دسته ها
دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

تعبیر خواب گوشواره از دیدگاه ۷ معبر مشهور

 • فاطمه میرزایی
 • ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
 • ۰

تعبیر خواب گوشواره در انواع مختلف طلا، مروارید، بدل، شکسته و غیره از دیدگاه معبران مختلف دارای معانی متفاوتی است، بنابراین برای آشنایی با تعبیر آن در حالت های مختلف تا پایان ما را دنبال نمایید.

گوشواره از جمله زینت های بانوان است، بنابراین اغلب تعابیری که درمورد آن وجود دارد خاص خانوم ها بوده و داشتن آن در خواب برای مردان، خوب و شایسته نیست، در ادامه تعبیر خواب گوشواره از دیدگاه تعبیر کنندگان اسلامی و غربی را می خوانید.

دیدن گوشواره در خواب نیز مانند بسیاری از اشیاء و جواهراتی مثل تعبیر خواب گردنبند، تعبیر خواب یاقوت و تعبیر خواب عینک که در مطالب قبلی به معرفی تعبیر آنها پرداخته ایم، ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد و تعبیر نوع طلا و نقره و یا بدل آن از دیدگاه معبران مختلف متفاوت است. از این رو برای یادگیری تعابیر مختلف آن می توانید در ادامه همراه ما شوید.

 • بلیط کیش
 • تصفیه آب خانگی

تعبیر رویای گوشواره از دیدگاه تعبیر کنندگان مختلف

اگر زنی در خواب ببیند گوشواره ای طلا به گوش خود دارد، یعنی صاحب دختری پاکدامن و زیبا خواهد شد و اگر جنس گوشواره چیزی به غیر طلا بود، تعبیر خوبی ندارد. در صورتی که مردی خواب ببیند که گوشواره طلا به گوش کرده، یعنی آنکه از آدم بی دین اطاعت می کند و اگر گوشواره جنس دیگری داشت، معنایش بد نیست. اگر زن در خواب گوشواره اش را گم کند، تعبیر آن طلاق است و اگر گوشواره اش را فروخت، بیانگر آن است که به فقر مبتلا شود.

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند، در هر دو گوشش گوشواره دارد، نشانه آن است که از سوی مردم زینت و زیبایی می یابد.

در صورتی که خواب ببیند، در هر دو گوش خود، گوشواره مروارید دارد، به معنای آن است که علوم قرآنی بیاموزد و دانا شود.

 • قاصدک 24
 • مبل و میز

تفسیر رویای گوشواره

تعبیر خواب از دیدگاه امام صادق (ع)

تعبیر دیدن گوشواره در خواب دارای چهار وجه می باشد :

 • فزونی جمال
 • آموختن علم
 • جاه و بزرگی
 • غم و اندوه

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب گوشواره برای بیننده مرد، به معنای فرزند می باشد و اگر زنی در خواب ببیند، دارای گوشواره ای است که از آن خوشش می آید، معنی آن خوب بوده و نشانه آن است که در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

در صورتی که زنی خواب ببیند، گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویزان کرده است، بیانگر آن است که مرتکب عمل خلافی خواهد شد که به خاطر آن سرزنش می شود.

اگر مردی در خواب ببیند، همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوشش دارد، به معنای آن است که از زنش نا فرمانی می بیند و او را طلاق می دهد.

در صورتی که مردی در خواب ببیند، گوشواره آویخته است، به معنای بی آبرویی می باشد.

تعبیر خواب از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن گوشوراه در خواب به نشانه بدست آوردن شغل خوب بوده و اینکه خبر های مطلوب در انتظار بیننده خواب است.

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره طلا

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید؛ اگر مردی خواب ببیند، گوشواره طلا برای همسرش خریده و به منزل آورده تا به عنوان هدیه به او بدهد، نشانه آن است که از وی صاحب دختر شود. به طور کلی دیدن گوشواره طلا در خواب به نشانه فرزند دختر می باشد.

اگر مردی در خواب ببیند که همسرش دو حلقه گوشواره در گوش خود دارد به گونه ای که یکی از جنس طلا و دیگری از جنس نقره باشد، به معنای آن است که زنش را طلاق خواهد داد.

تعبیر خواب گوشواره شکسته

کارل یونگ می گوید؛ دیدن گوشواره شکسته در خواب به معنای آن است که کسی در مورد شما صحبت می کند.

آنلی بیتون می گوید؛ دیدن گوشواره شکسته بیانگر حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه صاحب خواب است.

تعبیر خواب برای گوشواره

تعبیر خواب هدیه گرفتن گوشواره

برایت می گوید؛ اگر کسی در خواب ببیند، گوشواره ای هدیه گرفته است، به معنای آن است که در شغلش پیشرفت کند. خریدن گوشواره در خواب بیانگر آشنایی با افراد جدید است.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.