دسته ها
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

تعبیر خواب شیطان از دیدگاه ۷ تعبیر گر مشهور و معتبر

 • ندا خوشرو
 • ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • ۰

در این مطلب با تعبیر خواب شیطان در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود که امیدواریم با کمک این مطلب بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

قرن ها است که انسان ها ترس از شیطان را در وجودشان دارند و اگر آن را در خواب مشاهده کنند معمولا نشانه ای ناخوشایند می دانند ولی تعبیر خواب شیطان در برخی مواقع دارای نشانه ای خوب برای بیننده رویا است و شما می توانید با جزئیاتی که در خواب خود مشاهده کرده اید تفسیر آن را از بین تعابیر مختلف پیدا کنید.

تعبیر خواب شیطان از دیدگاه تعبیرگران برجسته

شیطان موجودی خبثت است که دیدن آن در خواب باعث وحشت بیننده رویا می شود همچینن دیدن خواب هایی نظیر مرده و قبرستان و قبر نیز در خواب می توانند وحشتی عظیم را در بیننده رویا بوجود آورند. در مطالب قبلی تعبیر خواب بوسیدن مرده و تعبیر خواب قبرستان و تعبیر خواب قبر را مطالعه کردید در ادامه این مطلب با تعبیر خواب شیطان در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر خواب ابلیس

 • گالری اسپیناس

دیدن شیطان در عالم رویا چه تعبیری دارد ؟

 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب شیطان از دیدگاه امام جعفر صادق بر ۶ وجه زیر است :

 1. دیدار با دشمن
 2. تباهی و فساد در دین
 3. هوی و هوس نفسانی و شهوت
 4. دوری از بندگی و اطاعت خدا
 5. دوری کردن از انسان های درستکار
 6. مصرف چیزهای حرام
 • حضرت دانیال 

دیدن شیطان در عالم رویا بیانگر دشمنی بد دین و دروغگو است همچنین دیدن این رویا می تواند نشانه زن بی شرم و فربینده باشد که به همه بدی و شر و فساد می آموزد.
اگر فردی در خواب ببیند که با شیطان جنگ و نبرد نمی کند ولی با او قهر است بیانگر این می باشد که به بیننده رویا خیر و صلاح می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که شیطان بر او غلبه دارد بیانگر این است که بیننده رویا به راه فساد و شر می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که ابلیس او را نصیحت می کند و خواب بیننده از نصیحت او خوشش می آید نشانه این است که به مال و تن وی ضرر می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که شیطان دست او را می گیرد و به جایی می برد و به وی می گوید لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم نشانه این است که بیننده خواب به گناهی بزرگ مبتلا می شود و بعد از انجام آن گناه به نصیحت شخص دیگری از گناه باز می ایستد.
اگر فردی در خواب ببیند که شیطان بر گردنش غل نهاد نشانه این می باشد که اهل دین را صلاح رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که شیطان درمانده و ضعیف است نشانه این می باشد که به مردم و علمای مصلح قوت می رسد.

تعبیر خواب ابلیس

 • یوسف نبی 

دیدن شیطان در عالم رویا بیانگر خلال دیدن است.

 • روایت العنبری 

تعبیر خواب شیطان نشانه اقدام به گناه و نیرنگ و فریب و جادوگری و جدایی بین زن و شوهر و حسودی است و اگر کسی در خواب ببیند که شیطان خودش را روی وی انداخت نشانه این است که بیننده رویا به ربا خواری مشغول می شود.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که شیطان را مطیع می شود نشانه این است که خواب بیننده به هوای نفس متبلا می گردد.
اگر فردی در خواب ببیند که شیطان چیزی را به وی می بخشد اگر آن چیز نیک باشد نشانه این است که بیننده رویا مال حرامی را بدست می آورد و اگر آن چیز بد باشد نشانه فساد در دین برای خواب ببینده است.
اگر فردی در خواب ببیند که ابلیس شاد و خرم است نشانه این می باشد که کار مردم به فساد کردن قوی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که شیطان را شمشیر می زند و هلاک می کند سپس می گریزد بیانگر این می باشد که بیننده خواب ولایتی را بدست می آورد و انصاف و عدل می نماید.
اگر فردی در خواب ببیند که ابلیس را شکست می دهد نشانه این است که نفس خود را از بین می برد و راه صلاح را در پیش می گیرد.

