طرف آن معطوف ساخته و سریعا مسیر دستیابی به هدف های خود را بیابید. اگر خواب لامپ LED دیدید، تعبیر آن تمرکز کامل شما بر روی کار و حرفه ی خویش است.

دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

مشاهده لامپ در خواب دارای تعبیرهای نیکو و متنوعی می باشد. در صورتی که در خواب یک لامپ را به ۱ سر پیچ با هدف روشنایی بخشی به آن مکان ببندید دارای تعبیر خوبی بوده, چرا که خواب شما از انجام عملی خوب و پسندیده در آینده خبر می دهد که منفعت زیادی از آن به مردم و اطرافیان حتی بیشتر از خود شما نصیب آن ها می گردد.

هنگامی که یک لامپ روشن می گردد، تمامی افراد می توانند از آن مستفیض شوند و فرد روشنایی بخش نمی تواند به فردی نور زیادتر و به دیگری نور کمتر ببخشد, بر همین اساس در خواب نیز لامپ و روشنایی بخشی آن تعبیر انجام عملی با سود رسانی به دیگران و همه دارد.

شرح تعبیر خواب لامپ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

 • مبل و میز
 • قاصدک 24

خریداری لامپ

خریداری لامپ در خواب به این معنی است که شما خواهان قرار گرفتن در یک مسیر تازه و حرکت کردن در آن می باشید. فردی هستید با برنامه و ایده های عالی جهت سرمایه گذاری، و این کمک می نماید تا آمادگی لازم برای ایام سخت و مشقت بار به دست آورید چرا که تجربه مناسبی در زندگی کسب کرده و تمامی مسیرها را پشت سر گذاشته اید.

تعبیر خواب پرتاب لامپ در خواب از دست دادن ایمان است. با دیدن چنین خوابی بهتر است کمی به کارهای خود دقت نموده و با همراهی وجدان خویش حقیقت را مرور نمایید.

در صورتی که در خواب مشاهده کردید لامپ سوسو می کند یعنی شما از تجربه های اندوخته و برنامه ها و طرح های خود خسته گردیده اید. در این حالت بهتر است از نظر و راهنمایی اطرافیان خود بهره برده و یا خود را بازنشسته نمایید.

دیدن خوردن لامپ

چنانچه در خواب مشاهده نمودید که در حال خوردن لامپ هستید؛ به این معنی می باشد که فردی می خواهد عقاید و نظرهای خود را شما قبولانده و بار کند. در مقابل شما نیز راهی غیر از قبول کردن ندارید.

دیدن بستن لامپ

در صورتی که در خواب مشاهده کردید که در حال تعویض لامپ هستید, به این معنی می باشد که می توانید نگرش خود را عوض کرده و دنیا را با نگاه بهتر و زیباتری ببینید.

دیدن لامپ سوخته

اگر در خواب دیدید لامپی سوخت و یا سوخته است، یعنی احساس به درد نخور بودن و اضافه بودن می نمایید.

تعابیر مختلف خواب لامپ

دیدن روشن کردن لامپ

در صورتی که در خواب مشاهده کردید لامپی را روشن می کنید؛ تعبیر آن می تواند به مرحله ی اجرا در آوردن برنامه های شما باشد. مدتی است جهت ایده و برنامه های خویش سعی نموده و زمان بسیاری را به آن اختصاص می دهید، در حال حاضر وقت انجام برنامه هایتان و گرفتن نتیجه رسیده است.

در صورتی که در خواب جهت روشن نمودن لامپ، در حال سیم کشی بودید، به این معنی می باشد که در کار خویش خلاقیت و ابتکاری انجام خواهید داد. ایده و عقاید شما در زمان کمی رنگ واقعیت گرفته و به بار می نشینند.

در صورتی که در خواب مشاهده کردید تعداد زیادی لامپ روشن می کنید، به زودی عملی سودمند و ستودنی به اجرا در می آورید.

دیدن شکستن لامپ

اگر در خواب مشاهده کنید که لامپ می شکنید تعبیر آن می تواند به این صورت باشد که قرار است با مشکل و گرفتاری های بزرگ بسیاری مواجه شوید. بر اساس این خواب بهتر است شما نسبت به کارکردتان با دقت عمل کنید.

