دسته ها
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

تعبیر خواب پل در احوال مختلف از نظر معبران اسلامی و غربی

  • فاطمه میرزایی
  • ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
  • ۰

امام صادق (ع)، دیدن پل در خواب را به نشانه پادشاهی، دستیابی به مال و بهره مندی و کامروایی می داند، برای آشنایی با انواع تعبیر خواب پل از دیدگاه های گوناگون با ما همراه شوید.

دیدن خواب پل، ساختن پل، پریدن از روی پل، سوختن پل، پل شناور و … هر کدام از دیدگاه معبران مشهور و معتبر دارای تعابیر متفاوتی می باشد، حال برای آگاهی از تعابیر گوناگون برخی تعبیرگران غربی و اسلامی در این زمینه می توانید تا پایان این مقاله همراه ما شوید.

آشنایی با تعبیر خواب پل

بسیاری از خواب های صادقانه، انسان را از برخی حوادث و اتفاقاتی که قرار است در آینده رخ دهند، آگاه می کنند. در مطالب قبلی با انواع تعبیر خواب پرواز کردن، تعبیر خواب جهنم، تعبیر خواب سنگ و … آشنا شده اید، اکنون در اینجا قصد داریم تعبیر خواب پل را در اختیارتان قرار دهیم، بنابراین در ادامه همراه ما شوید.

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

دیدن پل در خواب به نشانه پادشاه یا مردی بزرگ می باشد که خواسته های مردم به وسیله وی برآورده می شود.

تعبیر خواب پل به روایت ابراهیم کرمانی

در صورتی که کسی در خواب ببیند که بر روی پل، ساختمان و بنایی می سازد به نشانه آن است که به پادشاهی و حکومت خواهد رسید، ضمن اینکه به مال و اموال زیادی دست می یابد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق (ع)

تعبیر رویای پل از دیدگاه حضرت صادق (ع) عبارتند از :

  • پادشاه
  • بهرمندی و کامیابی
  • دستیابی به مال و اموال بسیار
  • همچنین مردی دارای خیر و منفعت که به کار و مشکلات مردم رسیدگی می کند و خواسته هایشان را می تواند برآورده نماید.

تأویل خواب پل

در صورتی که کسی در خواب ببیند که پل ریخت و خراب شد به نشانه آن است که حال و روز پادشاه خراب شده و حکومت وی دچار ضعف می گردد.

تعبیر خواب به روایت محدالعنبری

این معبر اسلامی، دیدن پل در خواب را به معنای هر چیزی که موجب نجات انسان از در ماندگی در دنیا و عذاب آخرت می شود، تعبیر کرده است.

تعبیر خواب به روایت مطیعی تهرانی

دیدن پل در خواب در صورتی که شکسته و ویران نباشد، دارای تعبیری نیکو می باشد، حال هر چقدر پُل محکم و بزرگ باشد، بهتر بوده و اطمینان و اعتماد بیشتری به خواب بیننده می دهد.

همانطور که پل، شخص را از خطر افتادن و پرت شدن در رودخانه، پرتگاه و دره نجات می دهد، تأویل رویای آن نیز به این معنی است که خطری وجود دارد و این پل به نشانه ایجاد امنیت برای آن می باشد.

حال موقعیت و وضعیت بیننده خواب نسبت به پل نیز در تأویل آن تاثیر گذار است، اگر ببینید که از روی پلی بزرگ و استوار می گذرید به نشانه آن است که خطری شما را تهدید می کند و شخص بزرگ و قدرتمندی دست تان را گرفته، از خطر نجات می دهد و به سر منزل مقصود می رساند.

تفسیر رویای پل

همچنین تأویل خواب پل برای شخص حقوق بگیر و کارمند به نشانه موقعیت شغلی بهتر و برای شخص کاسب به نشانه اعتبار پیدا کردن در کار و زندگی می باشد.

دیدن پل در خواب یعنی روبه رو شدن با مردی بزرگ و قدرتمند می باشد.

دیدن پل شکسته و ویزان شده به نشانه ناکامی و شکست است.

اگر پلی لرزان را در خواب ببینید به نشانه دلهره، تشویش و بی اعتباری برای بیننده رؤیا می باشد.

ساختن پل در خواب دارای تعبیری نیکو است، اما قرار گرفتن زیر پل خوب نمی باشد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر کسی در خواب ببیند که پلی، خراب و ویران شده است، بیانگر آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی درمانده و پریشان می شود.

اگر شخص جوانی پلی شکسته در خواب ببیند به معنای نا امید شدن از آرزوهایش می باشد.

اگر خواب ببینید که از پلی عبور می کنید به نشانه غلبه کردن بر مشکلات است، البته باید بیشتر مراقب اطرافتان باشید.

تفسیر خواب پل

در صورتی که ببینید، پلی جلوی پا هایاتان نمایان شد به نشانه آن است که باید از تعریف و تمجید افراد بی وفا بپرهیزید.

تعبیر خواب پل از دیدگاه لیلا برایت

اگر خواب پل را دیده باشید به نشانه آن است که در آینده موفقیت های زیادی نصیب شما می شود.

در صورتی که خواب ببینید که از پلی می گذرید به نشانه آن است که خطری شما را تهدید کرده و باید بیشتر مواظب خودتان باشید.

اگر خواب ببینید که از پل افتاده اید به نشانه بروز مشکلات برای شخص بیننده رؤیا می باشد.

در صورتی که پلی قدیمی را پیش روی خود ببینید و قصد کنید که از روی آن عبور نمایید، یعنی اینکه به خاطر انجام کاری خود را به خطر می اندازید.

برخی تعابیر دیگر درباره پل

دیدن پل در خواب به نشانه تصمیماتی مهم در زندگی می باشد و از نظر تعبیرگران مختلف، تأویل آن به معنای آرزو و رویا های دست نیافتنی است.

اگر خواب ببینید که از پل سقوط می کنید به نشانه آن است که در زندگی ریسک پذیر نبوده و از این موضوع ضرر خواهید کرد.

دیدن پل بزرگ و بلند در خواب به نشانه مانعی بزرگ در مقابلتان است که به خاطر آن ترس و استرس دارید.

دیدن پل خراب نیز یعنی آن که فرصت و شانس زندگی را از دست خواهید داد.

اگر ببینید پل می سازید، یعنی اینکه تصمیمات مهمی در زندگی می گیرید.

اگر ببینید که از روی پل می پرید، بیانگر آن است که از شکست خوردن در چیزی یا کاری به دلیل عدم اطمینان از موفقیت آن می ترسید.

معانی مختلف پل از دیدگاه های مختلف

اگر ببینید که پلی می سوزد به نشانه عدم توجه به گذشته خود و حرکت به سوی موفقیت های پیش رو می باشد.

دیدن پل سنگی در خواب نیز به نشانه ثابت قدم بودن در زندگی می باشد.

اگر پل شناوری را در خواب ببینید، نشان دهنده ترس و تزلزل شما در رسیدن به موفقیت است.

دیدن پل یخی، یعنی اینکه برای رسیدن به موفقیت باید احساسات خود را زیر پا بگذارید، زیرا احساسات موجب شکست و سقوط تان می شود.

دیدن پل شیشه ای نیز بیانگر وجود فاصله عاطفی بین شما و خانواده تان می باشد، از این رو باید مراقب باشید و سوء تفاهمات به وجود آمده را برطرف نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.