تعبیر مشاهده ابلیس در عالم رویا

 • محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که شیطان به وی متصل شده بیانگر این است که بیننده رویا باید از گناهانی که انجام می دهد توبه کند تا دشمنانش نتوانند وی را شکست دهند.
اگر فردی در خواب ببیند که با شیطان جنگ می کند و او را شکست می دهد نشانه این است که بیننده خواب در دینداری پایدار و استوار است.

 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب شیطان نشانه روبرو شدن بیننده خواب با حوادثی وحشتناک است و علاوه بر این بیننده خواب برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می نماید.
اگر فردی در خواب ببیند که شیطان را می کشد نشانه این می باشد که برای پیدا کردن جایگاهی مناسب در زندگی اش دوستان بی قید و بند خود را رها می کند.
اگر شیطان در غالب ادیبی به خواب فردی بیاید بیانگر این است که بیننده رویا باید از دوستان ریاکار و چاپلوس خود دوری کند.
اگر شیطان در غالب فردی ثروتمند به خواب شما آید بیانگر این است که شما قادر نخواهید بود تا از نفوذ خود برای ارتقای مقام دیگران استفاده نمایید.
اگر فردی در خواب ببیند که شیطان به صورت آرام و آهنگین در گوش وی زمزمه می کند نشانه این است که بیننده رویا در برابر وسوسه های شیطان تسلیم خواهد شد.

تعبیز مشاهده شیطان در خواب

تعبیر مختلف برای دیدن خواب شیطان 

۱. اگر کشاورزی در خواب شیطان را ببیند تعبیر خواب وی نشانه بدشانسی و بد اقبالی است همچنین دیدن این رویا برای کشاورزان نشانه این می باشد که محصولات خوبی را نخواهند داشت و حتی دیدن این خواب می تواند نشانه خشکسالی یا سیل باشد.
۲. اگر فردی ورزشکار در خواب شیطان را مشاهده کند نشانه این است که وی به خودش آسیب می رساند و باید در هنگام تمرین و دویدن مراقب خودش باشد زیرا بیننده رویا شدیدا در معرض خطر آسیب می باشد.
۳. اگر زن جوانی در خواب شیطان را ببیند باید بیش از اندازه مراقب باشد تا تسلیم فریب افراد دیگر نشود که اگر تسلیم آن ها شود خسارات و صدمه های زیادی را می بیند.
۴. اگر فردی در خواب ببیند که شیطان در مسیر وی قرار گرفته است بیانگر این می باشد که بیننده رویا به سمت موفقیتی در حال حرکت است.
۵. اگر فردی در خواب ببیند که شیطان وی یا فرد دیگری را که می شناسد تهدید می کند نشانه این می باشد که مصیبت یا تصادفی برای بیننده رویا یا آن فردی که می شناسد رخ می دهد.

تعبیر مشاهده ابلیس در خواب
۶. تعبیر خواب جنگیدن با شیطان بیانگر چالش درونی بیننده رویا است و چیزی در وی وجود دارد که او را نگران کرده و نمی داند که با آن چگونه به مقابلمه بپردازد.
۷. اگر فردی در خواب شیطان را مجذوب خودش ببیند بیانگر سلامتی و نیک بختی وی است.
۸. اگر فردی در خواب ببیند که از شیطان فرار می کند بیانگر درگیری و کشمش برای بیننده خواب است.
۹. تعبیر دیدن شاخ شیطان در عالم رویا نشانه بدشانی یا تیره بختی برای بیننده رویا می باشد.
۱۰. اگر فردی در خواب ببیند که خودش شیطان شده است نشانه وسوسه و اغواگری می باشد.

تعبیر مشاهده ابلیس در خواب

در این مطلب با تعبیر خواب شیطان از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.