دسته ها
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

تعبیر خواب ادرار در دیدگاه معبران مختلف نشانه چیست؟

 • ندا خوشرو
 • ۸ آذر ۱۳۹۸
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب ادرار از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر خواب ادرار از دیدگاه برخی از معبرین نشانه این است که در اثر بیماری برخی از دوستان بیننده خواب از وی دور می شوند همچنین برخی از معبرین نیز ادرار کردن را دارای نشانه های خوبی برای بیننده رویا و فردی که در عالم رویا مشاهده شده است دانسته اند.

تعبیر خواب ادرار از دیدگاه معبرین مختلف

همه خواب هایی که در عالم رویا مشاهده می شوند دارای تعابیری مختلف می باشند که می توانند روی زندگی بیننده رویا تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب مدفوع و تعبیر خواب چشم و تعبیر خواب حلزون را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر خواب ادرار آشنا خواهید شد.

تعبیر مشاهده ادرار

تعبیر دیدن ادرار نشانه چیست ؟

 • اسماعیل بن اشعث 

اگر فردی در خواب ببیند که در خانه خودش به موضعش ادرار می کند نشانه این است که بیننده رویا مال و دارایی خود را برای عیالش هزینه می کند لیکن عوض آن جبران می شود و به بیننده رویا برمی گردد.

 • کتاب سرزمین رویاها 

اگر فردی در خواب ادرار ببیند نشانه این است که مورد تحقیر قرار می گیرد.

اگر فردی در خواب ببیند که بچه ها ادرار می کنند نشانه سلامتی می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که در تخت خواب خود ادرار می کند نشانه منفعت های عالی در کار برای بیننده خواب می باشد.

اگر فردی در خواب روی دیوار ادرار می کند نشانه این است که معامله یا قراردادی مربوط به کار برای بیننده رویا شکل می گیرد.

تعبیر خواب ظرف مخصوص ادرار نشانه این است که آینده بیننده رویا روشن و خوش است.

اگر فردی در خواب ببیند که دیگران روی دیوار ادرار می کنند نشانه این است که بیننده رویا رضایت کامل از کارهایی را دارد که پیش روی وی است.

تعبیر مشاهده ادرار در عالم رویا

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن ادرار در عالم رویا به دو صورت است که یا بیننده خواب می بیند که خودش ادرار می کند یا می بیند که فرد دیگری در حال ادرار کردن است که در هر صورت تعبیر خواب ادرار بد نمی باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که ادرار می کند نشانه این است که از غم فارغ می گردد و ناراحتی های وی از بین می روند و از بین رفتن غم و ناراحتی ها با مقدار ادراری که بیننده رویا می بیند رابطه مستقیم دارد و هر چقدر وی بیشتر ادرار کند فراغتش از غم و غصه نیز بیشتر است.

تعبیر خواب ادرار افراد دیگر دارای تعبیری نیکو برای بیننده رویا است.

اگر فردی در خواب ببیند فرد دیگری ادرار می کند نشانه خرمی و صفا برای بیننده رویا و فردی که در حال ادرار کردن است می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که کسی ادرار می کند و لباس بیننده رویا بوسیله ادرار کثیف و آلوده می شود نشانه این است که مختصر آزردگی از آن فرد به بیننده رویا می رسد.

تعبیر دیدن ادرار دیگران در عالم رویا

 • کارل گوستا یونگ 

اگر فردی در خواب ببیند که جایش را بوسیله ادرار خیس کرده است نشانه این می باشد که وی روی زندگی خود کنترلی ندارد و نگرانی های بیشماری دارد همچنین بیننده رویا ممکن است نگران این باشد که به خاطر باورها یا رفتارهایی که دارد مورد قبول واقع نشود.

تعبیر خواب ادرار نشانه احساساتی است که بیننده رویا آن ها را رد کرده است.

اگر فردی در خواب ببیند که ادرار کرده است نمادی از رها کردن احساس های منفی یا سرکوب شده می باشد.

اگر فردی در خواب ادرار ببیند بسته به محتوای خوابش نماد این است که بیننده رویا روی زندگی اش کنترل اولیه ای را دارد یا ندارد همچنین دیدن این رویا بیانگر این است که بیننده خواب به معنای واقعی عصبانی است و خودش را به شیوه ای سازنده و مثبت ابراز نمی کند.

