دسته ها
دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

تعبیر خواب آدم کشی و کشتن موجودات مختلف در حالت های متفاوت

 • سحر هودانلویی
 • ۳۰ خرداد ۱۳۹۹
 • ۰

خواب و رویا در برخی از موارد سعی بر فهماندن موارد و خطراتی به ما دارند که با آگاهی از هریک آنان می توان از بروز فاجعه ای بزرگ پیشگیری کرد. در این بخش از مجله آرگا به تعبیر خواب آدم کشی از چندین معبر معتبر پرداخته ایم.

خواب و رویا هایی که هر فرد در زمان استراحت مشاهده می کند، تماما نشات گرفته از ضمیر ناخود آگاه می باشند که در برخی مواقع قصد دارند پیام هایی را به بیننده خواب برسانند.

در ادامه این مطلب با ما همراه شوید تا تعبیر خواب آدم کشی را از نظر چندین معبر معتبر برای شما بیان کنیم.

تعبیر خواب آدم کشی

 • بلیط کیش
 • تصفیه آب خانگی

تعبیر خواب آدم کشی از نظر معبران رویا

 • محمد بن سیرین

 1. اگر بیننده در خواب ببیند که به دست دیگری کشته می شود، به معنای برخورداری از عمر طولانی می باشد.
 2. اگر بیننده در خواب ببیند که کسی را بدون آن که سر از تن جدا کند می کشد، به معنای برخوردار شدن سود و منفعت بسیار از شریک های مالی خود می باشد.
 • ابراهیم کرمانی

 1. اگر در خواب ببینی که به دست افرادی کشته می شوی، به این معناست که افرادی در پی دشمنی با تو هستند.
 2. اگر در خواب ببینی که عده کثیری تو را به قتل رسانده اند، به این معناست که سود و منفعت بسیاری به تو خواهد رسید.
 3. اگر در خواب ببینی که با ظلم  وستم فراوان به قتل رسیده ای، به این معناست که فردی مظلوم بوده ای ولی خدوند متعال انتقام تو را از انسان های پست صفت می گیرد.
 • جابر مغربی

 1. اگر در خواب دیدی که فرزند خود را به قتل می رسانی، به این معناست که فرد حلال روزی هستی و در این راستا تلاش بسیار خواهی کرد.

تعبیر خواب فرار کردن از دست آدم کش

 • آنلی بیتون

 1. اگر در خواب دیدی که به دست شخصی به قتل می رسی، بدان معناست که از عمری طولانی و پر روزی برخوردار خواهی شد.
 2. اگر در خواب احساس ارتکاب جرم و قتل داشتی، بدان معناست که در زندگی حقیقی احساس عجز و حقارت بسیاری می کنی.
 3. اگر در خواب دیدی که شریک جرم فردی در رابطه با پرونده قتل هستی، بدان معناست که در زندگی حقیقی با اتفاقی ناخوشایند درگیر می شوی.
 4. اگر در خواب فردی ببینی که شخص دیگری را به قتل رسانید، بدان معناست که افرادی به اشتباه کارهایی در زندگی ات انجام خواهند داد.
 • لوک اویتنهاو

 1. اگر در خواب دست به کشتن کسی زدی، به این معناست که نباید خود را بیش از حد عصبانی کنی.
 2. اگر در خواب توسط فردی کشته شدی، به این معناست که فردی فداکار و مهربان در زندگی ات وجود دارد.
 3. اگر در خواب قتلی را انجام دادی، به این معناست که مشغول انجام کار های اشتباهی می شوی.
 • معنی خواب آدم کشی در سرزمین رویا ها

 1. اگر در خواب دیدید که عده بسیاری مشغول قتل و کشتن یک دیگر هستند، به این معناست که باید بخش هایی از زندگی و وجود خود را برای به تعادل رسیدن زندگی کنترل کنید.
 2. همچنین اگر در خواب از دست قاتلی خطرناک در حال فرار بودید، به این معناست که عواملی شما را تحت تهدید قرار داده اند که با زیرکی و افزایش اعتماد به نفس می توانید از شر آن ها خلاص شوید.

آشنایی با تعبیر خواب کشته شدن خود

تعبیر کشتن سایر موجودات از دیدگاه های متفاوت

در ادامه معنای این رویا را به صورت کلی و از جنبه های گوناگون مطالعه خواهید کرد.

 • کشتن خون آشام

معنای این خواب خیلی مثبت و خوب در نظر گرفه شده است. به این صورت که با کشتن خون آشام در خواب به موفقیتی قابل توجه در زندگی حقیقی دست پیدا خواهید کرد.

 • قاصدک 24
 • مبل و میز
 • کشتن مار

این خواب به منظور پذیرفتن ایده های شما توسط دوستان و همکارانتان می باشد. قابل به ذکر است که این خواب نشانه کسب موفقیت در کارها و رسیدن به خواسته و آرزو هایتان می باشد.

