دسته ها
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

تعبیر خواب دارو و دوای شفابخش از دیدگاه معبران

 • شقایق ایران دوست
 • ۴ مرداد ۱۴۰۰
 • ۰

برخی ازافراد به تعبیر خواب اعتقادی ندارند و دوست ندارند خواب هایی که می بینند را تفسیر کنند ولی اکثر افراد به این کار اعتقاد دارند و می دانند که گاهی خواب ها می تواند حاوی پیام ها و هشدار های مهمی باشد. در ادامه این مطلب تعبیر خواب دارو را بیان می کنیم.

بسیاری از معبران بر این باور می باشند که دیدن خواب موضوعی که قبل از خواب به آن فکر کردید هیچ تعبیری ندارد و نباید به دنبال معنای آن باشید. اگر جزییاتی از خواب خود را به یاد داشته باشید می توانید معنای آنرا به راحتی پیدا کنید. در ادامه تعبیر خواب دارو را برایتان مطرح می کنیم.

تعبیر خواب دارو

تعبیر خواب دارو به چه معنا می باشد؟

تعبیر کنندگان خواب معتقد می باشند که دارو در صورتی که برای بیماری مصرف شود و آن را شفا بخشد تعبیر خوبی دارد و نشان می دهد که شما کاری خوب و موافق دستورات دینی انجام داده اید.

منوچهر مطیعی

این معبر نزدیک ترین تعابیر را با واقعیت ها بیان می کند و برای رویای دارو نظر تعبیرهایی را در نظر دارد که عبارت اند از :

 • قاصدک 24
 • کالا چیو
 • دارو خوردن و شفا یافتن در خواب معنای خوبی دارد و نشان از این می باشد که شما در خواب هایتان موفق خواهید شد و برکت وارد زندگی تان خواهد شد. البته این خواب می تواند تعبیری همانند خودش داشته باشد و زمانی که این خواب را دیدید اگر بیمار بودید بهبود می یابید و مال و اموال اندکی را نیز بدست خواهید آورد.
 • اگر خوردن دارو باعث بد حالی و بد تر شدن اوضاع مریضی شما شود نشانه ای از این می باشد که راه های پیشنهادی را باید رد کنید و خودتان با اندیشه و تفکر راهی برای انجام کارهایتان پیدا کنید در غیر این صورت دچار ضرر و زیان خواهید شد زیرا دیگران راه های اشتباهی را پیش پای شما قرار می دهند.
 • فروختن دارو در خواب تعبیری خوبی دارد و اگر این خواب را دیده اید که متصدی داروخانه هستید و یا دارو های گیاهی می فروشید بدین معنا می باشد که خیر و خوبی شما به دیگران می رسد و ان ها نیز از این امر بسیار رضایت دارند.
 • ترکیب کردن داروها و ساختن معجونی شفابخش در خواب نشان می دهد که شما از علم و دانایی خود در راه کمک به مردم استفاده می کنید.
 • اگر شما در خواب خود دیدید که در حال خوردن داروهای خواب آور و بیهوشی هستید بدین معنا می باشد که غم و اندوه از شما دور خواهد شد و بالاخره بعد از مدت ها دوباره شادی به سراغتان می آید.
 • دارو دادن به دیگری در خواب شما نمایانگر این می باشد که شما از دست آن فرد بسیار عصبانی و ناراحت هستید و از به او می گویید که بهتر است رفتار خود را تغییر دهد تا روابط تان بهتر شود.
 • به طور کلی از دیدگاه این معبر دیدن دارو در خواب معنای خوبی دارد و اشاره به راه حل و چاره می کند بنابراین بعد از دیدن این خواب بهتر است بیش تر بر روی موضوعات و مسائل خود تمرکز کنید تا بتوانید بهترین راه حل را برای از بین بردن مشکلاتتان پیدا کنید.

دارو در خواب از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین

این معبر تعابیری بسیار زیاد برای این خواب در نظر دارد و این خواب را به صورت جامع و کامل تعبیر کرده است.

 • اگر شما در خواب خود دیده باشید که دارو را برای درمان بیماری استفاده می کنید و بهبود می یابید بدین معنا می باشد که سود و منفعت بسیار زیادی را بدست می آورید.
 • اگر در خواب خود ببینید که دارو خوردن اثری بر روی پیشرفت بیماری ندارد و نمی تواند آن را مداوا کند به معنای ضرر می باشد و بهتر است در بیداری بیش تر از گذشته مراقب کار های خود باشید.
 • اگر در خواب خود ببینید که دارو را به صورت شربت میل می کنید بدین معنا می باشد که در راه دین قدم های درستی بر می دارید و به سعادت اخروی خواهید رسید.
 • خریدن دارو های خشک و گیاهی می تواند نشانه ای از این باشد که از غم و اندوه بهبود می یابید و دوباره شاد و سرحال خواهید شد.
 • اگر عده ای از دارو های گرمیانه را در آونگ می کوبید بدین صورت تعبیر خواهد شد که مال و اموال بسیار زیادی به شما می رسد ولی برای تعبیر شدن این خواب باید تلاش کنید و راحت طلب نباشید.
 • اگر بتوانید دارویی برای سردرد تهیه کنید و سردرد خود و یا دیگران با آن تسکین پیدا کند بدین معنا می باشد که انسانی هستید که منفعت شما به دیگران می رسد و می توانید دست دیگران را بگیرید و به آن ها کمک کنید ولی اگر معجون و دارویی که ساخته اید اثری نکرد یعنی خلاف این تعبیر است و منفعت شما به هیچ کس حتی خودتان نمی رسد.
 • تهیه کردن دارو برای دیگران بدین معنا می باشد که شما به دیگران خوبی می کنید و این خوبی ها با پاداشی ۱۰ برابری به سمت شما باز خواهد گشت.
 • اگر برای شفای مریض ها دارویی تهیه می کنید و آن دارو موثر است بدین معنا می باشد که شما خواستار دین هستید و انسانی پرهیزکار می باشید.