اگر فردی در خواب ببیند که در شلوارش ادرار کرده است نشانه این می باشد که در آستانه انفجار و طغیان احساسی است و بیننده رویا تمایل دارد همه احساساتی را که درون خودش نگه داشته است و به نقطه اوج رسیده اند آزاد کند.

تعبیر مشاهده ادرار کردن در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که جلوی بقیه ادرار می کند نشانه عدم حریم خصوصی در مورد یک مسئله شخصی می باشد همچنین ممکن است بیننده رویا تلاش کند که محدوده اش را ایجاد و قلمروی خود را مشخص نماید.

اگر فردی در خواب ببیند که کسی روی وی ادرار می کند نشانه این است که بیننده رویا بار عاطفی آن فرد را روی دوش خود احساس می کند.

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که به جایگاهی که موضع آن نباشد ادرار کند اگر بیننده رویا وام دار و غمگین باشد نشانه این می باشد که از غم رها می شود وامش گذارده می گردد و اگر بیننده رویا توانگر باشد نشانه این است که مالش نقصان می آید بنا بر اندازه مقداری ادراری که مشاهده کرده است.

 • دانیال نبی 

اگر فردی در خواب ببیند که در جایگاهی مجهول ادرار می کند نشانه این است که از اهل آن موضع کنیزک یا زن می خرد.

اگر فردی در خواب ببیند که به جای ادرار از وی خون می رود نشانه این است که بیننده رویا صاحب فرزند می شود همچنین اگر فردی در خواب ببیند که به جای ادرار از وی چرک و خون می رود نشانه این است که بیننده رویا صاحب فرزندی معلول می شود.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که درون چاهی ادرار می کند نشانه این است که بیننده رویا از فردی مال حلال بدست می آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که ادرار می کند بیانگر این است که او را فرزندی می آید که قرآن ظاهر می خواند و دانا و عالم می گردد.

تعبیر دیدن ادرار

اگر فردی در خواب ببیند که مقداری از ادرارش ریخت و مقداری از ادرارش را با خود به همراه دارد نشانه این است که برخی از اموال بیننده خواب از بین برود و برخی از اندوه و غم از وی جدا شود.

اگر فردی در خواب ببیند که مردمی  از ادرار وی مسح کردند نشانه این است که بیننده رویا دارای فرزندی می شود که عالم و دانا است و مردم تابع وی می گردند.

 

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که در مسجد ادرار می کند نشانه این است که بیننده رویا مال خودش را هزینه می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که لباس وی به ادرار آلوده شده است نشانه این است که بیننده رویا مال خودش را بر فرزندش هزینه خواهد کرد.

 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب ادرار دیگران نشانه این است که در اثر بیماری دوستان بیننده رویا از وی دور می شوند.

اگر فردی در خواب ببیند که در حال ادرار کردن است نشانه این می باشد که بیننده رویا در راه رسیدن به محبوبش دشواری هایی را باید تحمل کند.

 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب ادرار در خواب به موقع خویش به مردی که درویش است توانگری بخشد.

دیدن ادرار در عالم رویا برای بنده نشانه آزادی است.

دیدن ادرار برای بیمار در خواب نشانه شفا است.

تعبیر خواب ادرار برای محبوس فرج است.

دیدن ادرار در خواب برای مسافر نشانه باز آمدن است.

دیدن ادرار در خواب برای خلیفه نشانه مرگ است.

تعبیر خواب ادرار برای قاضی نشانه عزل است.

دیدن ادرار برای بازرگان در خواب نشانه زیان در تجارت می باشد.

 • لیلا برایت 

اگر فردی در عالم رویا خودش را در حال نوشیدن ادرار ببیند بیانگر این است که بیننده رویا از مریضی نجات پیدا می کند.

تعبیر دیدن ادرار در خواب

در این مطلب تعبیر خواب ادرار از دیدگاه معبران برجسته را پیش رو داشتید که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرد و بتوانید با توجه به آن رویایی را که مشاهده کرده اید تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.