 • کشتن گربه

با دیدن این خواب باید بیشتر مواظب اطرافیان خود باشید. این رویا نشانه هشدار و خطر هایی در حول و اطراف شما است که با بروز مشکلات بسیاری برایتان به وجود می آورد. پس بهتر است پیش از این مواظب اطرافیان و اتفاقاتی که در حال وقوع می باشد، باشید.

 • کشتن موش

در ادامه تعبیر خواب آدم کشی قابل به ذکر است که کشتن موش نیز دارای نشانه های مثبت در زندگی می باشد. به این صورت که در موقعیتی والا مقام قرار می گیرید و احتمال برنده شدن در اموری و کسب ارتقا رتبه در شما افزایش می یابد.

آشنایی با تعبیر خواب موش صحرایی

 • کشتن موش صحرایی

با مشاهده این خواب نیز نیازی نیست که بد به دل خود راه دهید، این رویا به معنای گذر شما از مشکلات و رسیدن به دوره ها موفقیت و خوشی تان می باشد.

 • کشتن خرگوش

این خواب به معنای از دست دادن چیزی ارزشمند از زندگی شما می باشد. این خواب می تواند به منظور از دست دادن پول و یا موقعیت اجتماعی بسیار خوب شما باشد، اما گفتنی است که پس از دست دادن با تلاش و پشتکار می توانید تمامی آن ها را دوباره باز پس بگیرید.

 • کشتن عنکبوت

با دیدن این خواب باید خیال تان از بابت تمام دشمنانی که در اطراف دارید، راحت باشد. چرا که معنای مشاهده این خواب به این صورت است که تمامی دشمنان خود را شکست می دهید و مشکلات را از سر راه بر خواهید داشت.

 • کشتن شیر

پس از آشنایی با تعبیر خواب آدم کشی باید از معنای رویای کشتن شیر نیز مطلع شوید. این خواب به معنای تسلط یافتن بر تمام امور و اطرافیان می باشد.

 • کشتن ببر

این خواب را می توان در وجه یمن خوب در نظر گرفت. چرا که بیانگر بروز اتفاقات خوب و مثبت در حول زندگی شما می باشد. در این رابطه پول بسیار در زندگی شما وارد می شود و وضعیت مالی تان با تغییرات بسیار مواجه می شود. به طور کلی می توان تعبیر خواب کشتن ببر را از جنبه های مثبت و نیکو در نظر گرفت.

آشنایی با تعبیر خواب گرگ

 • کشتن گرگ

این خواب نیز به معنای شکست دشمنان در مدت زمان بسیار کوتاه است.

 • کشتن خرس

با دیدن این خواب، شما بر تمامی مشکلات خود غلبه می کنید.

 • کشتن گوزن

این خواب به معنای فریب خوردن از فردی قابل اعتماد می باشد. از این رو بهتر می باشد حواس خود را پیش از این جمع کنید و مواظب افرادی که به آن ها اعتماد می کنید، باشید.

 • کشتن فیل

این خواب به منظور بروز مشکلاتی در آینده نه چندان دور می باشد. شما باید آماده بروز هر نوع اتفاق باشید و با تدبیر سعی بر کنترل گرفتن تمامی امور به دست خود باشید.

 • کشتن پروانه

این خواب نیز به معنای مشکلات و دردسر هایی است که در آینده نه چندان دور برایتان اتفاق می افتد.

 • کشتن سوسک

پس از مطالعه تعبیر خواب آدم کشی بد نیست با معنای رویای کشتن سوسک که بسیار خوش یمن است، آشنا شوید. این رویای به معنای بروز اتفاقای بسیار خوب و خوشحال کنده می باشد. به این صورت که در موقعیت مالی بسیار خوبی قرار می گیرد و با شریک احساسی خود روز های خوشی را سپری می کنید.

آشنایی با تعبیر خواب تمساح

 • کشتن تمساح

این خواب سراسر انرژی های مثبت و خوب می باشد. با مشاهده این رویا موج عظیمی از اتفاقات خوب به زندگی تان سرازیر می شود و از بروز هر یک آنان بسیار خوشحال می شوید. گفتنی است که پس از مشاهده این خواب تمامی مشکلات از سر راه شما به کنار می روند و می توانید از موانع به خوبی گذر کنید.

 • کشتن خوک

اگر پس از کشتن این حیوان، به تغذیه از گوشت آن پرداختید؛ قابل به ذکر است که در کاری سود و منعت بسیاری خواهید برد. خوک در خواب به معنای ثروت و پول تلقی می شود که پس از مشاهده این رویا باید منتظر تغییرات بسیاری در وضعیت مالی خود باشید.

 • کشتن شپش

با کشتن شپش از سر خود در رویا، بد نیست که آن را به عنوان هشداری در نظر بگیرید. به این صورت که خود را در زندگی حقیقی درگیر مشکلات و کار های پیش پا افتاده ای می کنید که در نهایت چیزی جز پشیمانی برایتان در پی نخواهد داشت.

 • کشتن مارمولک

این خواب به منظور میزان شهرت و محبوبیت شما در میان مردم است. این خواب در اکثر مواقع انعکاس دهنده تلاش هایی است که در زندگی برای بهبود وضعیت خود می کنید، است.

