دسته ها
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

تعبیر خواب جو, دیدن جو در خواب از دیدگاه معبران مختلف نشانه چیست؟

 • ندا خوشرو
 • 17 اکتبر 2019
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب جو از دیدگاه تعبیرگران برجسته را گردآوری کردیم که امیدواریم از مطالعه این مطلبر نهایت بهره را ببرید و بتوانید با تفسیر رویای خود را از بین این تعابیر مختلف آشنا شوید.

تعبیر خواب جو از دیدگاه معبران اسلامی و غربی دارای تفاسیری متفاوت می باشد و بهتر است شما با توجه به آنچه که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را تفسیر نمایید.

تعبیر خواب جو از دیدگاه تعبیرگران برجسته

تعبیر خواب مواد غذایی مختلف متفاوت می باشد که هر یک از این تعابیر می توانند روی زندگی بیننده رویا تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب گندم و تعبیر خواب برنج را مشاهده کردید در ادامه با تعبیر خواب جو در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر خواب جو

دیدن خواب جو دارای چه تعابیری می باشد ؟

 • ابن سیرین 

دیدن جو در عالم رویا بیانگر سلامت است و دیدن دانه های جو در خواب نشانه نعمت و مال و پولی است که به بیننده رویا می رسد.

اگر فردی در خواب مشاهده کند که جو را در مزرعه می کارد بیانگر این است که از مردی بزرگ و شخصیتی مهم سودی فراوان به وی می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که جو را خرمن می کند نشانه این است که از جایی که امید ندارد پولی به وی می رسد.

تعبیر خواب آرد جو بیانگر درستی در دین و ایمان می باشد.

 • امام جعفر صادق 

تعبیر دیدن جو نشانه مال و اموالی است که بیننده رویا آن را به آسانی بدست می آورد.

تعبیر خواب جو فروش نشانه مردی می باشد که دین و آخرتش را کنار گذاشته و دنیا را انتخاب کرده است.

تعبیر مشاهده جو در عالم رویا نشانه چیست ؟

 • دانیال نبی 

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که در زمین خودش جو می کارد نشانه این است که به اندازه میزان جو کاشته شده عزت و جاه و مقام وی بیشتر می شود.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که جو دارد یا کسی به وی بخشیده است نشانه این است که به اندازه آن خیر و نیکی به بیننده رویا می رسد همچینن تفسیر این خواب می تواند نشانه تندرستی نیز باشد.

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که خمیر آرد جو بدست آورده یا خریده یا کسی به وی داده است نشانه این می باشد که به اندازه آن مال و اموالی حلال را از طریق تجارت بدست می آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که جو در زمین کشت می کند نشانه این است که مال و اموالی را بدست می آورد و کار خداپسندانه ای را انجام می دهد و خداوند از وی خشنود می شود.

تعبیر مشاهده جو در عالم رویا

اگر فردی در خواب ببیند که جو تر یا خشک یا جوی پخته شده می خورد نشانه این است که خیری به وی می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند گله شتری که دارای بار گندم و جو می باشد در زمین یا روستایی جمع شده اند نشانه این است که دشمنانی در آنجا جمع می شوند که از آن ها خیر و برکت به بیننده رویا می رسد.

 • جابر مغربی 

تعبیر خواب نان جو نشانه پرهیزگاری و زهد است.

اگر فردی در خواب ببیند که جو کاشته است نشانه این است که مال و اموال زیادی را بدست می آورد.

تعبیر دیدن جو در عالم رویا

 • اسماعیل بن اشعث 

اگر فردی در خواب ببیند که از آسمان جو می بارد نشانه این است که آن سرزمین از نعمت های زیاد و گوناگونی بهره می شود و مردم در امنیت هستند و رزق و روزی زیادی به آن ها خواهد رسید.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب جو ببیند نشانه این است که به میزان آن نعمت و برکت بدست می آورد و خیری به وی می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که جو کاشته است ولی سبز نشده با مشکلات و شکست رو به رو خواهد شد.

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که جو کاشته است و پرندگان از آن ها می خورند و بیننده رویا می خواهد آن ها را براند نشانه این است که وی کاری می کند که مردم درباره اش حرف می زنند و گرد بیننده رویا جمع می شوند.

تعبیر دیدن جو در عالم خواب

 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب جو نشانه روبرو شدن با حوادثی دلپذیر می باشد.

اگر کشاورزی در خواب جو ببیند نشانه این است که در سایه اوضاع مالی بهتر افراد خانواده اش بدون هیچ دردسری و به صورت راحت زندگی می کنند.

دیدن جو گندیده شده در خواب نشانه این است که غم و اندوهی جای امیدهای درخشان بیننده رویا را می گیرند.

 • کتاب سرزمین رویا 

اگر فردی در خواب ببیند که به مقدار زیادی جو دارد نشانه این است پول فراوانی را بدست می آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که جو می خورد نشانه این است که سلامتی وی از پستی و بلندهای زیادی می گذرد.

اگر فردی در خواب ببیند که جو می خورد نشانه این است که در فامیل خود یک ناراحتی دارد.

تعبیر دیدن جو در عالم رویا

اگر فردی در خواب ببیند که جو می فروشد نشانه این است که یک فرد بد ذات در نزدیکی وی می باشد.

تعبیر درست کردن چیزی با جو در عالم رویا نشانه شادی و منفعت برای بیننده رویا است.

اگر فردی در خواب ببیند که نان جو می خورد نشانه سلامتی عالی و رضایت از زندگی برای وی می باشد.

 • تعابیر مختلف برای دیدن رویای جو 

۱. اگر دختری در عالم رویا خواب جو ببیند نشانه این است که با معاشرینی ثروتمند و لایق دیدار می کند.

۲. اگر فردی در خواب ببیند که بذر جو می کارد یا محصول جو برداشت می کند نشانه این است که به وی سود و منفعتی می رسد.

۳. اگر فردی در خواب ببیند که جو پخته شده می خورد نشانه این است که به غمی زودگذر دچار می شود.

۴. تعبیر خواب خوردن جو خام نشانه این است که بیننده رویا قدرت می یابد و نیرومند می شود.

۵. اگر فردی در خواب ببیند که جو می فروشد نشانه این است که دین خود را سبک خواهد شمارد.

تعبیر مشاهده جو در عالم رویا بیانگر چیست ؟

در این مطلب با تعبیر خواب جو در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید رویایی را که مشاهده کرده اید به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.