معنای رویای دارو

امام صادق (ع)

تعبیر خواب ایشان متفاوت تر از تعابیر قبلی می باشد و ایشان به رنگ دارو و نحوه خوردن آن اشاره دارند. امام صادق (ع) معتقد اند اگر دارویی زرد رنگ ببینید تعبیر آن بیماری و رنج است و اگر دارویی را در خواب ببینید که خوردن آن راحت است و می توانید به راحتی آن را بخورید یعنی از بیماری رهایی می یابید و به آسایش می رسید و در صورتی که خوابی خلاف این ببینید یعنی به بیماری مبتلا خواهید شد.

جابر مغربی

این معبر تنها یک تفسیر برای خواب دارو در نظر دارد و معتقد است که اگر مردی در خواب ببیند که به زن او دوا داده اند بدین معنا می باشد که فرزندی دختر بدنیا خواهد آورد و زندگی شما پر برکت تر از گذشته خواهد شد.

یوسف پیامبر

ایشان معبر کننده خواب های بسیار زیادی هستند و برای این خواب دو معنای کلی در نظر دارند. اول آن که اگر فردی در دست خود دارو داشت و یا در حال خوردن دارو بود بدین معنا می باشد که حال ا بسیار خوب است و زندگی رو به راهی دارد و دوم آن که دیدن دارو به طور کلی بیرون آمدن از حال بد و رهایی از رنج می باشد.

تعبیر خوردن دارو از دیدگاه ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی

 • دیدن دارویی که شفا بخش نمی باشد نشانه ای از این می باشد که صلاح دین را نمی خواه و اگر دارویی که شفا بخش است را در خواب ببینید بدین معنا است که صلاح دنیا را می طلبید.
 • تهیه کردن دارو برای دیگران به معنای خیر و خوبی است.
 • خریدن دارو های خشک نشانه ای از این می باشد که به زودی از رنج و اندوه رها می شوید.
 • خوردن داروهایی که باعث از بین رفتن عقل شود نشانه ای از این می باشد که از غم و اندوه رها خواهید شد.
 • خوردن دارویی که شما را آزار دهد و عوارضی را برایتان ایجاد کند می تواند نشانه ای از آسیب و ضرر در دنیای بیداری باشد.
 • دارو دادن پزشک به بیمار در صورتی که مفید باشد به معنای علم و دانش و عمل کردن به آن است و در غیر این صورت نمی توانید به علم دانشی که دارید عمل کنید.

لیلا برایت

 •  اگر شما در خواب خود دیده اید که در حال درست کردن دارو هستید بدین معنا می باشد که بیماری شما را تهدید می کند و باید بیش تر از گذشته مراقب سلامتی خود باشید.
 • اگر دارو را بدون هیچ جزئییاتی در خواب دیده اید بدین معنا می باشد که برای دریافت سود بیش تر باید تلاش های خود را افزایش داده و بی وقفه تلاش کنید.

تعبیر خواب دارو

آنلی بیتون

این معبر غربی تعابیری دقیق تر از این خواب بیان کرده است و تعبیرهای او شباهت و نزدیکی بیش تری به واقعیت دارد که عبارت اند از :

 • خوردن یک داروی خوش طعم در خواب خوب است و نشان می دهد که شما در مدت زمان کوتاهی می توانید مشکلات خود را سامان داده و آن ها را حل کنید.
 • اگر در خواب دیدید که در حال خوردن دارویی تلخ و بد مزه هستید یعنی بیماری شما دراز مدت می شود و به سختی بهبود می یابید.
 • گیاهان دارویی تعبیری بسیار مختلف دارد. اگر شما در خواب خود گیاهان دارویی را در خواب دیده اید بدین معنا می باشد که دوستانی صمیمی دارید و از زندگی خود به همراه آن ها نهایت رضایت را دارید.
 • دارو دادن به دیگران از دیدگاه این معبر غربی تعبیری دیگر دارد و بیان شده است که اگر شما در خواب خود به دیگری دارو دادید یعنی به فردی که بیش تری اعتماد را به شما دارد ضرر و زیان می رسانید بنابراین بهتر است بیش تر مراقب کار ها و رفتار هایی که دارید باشید.

کتاب سرزمین رویا ها

این کتاب برای این خواب برخلاف سایر خواب ها تنها یک معنی در نظر گرفته است و بیان کرده که اگر شما در خواب دیدید که در حال خوردن داروی ضد اسهال هستید بدین معنا می باشد که عاقبت به خیر خواهید شد و به سعادت می رسید.

تعابیر دارو

با این حال تعبیر خواب کار بسیار سختی می باشد و تنها برخی از افراد می توانند این کار را انجام دهند. برای دیدن تعبیر خواب دکتر، تعبیر خواب پرستار و تعبیر خواب بیمارستان می توانید بر روی لینک داده شده کلیک کنید و به مطالعه آن ها بپردازیذ.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.