دسته ها
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

روایات مختلف درباره تعبیر خواب خرما در حالت های مختلف

 • سحر هودانلویی
 • ۱۵ آذر ۱۳۹۹
 • ۰

خواب هایی که می بینید از ضمیر نا خودآگاه منشا گرفته است که در برخی از مواقع به شما موضوعاتی را می فهمانند. برای آشنایی با تعبیر خواب خرما در ادامه این مطلب از مجله آرگا با ما همراه شوید.

خواب از دیگر نیازهای بدن می باشد که در طی انجام این فرایند روح از تن آدمی جدا شده و به آسمان می‌رود. در طی این شرایط امکان دارد که عکس ها و تصاویری را مشاهده نمایید که سعی بر فهماندن برخی از موضوعات را در آینده به شما داشته باشند. در این مطلب به همراه ما با تعبیر خواب خرما از نظر معبرین متفاوت آشنا می شوید.

تعبیر خواب خرما از نظر حضرت دانیال

آشنایی با تعبیر خواب خرما

 • منوچهر مطیعی

 1. به طور کلی دیدن خرما در خواب بسیار نیکو و پسندیده است، بدین صورت که اگر دیدید خرمایی می خورید، یعنی این که نتیجه ای خوب به دست می آورید.
 2. اگر خرما به کسی دادید، یعنی این که به دیگران سود  و منفعت خواهید رساند.
 3. در صورتی که خرما را به عنوان خیرات به مردم می دادید، یعنی این که نتیجه ای بسیار بزرگ و پر سود برایتان به وجود می آید.
 4. اگر خرمایی بخورید و هسته را به زمین بیندازید، یعنی این که نتیجه ای پر سود فارغ از سختی به دست خواهید آورد.
 5. اگر درخت خرمایی را در خواب خود به درون حیاط تان مشاهده کردید، یعنی این که از زنی نیکو با فرزندانی صالح برخوردار می شوید.
 6. اگر دیدید که خرما خریدید و آن را به منزل می بردید، یعنی این که زندگی و روزی تان گسترش می یاید.
 7. اگر مشغول به کاشتن درخت نخلی بودید، یعنی این که زنی پاک سیرت و باطن دارا می شوید.
 8. مشاهده این خواب برای دختران و پسران جوان نیز بسیار خوب است، چرا که آینده ای خوب و خوش برایشان نوید بخش می شود.
 • امام صادق (ع)

 1. خرما در خواب، مال و اموالی حلال است که با صبر و کوشش به دست می آید.
 2. مشاهده غوره خرما در خواب نیز به معنای دین پاک و اموال حلال است.
 3. خرما هایی تازه و رسیده به معنای روشنی چشم و فرزندانی نیکو و صالح تعبیر می گردد.

تعبیر خواب خرما به چه صورت است؟

 • محمد بن سیرین

 1. خرما در خواب دیدن ثروت و هدف است.
 2. اگر خرما را خورد علمش گسترش یابد و اگر معامله ای انجام داد، بسیار پر سود خواهد بود.
 3. اگر خرمایی خورد و دانه را بر زمین انداخت، یعنی این که از دانش وجودی اش دست بر می دارد و اگر معامله ای کرد در آن خیانتی نفهته است.
 4. خرما را به راحتی خوردید، یعنی این که ثروتی آسان به دست می یابید.
 5. اگر خرمای نارس خوردید، یعنی این که از فرزندان خود ثروتی به دست می گیرید.
 6. اگر در خانه خود درخت خرمایی پرحاصل دیدید، یعنی این که با کسی ازدواج خواهید کرد که بسیار پر منفعت برایتان خواهد بود.
 7. اگر درخت خرما را در منزل خشک مشاهده کرد،یعنی این که در روابط او جدایی اتفاق خواهد افتاد.
 8. اگر در خواب خود درخت خرمایی خشک و سپس سبز شدن آن را مشاهده کردید، یعنی این که به بیماری مبتلا می شوید که در پس آن سلامتی و تندرستی نهفته است.
 9. درخت خرما در خواب فردی عالم و راهنما است که به شما در رسیدن به خواسته تان کمک بسیاری می کند.
 10. اگر در خواب دیدید که درخت خرمایی دارید، یعنی این که مردی شریف و بزرگوار به شما در رسیدن به هدف کمک خواهد کرد.
 • آنلی بیتون

 1. اگر در خواب ببینید که از خرمای بسته بندی شده تغذیه می کنید، یعنی این که به کمبود و پریشانی هایی در زندگی دچار شده اید.
 2. تعبیر خواب رسیدن خرما به روی نخل هایی شاداب و سبز نیز به صورت وصالی فرخنده و مبارک است.

تعبیر خواب خرما از نظر امام صادق

 • ابراهیم کرمانی

 1. خرما در خواب منفعت و روزی است که در پی آن شادی و خوشحالی برای بیننده خواب پدید می آید.
 2. اگر خرما های بسیاری را در منزل خود مشاهده کنید، یعنی این که به مقدار آن ها مال و روزی دریافت خواهید کرد.
 3. خرمای تازه در خواب نیز نشان دهنده ثروتی است که پس از تلاش و کوشش بسیار پدید می آید.
 4. اگر خرمای خشک و یا تازه در خواب خوردید، یعنی این که به شیرینی ایمان و عمل صالح روی خواهید آورد که از این رو کارهایتان نظم می بخشد.
 5. اگر درخت خرمایی خشک را قطع نمایید، یعنی این که کاری در دست خواهید داشت که نا تمام و نصفه نیمه رها خواهید کرد.
 • لیلا برایت

 1. اگر در خواب این چنین دیدید که از درخت خرمای خود خرمایی می چینید، یعنی این که به موفقیتی چشم گیر در روابط احساسی دست پیدا خواهید کرد.
 2. اگر به کسی خرما هدیه دادید، یعنی این که به شخص مورد نظر ابراز علاقه خواهید کرد.
 • حضرت دانیال

 1. خرما در خواب مرد شریف و راهنمایی است که اگر در خواب ببینید از نخل خرمایی در حیاط برخوردار هستید، یعنی این که با مرد شریف و بزرگواری آشنا خواهید شد.

تعبیر خواب خرما چیست؟

 • سرزمین رویاها

 1. اگر در خواب خرما خوردید، یعنی این که با عدم تفکر به کمک دیگر افراد محتاج می شوید.
 2. اگر خرمایی را خریداری کردید، یعنی این که از طرف دیگران تحت تشویق و حمایت قرار می گیرید.
 3. اگر به شما خرما هایی هدیه دادند، یعنی این که به انجام سفر هایی نا خوشایند مجبور می شوید‌.

در صورتی که از مطالعه این مطلب به خوبی بهره بردید، می توانید با کلیک به روی دیگر مطالب همانند تعبیر خواب لواشک و تعبیر خواب نارگیل باری دیگر با ما هراه شوید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.