 • کشتن جغد

این خواب به معنای درگیری های شما با قدرت درونی تان می باشد. برخی از افراد فکر می کنند که دسترسی به شما بسیار ساده و آسان می باشد و خیلی راحت شما را می توانند تحت کنترل و سیطره خود در بیاورند. اما گفتنی است که این یک باور محال می باشد، چرا که شما فردی قدرتمند هستید.

آشنایی با تعبیر خواب میمون

 • کشتن میمون

اگر در رویای خود مشاهده کردید که مرتکب قتل میمونی شدید، به این معناست که رقیب های بسیاری در حیطه شغلی دارید که با زیرکی می توانید از آن ها پیشی بگیرید.

 • کشتن عقرب

این رویا به معنای پیروزی در زندگی حقیقی و نسبت به دشمنانتان می باشد. به این صورت که شخصیتی نترس و بی پروا را دارا هستید به همین دلیل برای تلاش هایی که در جهت رسیدن به هدف خود انجام می دهید، تحت نا امیدی و تسلیم در برابر ناحق قرار نمی گیرید.

 • کشتن شیطان

در کنار تعبیر خواب آدم کشی بهتر است با معنای رویای کشتن شیطان که به معنای قطب های اخلاقی است، آشنا شوید. به این صورت که از قدرت بالایی در برابر مقابله با شرارت های انسانی نفس های غیر اخلاقی درون خود برخوردار هستید.

 • کشتن عقاب

این خواب نیز به معنای تمدد اراده در رسیدن به هدف می باشد. عقاب نمایانگر بلند پروازی و قدرت است که با کشتن او بر تمامی این صفات غلبه خواهید کرد.

 • کشتن الاغ

کشتن الاغ به هر دلیلی در خواب نمادی شوم و پلیدی را در پی دارد. به این صورت که نمی توانید از درخواست های بی شرمانه ما فوق خود بگذرید و در دام گناه گرفتار خواهید شد.

آشنایی با تعبیر خواب گاو وحشی

 • کشتن گاو نر

این خواب به معنای بروز مشکلاتی در زندگی حقیقی می باشد که اغلب به دلیل عدم احتیاط و اعتماد کردن به هر کسی پدید می آید. همچنین در معنایی دیگر کشتن گاو نر به معنای عدم غلبه در چالش های شغلی و موقعیت و اجتماعی می باشد.

 • کشتن دشمن

دشمن در عالم حقیقی نیز رقیبی سرسخت در تمامی امور می باشد. پس مشاهده آن در عالم رویای به معنای رساندن هشدار و خطر به شما می باشد. به این صورت که بیش از این مواظب اطرافیان خود باشید و نسبت به هر اتفاقی که در اطرافتان می افتد مقداری محتاط عمل کنید.

 • کشتن کلاغ سیاه

کشتن کلاغ سیاه به وسیله اسلحه، چاقو و یا حتی تصادف نمایانگر اتفاقات تلخ و شومی است که امکان دارد برایتان اتفاق بیفتد. این حیوان خیلی کم امکان دارد که در ارتفاعی پست به پرواز مشغول باشد و خود را معرض خطر انسان ها قرار دهد. از این رو کشته شدن آ در رویا به معنای مرگ و یا بروز سختی در زندگی می باشد.

 • کشتن آدم های بد

علاوه بر مطالعه تعبیر خواب آدم کشی باید از کشتن آدم های بد در عالم رویا نیز آگاه شوید. این خواب نمادی خوب و نشانه ای مثبت در زندگی تان دارد. چرا که با کشتن افراد خراب کار و بد کاره به نحوی در زندگی حقیقی از غم و رنج رهایی می یابید و در موقعیت های شغلی و اجتماعی از ارتقا برخوردار می شوید.

آشنایی با تعبیر خواب آدم کشی

 • کشتن افراد غریبه

کشتن کسی که او را نمی شناسید به وسیله خفه کردن و یا فرو کردن چاقو بر قلبش، به معنای تلاش برای رهایی از عادات و رفتار های بد در زندگی تان می باشد. به این صورت که دوست دارید از شخصیتی خوب برخوردار شوید و از نظر دیگران فردی محترم به شمار آیید.

 • کشتن فردی بی گناه و مظلوم

اگر فردی مظلوم  وبی گناه را با شیوه های سخت و درناک به قتل رساندید، به این منظور است که دوره های سخت و رنج زندگی برای شما در راه می باشند.

 • کشتن فردی به وسیله چاقو

اگر در خواب خود را همانند قاتلان زنجیره ای مشاهده کردید که به ظاهری خونین و چاقو به دنبال کشتن افراد هستید، باید گفت که این رویا به این صورت معنا می شود که از شریکی به مانند خود از نظر شخصیتی دارا می شوید. این شخص ممکن است همین حالا در زندگی تان حضور داشته باشد و یا حتی در آینده ای نه چندان دور با ورود به زندگی تان بسیاری از موارد را دگرگون کند.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.