دیدن لامپ شکسته در خواب به معنی وجود داشتن کورسویی از امید در شما می باشد که بهتر است امیدواری خود به آینده را از دست ندهید.

از دیدگاه منوچهر مطیعی شکستن خواب توسط خود فرد در حالت روشن بودن می تواند به این معنی باشد که متخلف شده و کاری جرم و خلاف را انجام خواهید داد. اما اگر لامپی که می شکنید در حالت خاموش بوده باشد؛ تعبیر آن ضرر کاری پنهان و یا صدمه رسیدن به فردی به صورت پوشیده و پنهان می باشد.

تفسیر خواب لامپ اجرای برنامه و آرزوها

دیدن منفجر شدن و ترکیدن لامپ

در صورتی که در خواب مشاهده کردید, لامپ ترکید و سوخت، به این معنی می باشد که حسد به دیگران را تجربه می کنید. از سویی دیگر می تواند تعبیر آن مورد حسادت قرار گرفتن از سوی دیگران به خاطر بالا بودن انرژی شما باشد. بر اساس این خواب بهتر است در مسیر پیش روی خود با دقت بیشتری با دیگران رفتار نموده و به آسانی به افراد اعتماد ننمایید.

کم شدن نور لامپ در خواب

اگر در خواب خود لامپی را دیدید که کم نور است و یا کم نور می شود, می تواند نشان از مریضی و مشکلات جسمی، شکست احساسی و نیز سعی برای زنده ماندن داشته باشد. ولی در نهایت با وجود این چنین موقعیت دشوار امیدواری خود را حفظ نمایید زیرا که به هدف خود می رسید.

دیدن لامپ روشن

اگر در خواب لامپی روشن به رنگ سفید ببینید، تعبیر آن رسیدن به آرزوهای خویش در نهایت می باشد. و اما اگر لامپ روشن در خواب به رنگ قرمز بود, نشان از عشق و علاقه و لذت های جنسی دارد.

خاموش کردن لامپ

در طول شبانه روز لامپ های مختلفی را خاموش و یا روشن می کنیم, که روشنایی و تاریکی را به خانه ی ما می بخشند. در خواب نیز انجام هر یک از این کارها می تواند نتیجه و تعبیری مشابه داشته باشد. مثلا طبق گفته ی منوچهر مطیعی تهرانی دیدن خاموش کردن لامپ در خواب تعبیر بازایستادن از عملی نیکو خیر با قصد و عمد است. همچنین می تواند معنی مانع فردی دیگر از عمل شایسته و نیکو در بر داشته باشد. تعبیر دیگر آن نیز پستی و بخل در مسیر زندگی نیز می تواند باشد.

تعبیر خواب لامپ و شکستن و ترکیدن و سوختن آن

دیدن لامپ کوچک و یا بزرگ

لامپ ها بسته به اندازه هایی که دارند میزان کم و یا زیادی از نور را تولید و ارائه می دهند؛ در خواب نیز به همین صورت هر یک از لامپ های بزرگ و یا کوچک می توانند تعبیری متفاوت را شامل شوند. از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی در صورتی که در خواب لامپی بزرگ را مشاهده کنید که نور اندکی ساطع می کند, از سرمایه بسیار خویش منفعتی کم خواهید برد که در حقیقت از منفعت خود ضرر می نمایید.

و اما اگر در خواب لامپی که مشاهده کردید، کوچک ولی پرنور باشد، به معنای منفعت بردن به میزان زیاد از کاری کوچک و دارای اهمیت کمتر است که در واقع توقعی از سود آن نداشته اید.

معنی لامپ در شرایط مختلف در خواب

خواب ها راهنمایانی هستند که روح شما پیام آنها را دریافت به شما انتقال می دهند, البته که همه ی خواب ها دارای تعبیر نبوده و برخی از آنها تنها مرور اتفاقات طی روز و یا آرزوها و افکاری است که ذهن شما را به خود درگیر ننموده اند، با این وجود بهتر است خوابهای خود را جدی بگیرید چرا که ممکن است بتواند تغییر مثبت و چشمگیر در زندگی و نگرش و حتی آینده شما ایجاد کند. در صورت تمایل و برای تعبیر کامل و دقیق تر خواب خود می توانید بر روی تعبیر خواب لوستر، تعبیر خواب فانوس و تعبیر خواب آباژور نیز کلیک کنید.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.