دسته ها
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با نظرات معبران درباره تعبیر خواب مروارید

 • سحر هودانلویی
 • ۲۱ آبان ۱۳۹۹
 • ۰

خواب و رویا از اتفاقات بسیار رایج در بین افراد است که به طور کلی در طی شب رخ خواهد داد. برای آشنایی با تعبیر خواب مروارید در ادامه مطلب ما را همراهی کنید.

خواب از دیگر نشانه های عظیم خداوند است که در صورتی دیگر آن را برادر مرگ معرفی کرده اند. چرا که این امر بی شباهت به مرگ نیست و به موقع آن روح از بدن آدمی جدا خواهد شد و در زمان مرگ نیز این چنین اتفاق خواهد افتاد. تعبیر خواب مروارید از دیگر رویاهایی است که برای بیشتر افراد رخ می دهد و از این رو به دنبال معنی و تعبیر آن هستند.

همچنین در صورتی که روح به آسمان رود رویای صادقه می توان دید که با تعبیر درست، در بسیاری از مواقع کمک رسان فرد و یا پیام ده آن خواهد بود.

تعبیر خواب مروارید به چه صورت است؟

 • بلج

تعبیر خواب مروارید

ادامه مطلب را به معرفی تعبیر خواب مروارید از نظر چندین معبر معتبر پرداخته ایم.

 • منوچهر مطیعی تهرانی

 1. به طور کلی مروارید به خواب دیدن، به معنای زن خوب، فرزندانی قدرتمند و علم و دانشی اکتسابی است که به صورت فطری و یا آموزشی برای فرد ایجاد می گردد.
 2. اگر فردی در خواب ببیند که مروارید بزرگی در دست دارد، یعنی این که از فرزند پسر خوب و یا همسر با آبرو و خوبی برخوردار می شود.
 3. اگر مروارید را ببینید که به گوش خود آویخته اید، یعنی این که فرزند دختری را صاحب می شوید. همچنین در حالتی دیگر اگر گردنبند آن را به گردن خود آویختید؛ یعنی اینکه از فرزند پسر برخوردار می شوید.
 4. اگر مروارید را در خواب فروختید، یعنی این که زیان بزرگی را متحمل خواهید شد.
 5. اگر مروارید در خواب خود به لباس برای زینت دوختید؛ یعنی این که با همسر خود رابطه خوب و صمیمانه ای برقرار خواهید کرد.
 • ابن سیرین

 1. دیدن مروارید در خواب زن صاحب جمال و زیبا رویی است که برای ازدواج بر می گزینید.
 2. اگر مروارید بسیاری در خواب داشتید، یعنی این که به مقدار آن سود خواهید کرد.
 3. اگر مروارید هایی به دور خود و پراکنده ببینید، یعنی این که خبر چینی هایی در اطرافتان صورت خواهد گرفت.
 4. در صورتی دیگر تعداد مروارید را بر تعداد فرزندان دختر و پسر معنا می کنند.
 5. اگر مروارید هایی از دهان خود ببینید که به بیرون می آیند، یعنی این که در رابطه با سخن و علم دچار فزونی خواهید شد.

تعبیر خواب مروارید از نظر چندین معبر معتبر

 • کرمانی

 1. اگر در خواب ببینید که مروارید می خورید؛ یعنی این که علم و دانش را به فراموشی خواهید سپرد و از احادیث قرآن در زندگی بهره نمی برید.
 2. اگر به جای هیزم در آتش مروارید ببینید که می سوزد، یعنی اینکه به کسی علم و دانش یاد می دهید که لیاقتش را نخواهد داشت.
 3. اگر در خواب مروارید برای خود ببینید، بدان معنای علم تان تعبیر خواهد شد.
 4. اگر مروارید را اطراف خود ببینید یعنی این که از فرزندانی زیبا رو برخوردار خواهید شد.
 5. اگر مروارید را به درون دهان خود قرار دهید، یعنی این که خدای بلند مرتبه شما را فزونی نعمت خواهد داد.
 6. اگر مروارید بفروشید، یعنی این که دین و قرآن خود را به فراموشی خواهید سپرد.
 • امام صادق (ع)

به طور کلی دیدن مروارید در خواب به ۶ جهت تعبیر می گردد.

 1. قرآن
 2. حکمت
 3. مال و ثروت
 4. زن زیبا چهره
 5. کنیزک بی آلایش
 6. فرزند با آبرو
 • مغربی

 1. تعبیر خواب مروارید به صورتی که آن رادر جای کثیف و ناپاک انداخته اید، یعنی این که علم و دانش خود را در حظور فردی نادان خواهید گفت.
 2. اگر ببینید که از دهان شما مروارید به بیرون خواهد آمد یعنی این که در حظور دیگران حرفی پسندیده خواهید زد.

مروارید به خواب دیدن یعنی چه؟

 • حضرت دانیال

 1. اگر ببینید که از شکم ماهی مروارید به دست خواهید آورد؛ یعنی این که به زودی پسر دار خواهید شد.
 2. اگر بر روی کلاه خود دانه های مروارید ببینید یعنی این که؛ فردی والا و دارای مقام خواهید شد.

در صورتی که از مطالعه این مطلب به کنار تیم آرگا لذت بردید، پیشنهاد می کنیم که با کلیک به روی دیگر مطالب مرتبط همانند تعبیر خواب طلا و تعبیر خواب زیورآلات باری دیگر در کنار ما باشید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.