دسته ها
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

تعبیر خواب کلاه از دیدگاه ۷ تعبیرگر مشهور برای دیدن انواع کلاه در خواب

 • ندا خوشرو
 • ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب کلاه و تعبیر دیدن کلاه کهنه و نو و تعبیر دیدن نهادن کلاه روی سر و تعبیر دیدن کلاه با رنگ های مختلف در عالم رویا و … را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرد.

تعبیر خواب کلاه از دیدگاه اغلب معبرین اسلامی و سنتی بدست آوردن مقام و عزت برای بیننده خواب می باشد و دیدن کلاه در عالم رویا به هیچ عنوان به کسب مال و ثروت تعبیر نشده است همچنین دیدن کلاه باید در محوریت خواب شما قرار بگیرد تا بتوانید با کمک تعابیر مختلف خواب خود را تفسیر نمایید.

تعبیر خواب کلاه از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی

دیدن خواب اشیا و پوشاک مختلف از انواع خواب های رایجی است که هر یک دارای تعابیری می باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب جوراب و تعبیر خواب لباس عروس و تعبیر خواب عطر را مطالعه کردید در ادامه این مطلب با تعبیر خواب کلاه در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر دیدن کلاه

دیدن کلاه در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

 • محمد بن سیرین 

دیدن کلاه در عالم رویا بیانگر عزت و جاه برای خواب بیننده است.

 • حضرت دانیال 

اگر فردی در خواب ببیند که کلاه بر سر دارد بیانگر خیر در دین است.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که کلاه خونینی بر سر دارد بیانگر این است که خود را در پیش مردم عزیز می پندارد و سخن های محال نیز می گوید.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاه سیاهی را بر سر دارد بیانگر منفعت برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاه از سر او افتاد نشانه این است که در غم می افتد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاه از سر او گرفتند بیانگر این است که از جاه و مقام می افتد.
اگر فردی در خواب کلاه نو بر سر داشته باشد بیانگر این است که مرتبه وی زیاد می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاه کهنه ای را بر سر دارد نشانه این است که مرتبه وی در نزد دیگران کم می شود.

تعبیر دیدن کلاه در خواب
تعبیر خواب کلاه سفید بر سر داشتن بیانگر دین پاک برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاه سبزی را بر سر دارد بیانگر این است که بیننده خواب طاعت گذار است.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاه سرخی را بر سر دارد بیانگر نقصان دین وی است.
تعبیر خواب کلاه زرد بیانگر بیماری برای خواب بیننده است.
دیدن کلاه سیاه در عالم رویا خواب بیننده ای را نیک است که آن را در بیداری نیز داشته باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاه مرصع در سر یا دست دارد بیانگر این است که به قیمت و قدر کلاه بزرگی پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاهش افتاد بیانگر این است که پادشاهی مال وی را مصادره می کند یا از او می ستاند.

تعبیر خواب کلاه

 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب کلاه از دیدگاه امام جعفر صادق بر ۶ وجه زیر است :

 1. فرمانروایی و ولایت
 2. بزرگی
 3. ریاست
 4. گرامی و عزیز بودن
 5. منزلت
 6. مقدار
 • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن کلاه در عالم رویا بیانگر میزان عزت و معرفتی است که بیننده خواب در نزد مردم دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاهی نو و زیبا بر سر دارد بیانگر این است که موقعیت اجتماعی وی بالا می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که کسی به وی کلاهی داد و خواب بیننده کلاه را بر سرش گذاشت بیانگر این است که بیننده رویا به یاری افراد دیگر موقعیت مناسبی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاه گران قیمتی بر سر خود نهاده ولی لباس هایش کهنه و زیبا نیست بیانگر این است که بدون داشتن لیاقت لازم شغلی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاه کهنه و بی ارزشی را بر سر خود نهاده است بیانگر این است که بر خلاف شایستگی که دارد کاری مطابق با شان و مقامش بدست نمی آورد.

تعبیر دیدن کلاه رنگی از دیدگاه تعبیرگران مختلف

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که کلاهی نو بر سر دارد بیانگر این است که بیننده خواب از تغییر مکان خود سود کلانی را بدست خواهد آورد.
اگر زنی در عالم رویا ببیند که کلاهی زیبا و نو بر سرش گذاشته است بیانگر این می باشد که ثروت زیادی را بدست می آورد و مورد تحسین افراد دیگر قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاهش را گم کرده است بیانگر این می باشد که ممکن است خواب بیننده در کاری شکست بخورد ولی بعد از شکستی که خورده است به موفقیت برسد و قرار داد بسیار مهمی را نیز ببندد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاهش را باد با خود می برد بیانگر این است که تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی بیننده خواب را بدتر می کنند.

تعبیر دیدن کلاه از دیدگاه تعبیرگران اسلامی

 • لوک اویتنهاو 

دیدن کلاه زیبا و نو بیانگر خوشبختی برای خواب بیننده است.
تعبیر خواب کلاه کهنه بیانگر این است که بیننده رویا در موقعیتی حساس قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلاه وی بوسیله باد برده می شود بیانگر این است که از فردی بی وفایی می بیند.
تعمیر کردن کلاه در عالم رویا بیانگر ضرر و زیان برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب بر سرش کلاه بگذارد بیانگر این است که در عالم بیداری سفری را در پیش خواهد داشت.
گم کردن کلاه در عالم رویا بیانگر ناراحتی برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب کلاهی را از روی زمین بردارد بیانگر رضایت برای بیننده خواب است.
دیدن کلاه حصیری در عالم رویا بیانگر کسب خوشبختی برای بیننده خواب است.

دیدن کلاه در عالم رویا

در این مطلب با تعبیر خواب کلاه از دیدگاه چند تعبیرگر برجسته در خدمت شما عزیزان بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید با توجه به تعابیر ذکر شده خواب خود را به راحتی تفسیر کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.